Đèn LED chiếu sáng

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 23W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

1.260.000 VND

1.070.000 VND

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 23W/840

Ánh sáng trắng lạnh

1.260.000 VND

1.070.000 VND

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 23W/830

Ánh sáng trắng ấm

1.260.000 VND

1.070.000 VND

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 20W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

930.000 VND

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 20W/840

Ánh sáng trắng lạnh

1.095.000 VND

930.000 VND

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 20W/830

Ánh sáng trắng ấm

1.095.000 VND

930.000 VND

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 10W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

760.000 VND

645.000 VND

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 10W/840

Ánh sáng trắng lạnh

760.000 VND

645.000 VND

15%

Đèn LED lắp nổi Ledvance Ledvalue Ceiling 10W/830

Ánh sáng trắng ấm

760.000 VND

645.000 VND

15%Đèn Led âm trần chiếu điểm LEDVANCE SpotLight

Đèn LED âm trần chiếu điểm LEDVANCE SpotLight 5W/3000K

Ánh sáng trắng ấm

425.000 VND

360.000 VND

15%Đèn Led âm trần chiếu điểm LEDVANCE SpotLight

Đèn LED âm trần chiếu điểm LEDVANCE SpotLight 3W/3000K

Ánh sáng trắng ấm

325.000 VND

275.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro 150W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

11.030.000 VND

9.375.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro 150W/3000K

Ánh sáng trắng ấm

11.030.000 VND

9.375.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro 100W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

7.355.000 VND

6.250.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro 100W/3000K

Ánh sáng trắng ấm

7.355.000 VND

6.250.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro 70W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

4.710.000 VND

4.000.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE Floodlight Pro 70W/3000K

Ánh sáng trắng ấm

4.710.000 VND

4.000.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT 50W/3000K

Ánh sáng trắng ấm

2.530.000 VND

2.150.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT 50W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

2.530.000 VND

2.150.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT 30W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

1.600.000 VND

1.360.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT 20W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

1.095.000 VND

930.000 VND

15%Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT

Đèn LED chiếu pha LEDVANCE FLOOTLIGHT 10W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

506.000 VND

430.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0612

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0612 53W/6500K

60 x 120 cm - Ánh sáng trắng (ban ngày)

5.150.000 VND

4.375.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0612

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0612 53W/4000K

60 x 120 cm - Ánh sáng trắng ấm

5.150.000 VND

4.375.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0312

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0312 32W/6500K

30 x 120 cm - Ánh sáng trắng (ban ngày)

2.060.000 VND

1.750.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0312

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0312 32W/4000K

30 x 120 cm - Ánh sáng trắng ấm

2.060.000 VND

1.750.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0606

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0606 32W/6500K

60 x 60 cm - Ánh sáng trắng (ban ngày)

2.060.000 VND

1.750.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0606

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0606 32W/4000K

60 x 60 cm - Ánh sáng trắng ấm

2.060.000 VND

1.750.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0306

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0306 17W/6500K

30 x 60 cm - Ánh sáng trắng (ban ngày)

1.512.000 VND

1.285.000 VND

15%Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0306

Đèn LED Panel âm trần LEDVANCE 0306 17W/4000K

30 x 60 cm - Ánh sáng trắng ấm

1.512.000 VND

1.285.000 VND

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 9W/6500K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 9W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

405.000 VND

344.000 VND

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 5W/6500K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 5W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

280.000 VND

238.000 VND

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 3W/6500K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 3W/6500K

Ánh sáng trắng (ban ngày)

225.000 VND

191.000 VND

15%Đèn Led âm trần Downlight OSRAM chóa bằng LEDCOMFO DL 3W/2700K

Đèn Led OSRAM âm trần LedComfo Downlight DL 3W/2700K

Ánh sáng vàng (trắng ấm)

225.000 VND

191.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/840

Ánh sáng trắng lạnh

250.000 VND

212.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/865

Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HA4-210 21W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

250.000 VND

212.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HV4-170 18W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 1.2m ST8-HV4-170 18W/840

Ánh sáng trắng lạnh

250.000 VND

212.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HA2-100 10W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HA2-100 10W/840

Ánh sáng trắng lạnh

171.000 VND

145.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8V 8.9W/865

Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8V 8.9W/865

Ánh sáng trắng (ban ngày)

171.000 VND

145.000 VND

15%Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HV2-070 8W/840

Đèn tuýp LED OSRAM 0.6m ST8-HV2-070 8W/840

Ánh sáng trắng lạnh

171.000 VND

145.000 VND