• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy lọc nước

Máy lọc nước

Máy lọc nước Kangaroo KG100N

Máy lọc nước Kangaroo KG100N

290 x 400 x 1000 mm

7.850.000 VND

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100H

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100H

290 x 400 x 1000 mm

9.990.000 VND

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG11A18 nóng lạnh

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG11A18 nóng lạnh

290 x 400 x 1000 mm

14.990.000 VND10.690.000 VND

-28%
Máy lọc nước Kangaroo KG12NA

Máy lọc nước Kangaroo KG12NA

290 x 400 x 1000 mm

9.990.000 VND6.890.000 VND

-31%
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG12HA

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG12HA

290 x 400 x 1000 mm

10.990.000 VND7.693.000 VND

-30%
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG12A8 nóng lạnh

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG12A8 nóng lạnh

290 x 400 x 1000 mm

14.990.000 VND10.690.000 VND

-28%
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG400HD

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG400HD

200 x 380 x 380 mm

12.490.000 VND

Máy Lọc Nước A.O.Smith Vita

Máy Lọc Nước A.O.Smith Vita

260 x 410 x 420 mm

11.600.000 VND

Máy Lọc Nước A.O.Smith Vita plus

Máy Lọc Nước A.O.Smith Vita plus

260 x 410 x 420 mm

12.600.000 VND

Cây nước nóng lạnh Karofi HCV200RO

Cây nước nóng lạnh Karofi HCV200RO

290*366*1106 mm

8.770.000 VND

Cây nước nóng lạnh Karofi HCV200

Cây nước nóng lạnh Karofi HCV200

290*366*1106 mm

7.160.000 VND

Cây nước nóng lạnh Karofi HC18RO

Cây nước nóng lạnh Karofi HC18RO

300*395*1110 mm

10.900.000 VND

Cây nước nóng lạnh Karofi HC18

Cây nước nóng lạnh Karofi HC18

300*395*1110 mm

7.260.000 VND

Cây nước nóng lạnh Karofi HC19

Cây nước nóng lạnh Karofi HC19

310x330x1050 mm

6.250.000 VND

Bộ lọc nước Pure Germany HF Drinking 1

Bộ lọc nước Pure Germany HF Drinking 1

384x220x117 mm

8.350.000 VND8.150.000 VND

-2%
1 2 13
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566