Bộ tủ chậu cao cấp

Bộ tủ chậu Kohler K-77139T-0

Bộ tủ chậu Kohler K-77139T-0

L568 x W470 mm

31.356.000 VND

Bộ tủ chậu Kohler K-76663T-LU

Bộ tủ chậu Kohler K-76663T-LU

L1020 x W483 mm

27.711.200 VND

Bộ tủ chậu Kohler K-45470T-BWP

Bộ tủ chậu Kohler K-45470T-BWP

L890 x W490 mm

11.038.500 VND

Bộ tủ chậu Kohler K-75836T-B08

L570 x W455 mm

10.056.200 VND

16%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1020

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1020(chưa bao gồm vòi+ xi phông)

1000x470x470mm

12.000.000 VND

10.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1021

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1021

1010x460 mm

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1023

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1023

1010x460 mm

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1024

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1024

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1026

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT1026

1000x550mm

8.000.000 VND

23%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT4020

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT4020(chưa bao gồm vòi+ xi phông)

415x417x550mm

8.500.000 VND

6.500.000 VND

20%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6020

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6020(chưa bao gồm vòi+ xi phông)

610x470x470mm

10.000.000 VND

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6022

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6022

610x465 mm

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6023

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6023

610x465 mm

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6024

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6024

610x465mm

8.000.000 VND

18%bộ tủ chậu bross pt6025

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT6025(chưa bao gồm vòi+ xi phông)

610x465 x520mm

11.000.000 VND

9.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT8025

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT8025

820x520mm

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT8026

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT8026

810x465mm

8.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT9020

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS PT9020

910 x 460 mm

8.000.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5255+EH154TG

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5255+EH154TG

435 x 435 x 400 mm

3.911.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-019

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-019

700 x 460mm

9.300.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-018

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-018

800 x 460mm

10.200.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-017

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-017

800 x 460mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-021

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-021

600 x 460mm

9.300.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0134

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0134

420 x 420mm

9.200.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-020

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-020

600 x 400mm

8.600.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0125

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0125

900 x 470mm

11.300.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0131

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0131

600 x 460mm

9.300.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-011

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-011

420 x 420mm

9.200.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-014

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-014

900 x 470mm

11.100.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0130

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0130

700 x 460mm

9.200.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0132

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0132

500 x 360mm

8.800.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0127

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0127

800 x 460mm

10.200.000 VND

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0129

Bộ tủ chậu nhôm DADA H-0129

800 x 460mm

10.100.000 VND

Bộ tủ chậu DADA A8001 (inox cao cấp)

Bộ tủ chậu DADA A8001 (inox cao cấp)

800 x 470mm

10.759.000 VND

Bộ tủ chậu DADA A8002 (inox cao cấp)

Bộ tủ chậu DADA A8002 (inox cao cấp)

800 x 480mm

10.750.000 VND

Bộ tủ chậu DADA A8609 (inox cao cấp)

Bộ tủ chậu DADA A8609 (inox cao cấp)

800 x 530mm.

11.750.000 VND

Bộ tủ chậu DADA A8632 (inox cao cấp)

Bộ tủ chậu DADA A8632 (inox cao cấp)

700 x 470mm.

9.000.000 VND

Bộ tủ chậu DADA A9001 (inox cao cấp)

Bộ tủ chậu DADA A9001 (inox cao cấp)

900 x 480mm.

11.200.000 VND

Bộ tủ chậu DADA YG-6020 (inox cao cấp)

Bộ tủ chậu DADA YG-6020 (inox cao cấp)

900 x 560mm.

21.200.000 VND

Bộ tủ chậu DADA YG-5004 (inox cao cấp)

Bộ tủ chậu DADA YG-5004 (inox cao cấp)

1200 x 600mm

23.300.000 VND