Điều hoà nhiệt độ

20%Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-GH18VA-V1

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-GH18VA-V1

Công suất làm lạnh: 17.000BTU/Inverter

24.350.000 VND

19.350.000 VND

19%Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-GH13VA-V1

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MSY-GH13VA-V1

Công suất làm lạnh: 11.000BTU/Inverter

15.000.000 VND

12.100.000 VND

9%Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-GH10VA-V1

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều inverter MSY-GH10VA-V1

Công suất làm lạnh: 9.000BTU/Inverter

10.850.000 VND

9.850.000 VND

10%Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MS-H24VC-V1

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MS-H24VC-V1

Công suất làm lạnh: 22.000BTU/Inverter

19.950.000 VND

17.950.000 VND

13%

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MS-H18VC-V1

Công suất làm lạnh: 18.000BTU/Inverter

14.990.000 VND

12.990.000 VND

10%Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MS-H13VC-V1

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MS-H13VC-V1

Công suất làm lạnh: 13.000BTU/Inverter

9.950.000 VND

8.950.000 VND

12%Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MS-H10VC-V1

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều Inverter MS-H10VC-V1

Công suất làm lạnh: 10.000BTU/Inverter

7.750.000 VND

6.750.000 VND

17%Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa

Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa NS-C09AK

Công suất làm lạnh: 9.000 BTU/h

6.970.000 VND

5.720.000 VND

7%Điều hoà treo tường 2 chiều Nagakawa NS-A09AK

Điều hoà treo tường 2 chiều Nagakawa NS-A09AK

Công suất lạnh/sưởi: 9.000/9.000 BTU/h

7.640.000 VND

7.100.000 VND

9%Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa Smart Cooling NS-C132B

Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa NS-C132B

Công suất lạnh/sưởi: 13.000/13.500 BTU/h

8.280.000 VND

7.480.000 VND

15%Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa Smart Cooling NS-C12AK

Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa NS-C12AK

Công suất làm lạnh: 12.000 BTU/h

8.610.000 VND

7.250.000 VND

5%Điều hoà treo tường Nagakawa Smart Heating NS-A132B 2 chiều

Điều hoà treo tường 2 chiều Nagakawa NS-A132B

Công suất lạnh/sưởi: 13.000/13.500 BTU/h

8.710.000 VND

8.210.000 VND

14%Điều hoà treo tường 2 chiều Nagakawa NS-A12AK

Điều hoà treo tường 2 chiều Nagakawa NS-A12AK

Công suất lạnh/sưởi: 12.000/12.000 BTU/h

9.380.000 VND

7.980.000 VND

12%Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa NS-C18AK

Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa NS-C18AK

Công suất làm lạnh: 18.000 BTU/h

11.690.000 VND

10.200.000 VND

8%Điều hoà 1 chiều Nagakawa Cooling NS-C188

Điều hoà 1 chiều Nagakawa Cooling NS-C188

Công suất làm lạnh: 18.000 BTU/h

11.600.000 VND

10.600.000 VND

9%Điều hoà treo tường Nagakawa 2 chiều NS-A24AK

Điều hoà treo tường Nagakawa 2 chiều NS-A24AK

Công suất lạnh/sưởi: 24.000/24.000 BTU/h

17.250.000 VND

15.660.000 VND

10%Điều hoà nhiệt độ 2 chiều Nagakawa NS-A18AK

Điều hoà nhiệt độ 2 chiều Nagakawa NS-A18AK

Công suất lạnh/sưởi: 18.000/18.000 BTU/h

12.680.000 VND

11.400.000 VND

9%Điều hoà 1 chiều Nagakawa NS-C24AK

Điều hoà 1 chiều Nagakawa NS-C24AK

Công suất làm lạnh: 24.000 BTU/h

16.030.000 VND

14.450.000 VND

7%Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa NS-C240N

Điều hoà treo tường 1 chiều Nagakawa NS-C240N

Công suất làm lạnh: 24.500 BTU/h

14.180.000 VND

13.180.000 VND

8%Điều hoà treo tường 2 chiều Nagakawa NS-A188

Điều hoà treo tường 2 chiều Nagakawa NS-A188

Công suất lạnh/sưởi : 18.000/18.500 BTU/h

12.400.000 VND

11.400.000 VND

8%Điều hoà nhiệt độ 2 chiều Nagakawa NS-A240N

Điều hoà nhiệt độ 2 chiều Nagakawa NS-A240N

Công suất lạnh/sưởi: 24.000/24.500 BTU/h

15.530.000 VND

14.230.000 VND

9%Điều hòa áp trần 2 chiều Nagakawa NMV2-A100B

Điều hòa áp trần 2 chiều Nagakawa NMV2-A100B

Công suất làm lạnh/sưởi : 2 * 50.000/2 * 50.000 BTU/h

92.600.000 VND

84.050.000 VND

10%Điều hoà áp trần 1 chiều Nagakawa NMV2-C100B

Điều hoà áp trần 1 chiều Nagakawa NMV2-C100B

Công suất làm lạnh: 2 * 50.000 BTU/h

86.250.000 VND

77.500.000 VND

9%Điều hoà áp trần Nagakawa 2 chiều NMV2-A504B

Điều hoà áp trần Nagakawa 2 chiều NMV2-A504B

Công suất làm lạnh/sưởi : 2 * 25.000/2 * 25.000 BTU/h

57.900.000 VND

52.430.000 VND

9%Điều hoà áp trần Nagakawa 1 chiều NMV2-C504B

Điều hoà áp trần Nagakawa 1 chiều NMV2-C504B

Công suất làm lạnh: 2 * 25.000 BTU/h

53.650.000 VND

48.500.000 VND

10%Điều hoà áp trần 2 chiều Nagakawa NV-A505

Điều hoà áp trần 2 chiều Nagakawa NV-A505

Công suất lạnh/sưởi: 50.500/50.500 BTU/h

46.800.000 VND

42.030.000 VND

11%Điều hoà áp trần 1 chiều Nagakawa NV-C505

Điều hoà áp trần 1 chiều Nagakawa NV-C505

Công suất làm lạnh: 50.500 BTU/h

43.650.000 VND

38.780.000 VND

14%Điều hoà Nagakawa áp trần 2 chiều NV-A285

Điều hoà Nagakawa áp trần 2 chiều NV-A285

Công suất lạnh/sưởi: 28.000/29.000 BTU/h

31.200.000 VND

26.700.000 VND

14%Điều hoà Nagakawa 1 chiều áp trần NV-C285

Điều hoà Nagakawa 1 chiều áp trần NV-C285

Công suất làm lạnh: 28.000 BTU/h

28.650.000 VND

24.360.000 VND

14%Điều hoà 2 chiều áp trần Nagakawa NV-A185

Điều hoà 2 chiều áp trần Nagakawa NV-A185

Công suất lạnh/sưởi: 18.000/18.500 BTU/h

23.400.000 VND

19.980.000 VND

16%Điều hoà 1 chiều áp trần Nagakawa NV-C185

Điều hoà 1 chiều áp trần Nagakawa NV-C185

Công suất làm lạnh: 18.000 BTU/h

21.300.000 VND

17.820.000 VND

8%Điều hoà âm trần Nagakawa 2 chiều NMT4-A100B

Điều hoà âm trần Nagakawa 2 chiều NMT4-A100B

Công suất lạnh/sưởi: 4*25.000/4*25.000 BTU/h

89.250.000 VND

81.620.000 VND

9%Điều hoà âm trần Nagakawa 1 chiều NMT4-C100B

Điều hoà âm trần Nagakawa 1 chiều NMT4-C100B

Công suất làm lạnh: 4*25.000 BTU/h

94.150.000 VND

85.650.000 VND

10%Điều hoà âm trần 2 chiều Nagakawa NMT2-A100B

Điều hoà âm trần 2 chiều Nagakawa NMT2-A100B

Công suất làm lạnh/sưởi : 2 * 50.000/2 * 50.000 BTU/h

86.250.000 VND

77.500.000 VND

9%Điều hoà âm trần 1 chiều Nagakawa NMT2-C100B

Điều hoà âm trần 1 chiều Nagakawa NMT2-C100B

Công suất làm lạnh/sưởi : 2 * 50.000 BTU/h

82.600.000 VND

74.780.000 VND

10%Điều hoà âm trần 2 chiều Nagakawa NMT2-A506

Điều hoà âm trần 2 chiều Nagakawa NMT2-A506

Công suất làm lạnh/sưởi : 2 * 25.000/2 * 25.000 BTU/h

55.150.000 VND

49.600.000 VND

9%Điều hoà âm trần 1 chiều Nagakawa NMT2-C506

Điều hoà âm trần 1 chiều Nagakawa NMT2-C506

Công suất làm lạnh: 2 * 25.000 BTU/h

50.000.000 VND

45.320.000 VND

11%Điều hoà âm trần Nagakawa 2 chiều NT-A368

Điều hoà âm trần Nagakawa 2 chiều NT-A368

Công suất làm lạnh/sưởi : 2 * 36.000/2 * 36.500 BTU/h

36.770.000 VND

32.700.000 VND

Điều hoà Nagakawa âm trần 2 chiều NT-A283

Điều hoà Nagakawa âm trần 2 chiều NT-A283

Công suất làm lạnh/sưởi : 28.000/29.000 BTU/h

26.430.000 VND

12%Điều hoà Nagakawa 2 chiều âm trần NT-A1810

Điều hoà Nagakawa 2 chiều âm trần NT-A1810

Công suất lạnh/sưởi: 18.000/19.000 BTU/h

23.590.000 VND

20.590.000 VND