Phòng xông hơi ướt

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

990x990x2200 mm

63.250.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-0908P

Phòng xông hơi Govern JS-0908P (Xông hơi ướt, massage, ngọc trai)

1700x900x2150 mm

105.960.000 VND

95.364.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K072

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K072

1450 x 900 x 2150 mm

85.980.000 VND

77.382.000 VND

10%K026

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K026

1500 x 950 x 2150 mm

76.680.000 VND

69.012.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt, khô Govern K022

Phòng xông hơi ướt, khô Govern K022

1450 x 900 x 2150 mm

78.550.000 VND

70.695.000 VND

10%JS8138

Phòng xông hơi Govern JS8138 ( khô và ướt )

1700 x 1200 x 2150 mm

92.350.000 VND

83.115.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS8102

Phòng xông hơi Govern JS8102

1600 x 1200 x 2150mm

91.670.000 VND

82.503.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

1200x1200x2230 mm

118.650.000 VND

phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

1350x1350x2230 mm

125.790.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

1900x1900x2210 mm

87.990.000 VND

Phong-xong-hoi-Grande-Home-ws-123T-icon

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-123T

1500x900x2240 mm

116.550.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT23

Phòng xông hơi ướt HTR HT23

1100 x 1100 x 2150 mm

76.800.000 VND

HT-22

Phòng xông hơi ướt HTR HT22

1500 x 1500 x 2150 mm

84.150.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT21

Phòng xông hơi ướt HTR HT21

1400 x 850 x 2150 mm

75.000.000 VND

HT-20

Phòng xông hơi ướt HTR HT20

1390 x 950 x 2200 mm

63.000.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT20

Phòng xông hơi ướt HTR HT19

1000 x 900 x 2200 mm

59.000.000 VND

HT-18

Phòng xông hơi ướt HTR HT18

1200 x 900 x 2200 mm

61.500.000 VND

HT-17

Phòng xông hơi ướt HTR HT17

1000 x 750 x 2130 mm

52.000.000 VND

10%2011

Phòng xông hơi Brothers BL-2011 (Xông hơi ướt, Massage)

1600x850x2100mm

48.574.000 VND

43.716.000 VND

10%phòng xông hơi Euroking EU-8013

Phòng xông hơi Euroking EU-8013 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

42.975.000 VND

38.677.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8014

Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1650x1200x2200) - Made in Malaysia

86.625.000 VND

77.962.000 VND

10%phong-xong-hoi-massage-euroking-nofer-eu-80321

Phòng xông hơi Euroking EU-8032A

(950x950x2200)

44.325.000 VND

39.892.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

(1000x1000x2200)

48.375.000 VND

43.537.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8033

Phòng xông hơi Euroking EU-8033 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

43.875.000 VND

39.487.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8037

Phòng xông hơi Euroking EU-8037 (Xông hơi ướt)

(1350x950x2100) - Made in Malaysia

66.150.000 VND

59.535.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-824

Phòng xông hơi Euroking EU-824 (Xông hơi ướt, Massage)

(1530x1530x2200) - Made in Malaysia

70.875.000 VND

63.787.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-825

Phòng xông hơi Euroking EU-825 (Xông hơi ướt, Massage)

(1320x1320x2200) - Made in Malaysia

62.775.000 VND

56.497.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-837

Phòng xông hơi Euroking EU-837 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x900x2200) - Made in Malaysia

42.525.000 VND

38.272.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-838

Phòng xông hơi Euroking EU-838 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2150) - Made in Malaysia

42.075.000 VND

37.867.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-852

Phòng xông hơi Euroking EU-852 (Xông hơi ướt, Massage)

(1100x800x2150) - Made in Malaysia

41.625.000 VND

37.462.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-855

Phòng xông hơi Euroking EU-855 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x850x2150) - Made in Malaysia

64.125.000 VND

57.712.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8600

Phòng xông hơi Euroking EU-8600 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

42.075.000 VND

37.867.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8601

Phòng xông hơi Euroking EU-8601 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

42.075.000 VND

37.867.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8603

Phòng xông hơi Euroking EU-8603 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2120) - Made in Malaysia

41.625.000 VND

37.462.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8604

Phòng xông hơi Euroking EU-8604 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2120) - Made in Malaysia

43.875.000 VND

39.487.000 VND

10%phong-xong-hoi-uot-Brother-BL-2001-icon

Phòng xông hơi Brothers BL-2001 (Xông hơi ướt, Massage)

(1250x920x2100)

37.124.000 VND

33.411.000 VND

9%phong-xong-hoi-uot-Brother-BL-2002-icon

Phòng xông hơi Brothers BL-2002 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2100)

39.493.000 VND

35.544.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2003

Phòng xông hơi Brothers BL-2003 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x850x2100)

45.290.000 VND

40.761.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2004

Phòng xông hơi Brothers BL-2004 (Xông hơi ướt, Massage)

(1000x1000x2150)

36.279.000 VND

32.651.000 VND