Thái dương năng H’Strong

15%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSF-180

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSF 180L

số người dùng 4 -5

40.000.000 VND

34.000.000 VND

14%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSF-300

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSF 300L

số người dùng 6 - 8

68.000.000 VND

58.000.000 VND

15%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSP-58-14-165L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSP Ø58-14 (160L)

số người dùng 2 - 3

13.000.000 VND

11.000.000 VND

15%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSP-58-16-195L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSP Ø58-16 (185L)

số người dùng 3 - 4

14.600.000 VND

12.400.000 VND

15%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSP-58-18-215L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSP Ø58-18 (205L)

số người dùng 4 -5

16.300.000 VND

13.800.000 VND

15%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSP-58-20-240L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSP Ø58-20 (235L)

số người dùng 5 - 6

18.000.000 VND

15.300.000 VND

15%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSP-58-24-275L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSP Ø58-24 (275L)

số người dùng 7 - 8

20.600.000 VND

17.500.000 VND

14%may-nuoc-nong-nang-luong-mat-troi-HStrong-HSP-58-30-345L

Máy nước nóng năng lượng mặt trời H’STRONG HSP Ø58-30 (345L)

số người dùng 8 - 10

24.700.000 VND

21.000.000 VND