Bộ tủ chậu BROSS

4-1

Tủ chậu lavabo đặt theo yêu cầu

giá/m

4.500.000 VND

2014

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS BRS 2014

dài 91 x rộng 47 cao 47 cm

7.293.000 VND

15%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2017

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2017

610 x 470 mm

8.845.000 VND

7.515.000 VND

15%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2015

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2015

810 x 470 mm

9.210.000 VND

7.825.000 VND

15%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004N

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004N

810 x 460 mm

9.415.000 VND

8.000.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-003

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-003

81,5 x 47 x 47 cm

9.415.000 VND

8.500.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004V

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004V

tủ chính 81,7 x 47 x 47 cm

9.415.000 VND

8.500.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2032

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2032 (Tủ chính D500xR400mm,gươngCao 810xR490xS140mm)

8.850.000 VND

8.000.000 VND

15%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2070

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2070(600x500mm)

8.845.000 VND

7.515.000 VND

15%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-009

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-009

810 x 465 x 820 mm

11.050.000 VND

9.390.000 VND

15%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-008

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-008

810 x 465 x 480 mm

9.965.000 VND

8.470.000 VND

15%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-007

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-007

610 x 460 x 500 mm

9.100.000 VND

7.735.000 VND

15%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-005

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-005

1010 x 480 mm

10.400.000 VND

8.840.000 VND

15%Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS BRS 2026

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS BRS 2026

800 x 470 mm

9.480.000 VND

8.050.000 VND

10%2014

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS NP-9147

tủ chính: dài 91 x rộng 47 cao 47 cm

15.000.000 VND

13.500.000 VND

Tủ chậu nhà tắm nhựa PVC Bross BRS 2081

Tủ chậu nhà tắm nhựa PVC Bross BRS 2081

600 x 460 mm

8.400.000 VND

10%S1419

Tủ chậu inox BROSS S-1419

1000x510 mm

12.778.000 VND

11.500.000 VND

10%S1417

Tủ chậu inox BROSS S-1417

1000x510 mm

12.500.000 VND

11.250.000 VND

10%S1416

Tủ chậu inox BROSS S-1416

700x490 mm

11.334.000 VND

10.200.000 VND

10%S-1414

Tủ chậu inox BROSS S-1414

800x520 mm

12.778.000 VND

11.500.000 VND

10%S-1319

Tủ chậu inox BROSS S-1319

800x490 mm

12.778.000 VND

11.500.000 VND

10%S1313B

Tủ chậu inox BROSS S-1313B

700x460 mm

9.000.000 VND

8.100.000 VND

10%S1203

Tủ chậu inox BROSS S-1203

1000x250x150 mm

11.334.000 VND

10.200.000 VND

10%S0102A

Tủ chậu inox BROSS S-0102A

1000 x 520 mm

11.723.000 VND

10.550.000 VND

15%Bộ tủ chậu BROSS S-1242 Inox SUS 304 cao cấp

Bộ tủ chậu BROSS S-1242 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (1000x500)

13.480.000 VND

11.450.000 VND

15%tu-chau-bross-S-1241

Bộ tủ chậu đôi BROSS S-1241 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (1000x470)

13.240.000 VND

11.250.000 VND

15%tu-chau-bross-S-1231

Bộ tủ chậu BROSS S-1231 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (600x470)

10.240.000 VND

8.700.000 VND

15%tu-chau-bross-S-1230A

Bộ tủ chậu BROSS S-1230A Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (850x470)

11.420.000 VND

9.700.000 VND

15%tu-chau-bross-S-1221

Bộ tủ chậu BROSS S-1221 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (600x460)

11.120.000 VND

9.450.000 VND

15%tu-chau-bross-S-1215

Bộ tủ chậu BROSS S-1215 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (1000x500)

11.950.000 VND

10.150.000 VND

15%tu-chau-bross-S-1214

Bộ tủ chậu BROSS S-1214 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (600x500)

11.240.000 VND

9.550.000 VND

15%tu-chau-bross-s-1207

Bộ tủ chậu BROSS S-1207 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (800x500)

12.060.000 VND

10.250.000 VND

15%tu-chau-bross-S-0707

Bộ tủ chậu BROSS S-0707 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (480x340)

12.059.000 VND

10.250.000 VND

10%tu-chau-bross-S-0706

Bộ tủ chậu BROSS S-0706 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (500x245)

6.889.000 VND

6.200.000 VND

15%tu-chau-bross-S-0703

Bộ tủ chậu BROSS S-0703 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (385x285)

6.650.000 VND

5.650.000 VND

10%tu-chau-bross-S-0702

Bộ tủ chậu BROSS S-0702 Inox SUS 304 cao cấp

1000x250x150 mm

11.334.000 VND

10.200.000 VND

10%tu-chau-bross-S-0701

Bộ tủ chậu BROSS S-0701 Inox SUS 304 cao cấp

1000x250x150 mm

11.334.000 VND

10.200.000 VND

15%tu-chau-bross-S-0617

Bộ tủ chậu BROSS S-0617 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (600x460)

7.650.000 VND

6.500.000 VND

15%tu-chau-bross-S-0615

Bộ tủ chậu BROSS S-0615 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (805x485)

11.120.000 VND

9.450.000 VND

15%tu-chau-bross-S-0614

Bộ tủ chậu BROSS S-0614 Inox SUS 304 cao cấp

Inox 304 chống rỉ - (1020x500)

13.240.000 VND

11.250.000 VND