Phòng xông hơi ướt Nofer

15%

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

950 x 950 x 2150 mm

62.100.000 VND

52.785.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R Black

1000 x 1000 x 2200 mm

79.195.000 VND

67.315.750 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R White

1000 x 1000 x 2200 mm

85.305.000 VND

72.509.250 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L White

1500 x 1000 x 2200 mm

112.518.000 VND

95.640.300 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S R Black

1500 x 1000 x 2200 mm

107.818.000 VND

91.645.300 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-89105S R White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89105S R White

1200 x 900 x 2200 mm

90.710.000 VND

77.103.500 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-89103S L Black

Phòng xông hơi khô, ướt Nofer VS-89103S L Black

1800 x 1300 x 2200 mm

159.800.000 VND

135.830.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-89103S-R White

Phòng xông hơi khô, ướt Nofer VS-89103S R White

1800 x 1300 x 2200 mm

159.800.000 VND

135.830.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black

1300 x 1300 x 2200 mm

102.648.000 VND

87.250.000 VND

15%Bản vẽ kỹ thuật phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S White

1300 x 1300 x 2200 mm

108.100.000 VND

91.885.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-86152AS white

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-86152AS White

1100 x 800 x 2200 mm

41.125.000 VND

34.956.250 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-809P

Phòng xông hơi Nofer VS-809

1500 x 1500 x 2150 mm

92.825.000 VND

78.901.250 VND

15%1300 x 1300 x 2150 mm

Phòng xông hơi Nofer VS-808

1300 x 1300 x 2150 mm

82.250.000 VND

69.912.500 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-802P

Phòng xông hơi Nofer VS-802

1050 x 1050 x 2150 mm

63.450.000 VND

53.932.500 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer

Phòng xông hơi NOFER VS-801

950 x 950 x 2150 mm

56.400.000 VND

47.940.000 VND

10%Phòng xông hơi NOFER VS-801

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

(950x950x2150)

54.000.000 VND

48.600.000 VND

10%Phòng xông hơi NOFER VS-802

Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

60.750.000 VND

54.675.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-803

Phòng xông hơi Nofer VS-803 (Xông hơi ướt, Massage)

(1150x900x2150) - Made in Malaysia

62.980.000 VND

53.533.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-805

Phòng xông hơi Nofer VS-805 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1380x860x2150) - Made in Malaysia

71.675.000 VND

60.923.750 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-806

Phòng xông hơi Nofer VS-806 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1580x880x2150) - Made in Malaysia

77.315.000 VND

65.717.750 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-807

Phòng xông hơi Nofer VS-807 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1700x880x2150) - Made in Malaysia

82.250.000 VND

69.912.500 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-808

Phòng xông hơi Nofer VS-808ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1300x2150) - Made in Malaysia

82.250.000 VND

69.912.500 VND

10%Phòng xông hơi Nofer VS-809

Phòng xông hơi Nofer VS-809ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

88.875.000 VND

79.987.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer PS-201

Phòng xông hơi NOFER VS-201 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2150) - Made in Malaysia

49.350.000 VND

41.947.500 VND

15%Phòng xông hơi Nofer PS-202P

Phòng xông hơi Nofer VS-202 (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

55.225.000 VND

46.941.250 VND

15%Phòng xông hơi Nofer PS-203P

Phòng xông hơi Nofer VS-203 (Xông ướt, Massage)

(1250x1250x2150) - Made in Malaysia

64.625.000 VND

54.931.250 VND

9%Phòng xông hơi Nofer PS-322

Phòng xông hơi Nofer PS-322 (Xông hơi ướt)

(1000x1250x2150) - Made in Malaysia

66.375.000 VND

59.738.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer PS-323

Phòng xông hơi Nofer PS-323 (Xông hơi ướt, Massage)

( 1050x1380x2200) - Made in Malaysia

66.375.000 VND

59.737.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer JS-822

Phòng xông hơi Nofer JS-822 (Xông hơi ướt)

(1450x1000x2200) - Made in Malaysia

73.800.000 VND

66.420.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer NK-701

Phòng xông hơi Nofer NK-701 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2200) - Made in Malaysia

52.875.000 VND

47.587.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer NK-703P

Phòng xông hơi Nofer NK-703P (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

(1350x900x2200) - Made in Malaysia

70.875.000 VND

63.787.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer SN-601R

Phòng xông hơi Nofer SN-601R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1700x1200x2150) - Made in Malaysia

99.875.000 VND

84.893.750 VND

15%Phòng xông hơi Nofer SN-602R

Phòng xông hơi Nofer SN-602R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1600x1200x2150) - Made in Malaysia

97.995.000 VND

83.295.750 VND