• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước

Bồn nước

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T3000L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T3000L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x2660 mm

10.540.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2500L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2500L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x2260 mm

9.095.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2000L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2000L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x1850 mm

7.250.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x1480 mm

5.480.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F0960)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F0960)

(Rộng x Cao): 1130x2050 mm

5.655.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1200L (F0980)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1200L (F0980)

(Rộng x Cao): 1060x1480 mm

4.074.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1000L (F0960)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1000L (F0960)

(Rộng x Cao): 1060x1480 mm

3.610.000 VND

1 2 9
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566