Ga thoát sàn

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T210

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T210

110 x 110 mm

420.000 VND

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T207

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T207

100 x 100 mm

300.000 VND

Ga thoát sàn Caesar F2060

Ga thoát sàn Caesar F2060

200x200 mm, ø60

431.000 VND

Cầu chắn rác loại rẻ

Cầu chắn rác loại rẻ

Inox 201

50.000 VND

Cầu chắn rác Hiwin phi 76

Cầu chắn rác Hiwin phi 76

phi 76

215.000 VND

Ga thoát sàn Dolson

Ga thoát sàn Dolson

KT lắp đặt : Φ60, Φ76, Φ90

570.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T219

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T219

365.000 VND

290.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T218A

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T218A

1.150.000 VND

920.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T218

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T218

1.100.000 VND

880.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T217

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T217

1.375.000 VND

1.100.000 VND

20%MN-T215

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T215

565.000 VND

450.000 VND

20%MN-T212

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T212

525.000 VND

420.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T211

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T211

325.000 VND

260.000 VND

20%MN-T209

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T209

Phi: 76,90 - KT mặt: 10x10cm

415.000 VND

330.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T207

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T208

150.000 VND

120.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T206

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T206

225.000 VND

180.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T205

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T205

400.000 VND

320.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah Mn-T204 Xuất xứ: Hãng sản xuất : Trung Quốc Công nghệ sản xuất: Nhật Bản

Ga thoát sàn Inox Moonoah Mn-T204

225.000 VND

180.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah Mn-T203

Ga thoát sàn Inox Moonoah Mn-T203

400.000 VND

320.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T202

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T202

440.000 VND

350.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T201

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T201

365.000 VND

290.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-704B

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-704B

590.000 VND

470.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-701

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-701

365.000 VND

290.000 VND

20%Ga thoát sàn Inox Moonoah 704C

Ga thoát sàn Inox Moonoah 704C

phi 110

625.000 VND

500.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA G222 - G223

Ga thoát sàn VINAHASHA G222 – G223

115.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA G207 - G208 - G209

Ga thoát sàn VINAHASHA G207 – G208 – G209

31.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA G204

Ga thoát sàn VINAHASHA G204

48.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA G330 - G331 - G332

Ga thoát sàn VINAHASHA G330 – G331 – G332

38.000 VND

Ga thoát sàn Vinahasa

Ga thoát sàn VINAHASHA G219 – G220 – G420 – G221 – G421

108.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA G227 - G427 - G228 - G428

Ga thoát sàn VINAHASHA G227 – G427 – G228 – G428

138.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA G211 - G212 - G213 - G412 - G413

Ga thoát sàn VINAHASHA G211 – G212 – G213 – G412 – G413

112.000 VND

Phụ kiện phòng tắm Vinahasa

Ga thoát sàn VINAHASHA G311 – G312

202.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA 412

Ga thoát sàn VINAHASHA 412

Ø 90

152.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA 224

Ga thoát sàn VINAHASHA 224

Ø 76, 60

89.000 VND

Ga thoát sàn VINAHASHA 212

Ga thoát sàn VINAHASHA 212

Ø 60, 76

138.000 VND

Ø 90

Ga thoát sàn VINAHASHA 209

Ø 90

41.000 VND

Ga thoát sàn Van Inox 7724

Ga thoát sàn Van Inox 7724

390.000 VND

Ga thoát sàn KCG 90/110

Ga thoát sàn KCG 90/110

500.000 VND

Ga thoát sàn OFUND Inox

Ga thoát sàn OFUND Inox

390.000 VND

Ga thoát sàn OFUND đồng

Ga thoát sàn OFUND đồng

390.000 VND