Bộ tủ chậu cao cấp

10%Bộ tủ chậu Plywood CS-61023

Bộ tủ chậu Plywood CS-61023

990 x 511 x 525 mm

25.000.000 VND

22.500.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood ZHX-21012

Bộ tủ chậu Plywood ZHX-21012

980 x 497 x 480 mm

26.190.000 VND

23.570.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood ZHX-20816

Bộ tủ chậu Plywood ZHX-20816

800 x 490 x 540 mm

19.060.000 VND

17.150.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS-37081T

Bộ tủ chậu Plywood CS-37081T

730 x 498 x 420 mm

23.030.000 VND

20.720.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood ZHX-21205

Bộ tủ chậu Plywood ZHX-21205

1200 x 485 x 600 mm

30.960.000 VND

27.860.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS-50901

Bộ tủ chậu Plywood CS-50901

880 x 511 x 480 mm

19.850.000 VND

17.860.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS51001

Bộ tủ chậu Plywood CS-51001

980 x 511 x 480 mm

20.330.000 VND

18.290.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CSX61312

Bộ tủ chậu Plywood CSX-61312

1280 x 497 x 480 mm

30.960.000 VND

27.860.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS26123

Bộ tủ chậu Plywood CS-26123

1180 x 490 x 450 mm

30.960.000 VND

27.860.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS26083

Bộ tủ chậu Plywood CS26083

782 x 545 x 400 mm

21.430.000 VND

19.285.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS26101

Bộ tủ chậu Plywood CS-26101

982 x 545 x 400 mm

28.260.000 VND

25.430.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS-6081T

Bộ tủ chậu Plywood CS-6081T

780 x 515 x 460 mm

20.000.000 VND

18.000.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CSX-1018

Bộ tủ chậu Plywood CSX-1018

980 x 515 x 792 mm

28.575.000 VND

25.715.000 VND

Gương của bộ tủ chậu Bross BRS 2081

Gương của bộ tủ chậu nhà tắm Bross BRS 2081

800 x 600 mm

3.500.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Liên hệ

20%Bộ tủ chậu inox Bross S-0201A

Bộ tủ chậu inox Bross S-0201A

900 x 470 mm

12.400.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

520 x 450 mm

6.900.000 VND

6.400.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

600 x 450 mm

7.600.000 VND

7.000.000 VND

6%Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

600 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

5%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

810 x 465 mm

10.200.000 VND

9.600.000 VND

6%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

750 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

6%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083

800 x 460 mm

10.600.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

900 x 470 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

1070 x 465 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

1010 x 480 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

810 x 470 mm

8.500.000 VND

7.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

600 x 450 mm

8.000.000 VND

7.400.000 VND

8%Bộ tủ chậu BROSS cao cấp 2089

Bộ tủ chậu BROSS cao cấp 2089

600 x 450 mm

6.900.000 VND

6.300.000 VND

Bộ tủ chậu SUPOR 740054-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740054-01-AA

1000 x 150 x 850 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740043-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740043-01-AA

1300 x 580 x 850 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740047-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740047-01-AA

1200 x 630 x 850 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740001-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740001-01-AA

800 x 470 x 860 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740035-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740035-01-AA

800 x 470 x 830 mm

Liên hệ

Bộ tủ chậu SUPOR 740031-01-AA

Bộ tủ chậu SUPOR 740031-01-AA

920x480x850 mm

Liên hệ

Chân tủ chậu rửa mặt Caesar EH-14

Chân tủ chậu rửa mặt Caesar EH-14

Tùy chỉnh 14 - 16 cm

88.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5239S+EH250V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5239S+EH250V

500 x 250 x 525 mm

4.306.000 VND