Phòng xông hơi ướt

Bộ xô gáo gỗ dùng cho phòng xông hơi

Bộ xô gáo gỗ dùng cho phòng xông hơi

450.000 VND

Đồng hồ cát trong phòng xông hơi

Đồng hồ cát trong phòng xông hơi

200.000 VND

Đồng hồ đo nhiệt - ẩm phòng xông hơi

Đồng hồ đo nhiệt – ẩm phòng xông hơi

250.000 VND

Hộp lá gỗ sơn bóng chịu nước, chân có vít inox

Hộp lá gỗ sơn bóng chịu nước, chân có vít inox

500.000 VND

Đèn phòng xông hơi chống nổ loại dài

Đèn phòng xông hơi chống nổ SB-020

250.000 VND

Đèn phòng xông hơi chống nổ loại tròn

Đèn phòng xông hơi chống nổ loại tròn

250.000 VND

Phòng xông hơi TDO 126

Phòng xông hơi TDO 126

1500|1600|1700|1800|2000 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 125

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 124

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 123

Phòng xông hơi TDO 123

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 122

Phòng xông hơi TDO 122

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 121

Phòng xông hơi TDO 121

1500|1600|1700|1800|2000 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 120

Phòng xông hơi TDO 120

1500|1600|1700|1800|2000 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119B

1600|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119A

1700 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118D

1900 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118C

1850 x 1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118B

1600 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118A

1700 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

15%Phòng xông hơi Govern JS 8218

Phòng xông hơi Govern JS 8218

1100 x 1100 x 2150 mm

62.980.000 VND

53.533.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS 9050

Phòng xông hơi Govern JS 9050

1500 x 1500 x 2150 mm

98.150.000 VND

83.427.500 VND

10%Phòng xông hơi Nofer VS-809P

Phòng xông hơi Nofer VS-809P

1500 x 1500 x 2150 mm

95.625.000 VND

86.062.000 VND

10%1300 x 1300 x 2150 mm

Phòng xông hơi Nofer VS-808P

1300 x 1300 x 2150 mm

86.400.000 VND

77.760.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer VS-802P

Phòng xông hơi Nofer VS-802P

1050 x 1050 x 2150 mm

68.625.000 VND

61.762.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Nofer

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

950 x 950 x 2150 mm

60.750.000 VND

54.675.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-0907P

Phòng xông hơi Govern JS-0907P

1350x1350x2150 mm

105.960.000 VND

90.066.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

1500x1500x2150 mm

115.960.000 VND

98.566.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

1500x1500x2150 mm

99.880.000 VND

84.898.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-9051P

Phòng xông hơi Govern JS-9051P

1500x1500x2150 mm

135.890.000 VND

115.506.500 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-110P ( đế ngọc trai )

Phòng xông hơi Govern JS-110P ( đế ngọc trai )

1500x1500x2150 mm

95.880.000 VND

81.498.000 VND

15%Phòng xông hơi sục khí, Phòng xông hơi ướt đế ngọc trai, Phòng xông hơi đế cao

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

1350x1350x2150 mm

90.890.000 VND

77.256.500 VND

15%phong-xong-hoi-govern-JS-103

Phòng xông hơi Govern JS-103P (đế ngọc trai)

1050x1050x2150 mm

65.190.000 VND

55.411.500 VND

15%phong-xong-hoi-govern-JS-102

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

1000x1000x2150 mm

61.595.000 VND

52.335.750 VND

15%phong-xong-hoi-govern-JS-101

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

900x900x2150 mm

61.630.000 VND

52.385.500 VND

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

990x990x2200 mm

63.250.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-0908P

Phòng xông hơi Govern JS-0908P

1700x900x2150 mm

109.980.000 VND

93.483.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

1200x1200x2230 mm

118.650.000 VND

phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

1350x1350x2230 mm

125.790.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

1900x1900x2210 mm

87.990.000 VND