Phòng xông hơi ướt

10%Phòng xông hơi Nofer VS-809P

Phòng xông hơi Nofer VS-809P

1500 x 1500 x 2150 mm

95.625.000 VND

86.062.000 VND

10%1300 x 1300 x 2150 mm

Phòng xông hơi Nofer VS-808P

1300 x 1300 x 2150 mm

86.400.000 VND

77.760.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer VS-802P

Phòng xông hơi Nofer VS-802P

1050 x 1050 x 2150 mm

68.625.000 VND

61.762.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Nofer

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

950 x 950 x 2150 mm

60.750.000 VND

54.675.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-0907P

Phòng xông hơi Govern JS-0907P

1350x1350x2150 mm

105.960.000 VND

95.364.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

1500x1500x2150 mm

115.960.000 VND

104.364.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

1500x1500x2150 mm

99.880.000 VND

89.892.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-9051P

Phòng xông hơi Govern JS-9051P

1500x1500x2150 mm

135.890.000 VND

122.301.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-110P ( đế ngọc trai )

Phòng xông hơi Govern JS-110P ( đế ngọc trai )

1500x1500x2150 mm

95.880.000 VND

86.292.000 VND

10%Phòng xông hơi sục khí, Phòng xông hơi ướt đế ngọc trai, Phòng xông hơi đế cao

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

1350x1350x2150 mm

90.890.000 VND

81.801.000 VND

10%phong-xong-hoi-govern-JS-103

Phòng xông hơi Govern JS-103P (đế ngọc trai)

1050x1050x2150 mm

65.190.000 VND

58.671.000 VND

9%phong-xong-hoi-govern-JS-102

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

1000x1000x2150 mm

61.595.000 VND

55.436.000 VND

10%phong-xong-hoi-govern-JS-101

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

900x900x2150 mm

61.630.000 VND

55.467.000 VND

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

990x990x2200 mm

63.250.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-0908P

Phòng xông hơi Govern JS-0908P

1700x900x2150 mm

105.960.000 VND

95.364.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K072

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K072

1450 x 900 x 2150 mm

85.980.000 VND

77.382.000 VND

10%K026

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K026

1500 x 950 x 2150 mm

76.680.000 VND

69.012.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt, khô Govern K022

Phòng xông hơi ướt, khô Govern K022

1450 x 900 x 2150 mm

78.550.000 VND

70.695.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

1200x1200x2230 mm

118.650.000 VND

phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

1350x1350x2230 mm

125.790.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

1900x1900x2210 mm

87.990.000 VND

Phong-xong-hoi-Grande-Home-ws-123T-icon

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-123T

1500x900x2240 mm

116.550.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT23

Phòng xông hơi ướt HTR HT23

1100 x 1100 x 2150 mm

76.800.000 VND

HT-22

Phòng xông hơi ướt HTR HT22

1500 x 1500 x 2150 mm

84.150.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT21

Phòng xông hơi ướt HTR HT21

1400 x 850 x 2150 mm

75.000.000 VND

HT-20

Phòng xông hơi ướt HTR HT20

1390 x 950 x 2200 mm

63.000.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT20

Phòng xông hơi ướt HTR HT19

1000 x 900 x 2200 mm

59.000.000 VND

HT-18

Phòng xông hơi ướt HTR HT18

1200 x 900 x 2200 mm

61.500.000 VND

HT-17

Phòng xông hơi ướt HTR HT17

1000 x 750 x 2130 mm

52.000.000 VND

10%2011

Phòng xông hơi Brothers BL-2011 (Xông hơi ướt, Massage)

1600x850x2100mm

48.574.000 VND

43.716.000 VND

10%phòng xông hơi Euroking EU-8013

Phòng xông hơi Euroking EU-8013 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

42.975.000 VND

38.677.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8014

Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1650x1200x2200) - Made in Malaysia

88.875.000 VND

79.987.000 VND

10%phong-xong-hoi-massage-euroking-nofer-eu-80321

Phòng xông hơi Euroking EU-8032A

(950x950x2200)

44.325.000 VND

39.892.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

(1000x1000x2200)

48.375.000 VND

43.537.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8033

Phòng xông hơi Euroking EU-8033 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

44.325.000 VND

39.892.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8037

Phòng xông hơi Euroking EU-8037 (Xông hơi ướt)

(1350x950x2100) - Made in Malaysia

66.150.000 VND

59.535.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-824

Phòng xông hơi Euroking EU-824 (Xông hơi ướt, Massage)

(1530x1530x2200) - Made in Malaysia

84.375.000 VND

75.937.000 VND

Phòng xông hơi Euroking EU-825 (Xông hơi ướt, Massage)

(1320x1320x2200) - Made in Malaysia

7.537.500 VND

67.837.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-837

Phòng xông hơi Euroking EU-837 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x900x2200) - Made in Malaysia

42.525.000 VND

38.272.000 VND