Thiết bị vệ sinh

Phòng xông hơi ướt

Phòng xông hơi ướt TDO 331

Phòng xông hơi ướt TDO 331

1200 x 900 x 2200 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 330

Phòng xông hơi ướt TDO 330

1000 x 900 x 2200 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 329

Phòng xông hơi ướt TDO 329

1300 x 1300 x 2150 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 328

Phòng xông hơi ướt TDO 328

1200 x 850 x 2100 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 327

Phòng xông hơi ướt TDO 327

900x900/1000x100/1100x1100 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 326

Phòng xông hơi ướt TDO 326

1100x1100/1210x1210/135x1350/1500x1500 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

900x900/1000x100/1100x1100 x 2120 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

1400|1500|1700 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

1000x750/900x2130 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

900x900/1000x100 x 2110 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

15%

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

950 x 950 x 2150 mm

62.100.000 VND

52.785.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

1200 x 1000 x 2200 mm

79.625.000 VND

71.660.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

1500 x 1000 x 2200 mm

88.495.000 VND

79.645.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKig EU-A803

Phòng xông hơi EuroKing EU-A803

1000 x 850 x 2200 mm

65.745.000 VND

59.170.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

1265 x 786 x 2170 mm

52.325.000 VND

47.090.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

1200 x 900 x 2200 mm

71.890.000 VND

64.700.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

1000 x 850 x 2200 mm

64.380.000 VND

57.940.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

1200 x 900 x 2200 mm

71.660.000 VND

64.490.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

1180 x 850 x 2200 mm

67.115.000 VND

60.400.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

1350 x 900 x 2200 mm

70.525.000 VND

63.470.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

1000 x 800 x 2200 mm

51.185.000 VND

46.065.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

900 x 900 x 2200 mm

51.185.000 VND

46.065.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

1500 x 850 x 2150 mm

62.560.000 VND

56.300.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

1500 x 1500 x 2200 mm

85.310.000 VND

76.775.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

1320 x 1320 x 2200 mm

76.210.000 VND

68.585.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

900 x 900 x 2200 mm

51.185.000 VND

46.065.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-8872

Phòng xông hơi Govern JS-8872 (xông ướt, massage, xông khô)

1700x1200x2280 mm

132.820.000 VND

112.897.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-0219-1

Phòng xông hơi Govern JS-0219-1 (xông ướt , massage)

1600x1000x2200 mm

82.150.000 VND

69.827.500 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-9090

Phòng xông hơi Govern JS-9090 (Xông hơi ướt, massage)

900x900x2150 mm

56.180.000 VND

47.750.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-9050KTV (Không TV)

Phòng xông hơi Govern JS-9050KTV (Không TV)

1500x1500x2150 mm

98.150.000 VND

83.427.500 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R Black

1000 x 1000 x 2200 mm

76.665.000 VND

65.165.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89101S R White

1000 x 1000 x 2200 mm

82.580.000 VND

70.190.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L White

1500 x 1000 x 2200 mm

108.925.000 VND

92.585.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89102S L Black

1500 x 1000 x 2200 mm

104.375.000 VND

88.715.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-89105S R White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89105S R White

1200 x 900 x 2200 mm

87.815.000 VND

74.640.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-89103S L Black

Phòng xông hơi khô, ướt Nofer VS-89103S L Black

1800 x 1300 x 2200 mm

154.700.000 VND

131.495.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-89103S-R White

Phòng xông hơi khô, ướt Nofer VS-89103S R White

1800 x 1300 x 2200 mm

154.700.000 VND

131.495.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S Black

1300 x 1300 x 2200 mm

99.370.000 VND

84.460.000 VND

15%Bản vẽ kỹ thuật phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S White

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-89106S White

1300 x 1300 x 2200 mm

104.650.000 VND

88.950.000 VND

15%Phòng xông hơi ướt Nofer VS-86152AS white

Phòng xông hơi ướt Nofer VS-86152AS White

1100 x 800 x 2200 mm

39.810.000 VND

33.835.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ