Bộ tủ chậu BROSS

Gương của bộ tủ chậu Bross BRS 2081

Gương của bộ tủ chậu nhà tắm Bross BRS 2081

800 x 600 mm

3.500.000 VND

25%Bộ tủ chậu inox Bross S-0411A

Bộ tủ chậu inox Bross S-0411A

800 x 470 mm

5.450.000 VND

4.087.500 VND

20%Bộ tủ chậu inox Bross S-0201A

Bộ tủ chậu inox Bross S-0201A

900 x 470 mm

12.400.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

520 x 450 mm

6.900.000 VND

6.400.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

600 x 450 mm

7.600.000 VND

7.000.000 VND

6%Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

600 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

5%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

810 x 465 mm

10.200.000 VND

9.600.000 VND

6%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

750 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

6%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083

800 x 460 mm

10.600.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

900 x 470 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

1070 x 465 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

13%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

1010 x 480 mm

11.500.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

810 x 470 mm

8.500.000 VND

7.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

600 x 450 mm

8.000.000 VND

7.400.000 VND

8%Bộ tủ chậu BROSS cao cấp 2089

Bộ tủ chậu BROSS cao cấp 2089

600 x 450 mm

6.900.000 VND

6.300.000 VND

9%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 2080

460 x 750 mm

8.041.000 VND

7.237.000 VND

10%

Tủ chậu lavabo đặt theo yêu cầu

giá/m

5.556.000 VND

5.000.000 VND

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS BRS 2014

dài 91 x rộng 47 cao 47 cm

9.500.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2017

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2017

610 x 470 mm

9.278.000 VND

8.350.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2015

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2015

810 x 470 mm

9.661.000 VND

8.695.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004N

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004N

810 x 460 mm

9.876.000 VND

8.889.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-003

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-003

81,5 x 47 x 47 cm

10.494.000 VND

9.445.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004V

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004V

tủ chính 81,7 x 47 x 47 cm

10.494.000 VND

9.445.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2032

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2032

Tủ chính (DxR) : 500x400mm

9.877.000 VND

8.889.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2070

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2070(600x500mm)

9.278.000 VND

8.350.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-009

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-009

810 x 465 x 820 mm

11.593.000 VND

10.434.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-008

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-008

810 x 465 x 480 mm

10.457.000 VND

9.412.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-007

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-007

610 x 460 x 500 mm

9.550.000 VND

8.595.000 VND

13%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-005

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-005

1010 x 480 mm

11.500.000 VND

9.900.000 VND

10%Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS BRS 2026

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS BRS 2026

800 x 470 mm

9.939.000 VND

8.945.000 VND

10%

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS NP-9147

tủ chính: dài 91 x rộng 47 cao 47 cm

16.667.000 VND

15.000.000 VND

9%Tủ chậu nhà tắm nhựa PVC Bross BRS 2081

Tủ chậu nhà tắm nhựa PVC Bross BRS 2081

600 x 460 mm

10.370.000 VND

9.334.000 VND

10%

Tủ chậu inox BROSS S-1419

1000x510 mm

14.198.000 VND

12.778.000 VND

10%

Tủ chậu inox BROSS S-1417

1000x510 mm

13.889.000 VND

12.500.000 VND

9%

Tủ chậu inox BROSS S-1416

700x490 mm

12.593.000 VND

11.334.000 VND

10%

Tủ chậu inox BROSS S-1414

800x520 mm

14.198.000 VND

12.778.000 VND

10%

Tủ chậu inox BROSS S-1319

800x490 mm

14.198.000 VND

12.778.000 VND

Tủ chậu inox BROSS S-1313B

700x460 mm

1.000.000 VND

9.000.000 VND

9%

Tủ chậu inox BROSS S-1203

1000x250x150 mm

12.593.000 VND

11.334.000 VND

9%

Tủ chậu inox BROSS S-0102A

1000 x 520 mm

13.025.000 VND

11.723.000 VND