• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi » Phòng xông hơi ướt » Phòng xông hơi ướt Nofer

Phòng xông hơi ướt Nofer

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

950 x 950 x 2150 mm

62.788.500 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R Black

1000 x 1000 x 2200 mm

80.694.850 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R White

1000 x 1000 x 2200 mm

86.741.150 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L White

1500 x 1000 x 2200 mm

113.670.440 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S R Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S R Black

1500 x 1000 x 2200 mm

109.019.440 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89105S R White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89105S R White

1200 x 900 x 2200 mm

92.089.800 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black

1300 x 1300 x 2200 mm

103.903.340 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S White

1300 x 1300 x 2200 mm

109.298.500 VND

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-86152AS White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-86152AS White

1100 x 800 x 2200 mm

43.021.750 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-809

Phòng xông hơi Nofer VS-809

1500 x 1500 x 2150 mm

91.857.250 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-808

Phòng xông hơi Nofer VS-808

1300 x 1300 x 2150 mm

81.392.500 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-802

Phòng xông hơi Nofer VS-802

1050 x 1050 x 2150 mm

62.788.500 VND

Phòng xông hơi NOFER VS-801

Phòng xông hơi NOFER VS-801

950 x 950 x 2150 mm

55.812.000 VND

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

(950x950x2150)

54.000.000 VND48.600.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS

Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

Liên hệ

Phòng xông hơi Nofer VS-803 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Nofer VS-803 (Xông hơi ướt, Massage)

(1150x900x2150) - Made in Malaysia

62.323.400 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-805 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

Phòng xông hơi Nofer VS-805 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1380x860x2150) - Made in Malaysia

70.927.750 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-806 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

Phòng xông hơi Nofer VS-806 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1580x880x2150) - Made in Malaysia

76.508.950 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-807 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

Phòng xông hơi Nofer VS-807 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1700x880x2150) - Made in Malaysia

81.392.500 VND

Phòng xông hơi NOFER VS-201 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi NOFER VS-201 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2150) - Made in Malaysia

48.835.500 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-202 (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

Phòng xông hơi Nofer VS-202 (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

54.649.250 VND

Phòng xông hơi Nofer VS-203 (Xông ướt, Massage)

Phòng xông hơi Nofer VS-203 (Xông ướt, Massage)

(1250x1250x2150) - Made in Malaysia

63.951.250 VND

Phòng xông hơi Nofer PS-322 (Xông hơi ướt)

Phòng xông hơi Nofer PS-322 (Xông hơi ướt)

(1000x1250x2150) - Made in Malaysia

66.375.000 VND59.738.000 VND

-9%
Phòng xông hơi Nofer PS-323 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Nofer PS-323 (Xông hơi ướt, Massage)

( 1050x1380x2200) - Made in Malaysia

66.375.000 VND59.737.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Nofer JS-822 (Xông hơi ướt)

Phòng xông hơi Nofer JS-822 (Xông hơi ướt)

(1450x1000x2200) - Made in Malaysia

73.800.000 VND66.420.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Nofer NK-701 (Xông hơi ướt, Massage)

Phòng xông hơi Nofer NK-701 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2200) - Made in Malaysia

52.875.000 VND47.587.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Nofer NK-703P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

Phòng xông hơi Nofer NK-703P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

(1350x900x2200) - Made in Malaysia

70.875.000 VND63.787.000 VND

-10%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566