Bồn nước Nhựa - Inox

Bồn nước inox Tân Mỹ đứng TM310 (310L)

1.950.000 VND

Bồn nước inox Tân Mỹ đứng TM500 (500L)

Liên hệ

14%

Bồn nước inox Tân Mỹ đứng TM700 (700L)

2.520.000 VND

2.160.000 VND

13%

Bồn nước inox Tân Mỹ đứng TM1000 (1000L)

3.190.000 VND

2.760.000 VND

15%

Bồn nước inox Tân Mỹ đứng TM1200 (1200L)

3.660.000 VND

3.100.000 VND

14%

Bồn nước inox Tân Mỹ đứng TM1500 (1500L)

4.875.000 VND

4.190.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 3320 x 1505 x 1680

19.112.500 VND

15.290.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 2740 x 1505 x 1680

15.575.000 VND

12.460.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 2126 x 1445 x 1580

13.693.750 VND

10.955.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2650 x 1225 x 1390

12.150.000 VND

9.720.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1825 x 1445 x 1580

10.350.000 VND

8.280.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2050 x 1225 x 1390

10.200.000 VND

8.160.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1545 x 1445 x 1580

8.500.000 VND

6.800.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

(DxRxC) = 1750 x 1225 x 1390

8.350.000 VND

6.680.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 1470 x 1225 x 1390

6.462.500 VND

5.170.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

DxRxC = 2070 x 1005 x 1170

6.175.000 VND

4.940.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1575 x 1090 x 1265

4.650.000 VND

3.720.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1490 x 1005 x 1170

4.175.000 VND

3.340.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

DxRxC = 1385 x 790 x 950

3.277.500 VND

2.622.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-500-Ngang (Ф760)

DxRxC = 1170 x 790 x 950

2.768.750 VND

2.215.000 VND

9%

Bồn nước inox Tân Mỹ 2000 lít đứng (Ф980-Ф1180)

6.360.000 VND

5.760.000 VND

13%

Bồn nước inox Tân Mỹ 2500 lít đứng (Ф1180)

7.925.000 VND

6.850.000 VND

15%

Bồn nước inox Tân Mỹ 2500 lít đứng (Ф1360)

8.325.000 VND

7.070.000 VND

10%

Bồn nước inox Tân Mỹ 3000 lít đứng (Ф1180)

9.100.000 VND

8.100.000 VND

14%

Bồn nước inox Tân Mỹ 3000 lít đứng (Ф1360)

9.450.000 VND

8.100.000 VND

13%

Bồn nước inox Tân Mỹ 3500 lít đứng (Ф1360)

10.555.000 VND

9.150.000 VND

12%

Bồn nước inox Tân Mỹ 4000 lít đứng (Ф1360)

11.810.000 VND

10.360.000 VND

12%

Bồn nước inox Tân Mỹ 4500 lít đứng (Ф1360)

13.205.000 VND

11.590.000 VND

Bồn nước inox Tân Mỹ 5000 lít đứng (Ф1420)

13.700.000 VND

12%

Bồn nước inox Tân Mỹ 6000 lít đứng (Ф1420)

17.090.000 VND

14.960.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3600

21.637.500 VND

17.310.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3020

16.693.750 VND

13.355.000 VND

20%

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

11.412.500 VND

9.130.000 VND

11%

Bồn nước inox Tân Mỹ 6000 lít ngang (Ф1420)

18.140.000 VND

15.980.000 VND

Bồn nước inox Tân Mỹ 5000 lít ngang (Ф1360)

13.700.000 VND

12%

Bồn nước inox Tân Mỹ 4500 lít ngang (Ф1420)

14.045.000 VND

12.340.000 VND

12%

Bồn nước inox Tân Mỹ 4000 lít ngang (Ф1360)

12.600.000 VND

11.080.000 VND

9%

Bồn nước inox Tân Mỹ 3500 lít ngang (Ф1360)

11.170.000 VND

10.070.000 VND

10%

Bồn nước inox Tân Mỹ 3000 lít ngang (Ф1180)

9.550.000 VND

8.550.000 VND

10%

Bồn nước inox Tân Mỹ 3000 lít ngang (Ф1360)

9.850.000 VND

8.850.000 VND