Bộ tủ chậu cao cấp

Gương của bộ tủ chậu Bross BRS 2081

Gương của bộ tủ chậu nhà tắm Bross BRS 2081

800 x 600 mm

3.500.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Liên hệ

20%Bộ tủ chậu inox Bross S-0201A

Bộ tủ chậu inox Bross S-0201A

900 x 470 mm

12.400.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

520 x 450 mm

6.900.000 VND

6.400.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

600 x 450 mm

7.600.000 VND

7.000.000 VND

6%Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

600 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

5%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

810 x 465 mm

10.200.000 VND

9.600.000 VND

6%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

750 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

6%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083

800 x 460 mm

10.600.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

900 x 470 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

1070 x 465 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

1010 x 480 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

810 x 470 mm

8.500.000 VND

7.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

600 x 450 mm

8.000.000 VND

7.400.000 VND

8%Bộ tủ chậu BROSS cao cấp 2089

Bộ tủ chậu BROSS cao cấp 2089

600 x 450 mm

6.900.000 VND

6.300.000 VND

Bộ tủ chậu SUPOR 740054-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740054-01-AA

1000 x 150 x 850 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740043-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740043-01-AA

1300 x 580 x 850 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740047-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740047-01-AA

1200 x 630 x 850 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740001-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740001-01-AA

800 x 470 x 860 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740035-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740035-01-AA

800 x 470 x 830 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740031-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740031-01-AA

920x480x850 mm

Liên hệ

Chân tủ chậu rửa mặt Caesar EH-14

Chân tủ chậu rửa mặt Caesar EH-14

Tùy chỉnh 14 - 16 cm

88.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5239S+EH250V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5239S+EH250V

500 x 250 x 525 mm

4.306.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5017+EH153V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5017+EH153V

480 x 605 x 640 mm

5.487.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5324+EH213V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5324+EH213V

1200 x 530 x 600 mm

15.735.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5038+EH151V (Chưa có vòi)

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5038+EH151V (Chưa có vòi)

540 x 580 x 640 mm

6.285.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5312 + EH190V

Bộ tủ chậu Caesar LF5312 + EH190V

900×525×600 mm

9.330.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5306 + EH180V

Bộ tủ chậu Caesar LF5306 + EH180V

340 x 760 x 600 mm

6.744.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5304 + EH165

Bộ tủ chậu Caesar LF5304 + EH165

Chậu sứ 520 x 660 x 200mm

5.412.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5032 + EH675V

Bộ tủ chậu Caesar LF5032 + EH675V

480 x 730 x 350 mm

6.007.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5030 + EH665V

Bộ tủ chậu Caesar LF5030 + EH665V

480 x 630 x 350 mm

5.146.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5028 + EH6100V

Bộ tủ chậu Caesar LF5028 + EH6100V

480 x 985 x 350mm

7.895.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5026 + EH6680V

Bộ tủ chậu Caesar LF5026 + EH680V

500 x 800 x 210 mm

5.616.000 VND

Bộ tủ chậu Caesar LF5024 + EH660V

Bộ tủ chậu Caesar LF5024 + EH660V

480 x 580 x 350 mm

4.643.000 VND

9%Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 2080

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 2080

460 x 750 mm

8.041.000 VND

7.237.000 VND

10%4-1

Tủ chậu lavabo đặt theo yêu cầu

giá/m

5.556.000 VND

5.000.000 VND