Thái dương năng

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 120l Tấm phẳng

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 320l Tấm phẳng

46.860.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 120l Tấm phẳng

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 240l Tấm phẳng

35.200.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 120l Tấm phẳng

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 200l Tấm phẳng

34.320.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 120l Tấm phẳng

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 150l Tấm phẳng

20.240.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 120l Tấm phẳng

Thái dương năng Ferroli ECOTOP 120l Tấm phẳng

700 x 2150 x 1350 mm

19.800.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 400l

2410 x 1880 x 760mm

26.730.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 300l

2090 x 1880 x 760 mm

21.384.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 260l

1770 x 1880 x 760 mm

16.632.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 230l

1450 x 1880 x 760 mm

14.968.800 VND

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 200L

1290 x 1880 x 760 mm

12.950.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

11.500.000 VND

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 180l

Thái dương năng Ferroli ECOSUN 160l

970 x 188 x 760 mm

10.325.000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 2830

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 2830

28 ống

12.500.000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 2424

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 2424

24 ống

10.900.000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 2020

20 ống

9.500.000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 1818

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 1818

18 ống

8.950.000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 1616

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 1616

16 ống

8.250.000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 1414

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo DI 1414

14 ống

7.350.000 VND

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo PT 2832

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo PT 2832

28 ống

13.800.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Eco 140L

1260x1964x1260(14 ống)

6.500.000 VND

5.200.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Eco 160L

1420x1964x1260(16 ống)

6.950.000 VND

5.560.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Eco 180L

1580x1964x1260(18 ống)

7.600.000 VND

6.080.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Eco 200L

1740x1964x1260(20 ống)

8.637.500 VND

6.910.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Eco 240L

2060x1964x1260(24 ống)

10.112.500 VND

8.090.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Gold 140L

1260x1983x1304( 14 ống)

6.625.000 VND

5.300.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Gold 160L

1420x1983x1340(16 ống)

7.137.500 VND

5.710.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Gold 180L

1580x1983x1304(18 ống)

7.850.000 VND

6.280.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Gold 200L

1740x1983x1304(20 ống)

8.887.500 VND

7.110.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Gold 240L

2060x1983x1304(24 ống)

10.400.000 VND

8.320.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà Gold 300L

2380x1983x1304(28 ống)

11.587.500 VND

9.270.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 180L

1510x1983x1304( 16 ống)

13.450.000 VND

10.760.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 200L

1670x1983x1304(18 ống)

14.600.000 VND

11.680.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 220L

1830x1983x1304(20 ống)

15.887.500 VND

12.710.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 260L

2150x1983x1304(24 ống)

18.425.000 VND

14.740.000 VND

20%

Thái dương năng Sơn Hà TiTan 320L

2470x1983x1304( 28 ống)

20.962.500 VND

16.770.000 VND

10%

Máy nước nóng năng lượng Ariston Eco 1614 Mái bằng (14 ống Ø47-116L)

Ariston Eco Tubo 1614 (116L) Lắp mái bằng

9.056.000 VND

8.150.000 VND

10%

Giàn năng lượng Ariston Eco 1614F Mái nghiêng (14 ống Ø47-116L)

Ariston Eco Tubo 1614F (116L) Lắp mái nghiêng

9.056.000 VND

8.150.000 VND

10%

Giàn năng lượng Ariston Eco 1616 Mái bằng (16 ống Ø47-132L)

Ariston Eco Tubo 1616 (132L) Lắp đặt mái bằng

9.945.000 VND

8.950.000 VND

10%

Giàn năng lượng Ariston Eco 1616F Mái nghiêng (16 ống Ø47-132L)

Ariston Eco Tubo 1616F (132L ) Lắp mái nghiêng

9.945.000 VND

8.950.000 VND

10%

Giàn năng lượng Ariston Eco 1812 Mái bằng (12 ống Ø58 – 150L)

Ariston Eco Tubo 1812 (150L) Lắp đặt mái bằng

11.584.000 VND

10.425.000 VND