Phụ kiện phòng tắm

Lô giấy vệ sinh Cleanmax 02

Lô giấy vệ sinh Cleanmax 02

Liên hệ

Vắt khăn đôi Cleanmax 01

Vắt khăn đôi Cleanmax 01

Liên hệ

10%Kệ đựng xà phòng Đình Quốc 8010

Kệ đựng xà phòng Đình Quốc 8010

306.000 VND

275.000 VND

Hộp đựng xà phòng rửa tay tự động BQ-7960AW

Hộp đựng xà phòng rửa tay tự động BQ-7960AW

1000ml - 570x540x315 mm

1.250.000 VND

Hộp đựng xà phòng rửa tay Xinda THZYQ-110

Hộp đựng xà phòng rửa tay tự động Xinda THZYQ-110

1000ml - 107x140x235mm

1.250.000 VND

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 02

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 02

250 x 250 x 390 mm

775.000 VND

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 01

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 01

250 x 250 x 300 mm

775.000 VND

Kệ góc đựng đồ 1 tầng Moonoah MN-G2006

Kệ góc đựng đồ 1 tầng Moonoah MN-G2006

700.000 VND

Vắt khăn đôi Inox 304 Moonoah MN-8902

Vắt khăn đôi Inox 304 Moonoah MN-8902

850.000 VND

Vắt khăn giàn Hàn Quốc AX-810

Vắt khăn giàn Hàn Quốc AX-810

1.650.000 VND

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T210

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T210

110 x 110 mm

420.000 VND

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T207

Ga thoát sàn Inox Moonoah MN-T207

100 x 100 mm

300.000 VND

Kệ gương Moonoah MN-G8913

Kệ gương Moonoah MN-G8913

560.000 VND

Thanh vắt khăn đơn Moonoah MN-G8903

Thanh vắt khăn đơn Moonoah MN-G8903

420.000 VND

Lô giấy vệ sinh Moonoah MN-G3007

Lô giấy vệ sinh Moonoah MN-G3007

520.000 VND

Kệ đựng đồ Moonoah MN-G10010

Kệ đựng đồ Moonoah MN-G10010

780.000 VND

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Moonoah MN-G10011

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Moonoah MN-G10011

1.400.000 VND

Kệ đựng xà phòng Moonoah MN-G8711

Kệ xà phòng Moonoah MN-G8711

380.000 VND

Móc treo Moonoah MN-G8712

Móc treo Moonoah MN-G8712

290.000 VND

Vắt khăn đơn Moonoah MN-G8703

Vắt khăn đơn Moonoah MN-G8703

530.000 VND

Vắt khăn đôi Moonoah MN-G8702

Vắt khăn đôi Moonoah MN-G8702

650.000 VND

Kệ kính Geler 9904

Kệ kính Geler 9904-1

628.000 VND

Vắt khăn giàn Geler 9903

Vắt khăn giàn Geler 9903

976.000 VND

Vắt khăn đôi Geler 9902

Vắt khăn đôi Geler 9902

544.000 VND

Vắt khăn đơn Geler 9901

Vắt khăn đơn Geler 9901

452.000 VND

Kệ cốc đôi Geler 8911-2

Kệ cốc đôi Geler 8911-2

582.000 VND

Vòng treo khăn Geler 8912

Vòng treo khăn Geler 8912

332.000 VND

Giá đựng xà phòng Geler 8910

Giá đựng xà phòng Geler 8910

408.000 VND

Lô giấy vệ sinh Geler 8907

Lô giấy vệ sinh Geler 8907

480.000 VND

Kệ kính 2 tầng Geler 8904-2

Kệ kính 2 tầng Geler 8904-2

1.580.000 VND

Kệ kính Geler 8904-1

Kệ kính Geler 8904-1

744.000 VND

Vắt khăn giàn Geler 8903

Vắt khăn giàn Geler 8903

1.296.000 VND

Vắt khăn đôi Geler 8902

Vắt khăn đôi Geler 8902

766.000 VND

Vắt khăn đơn Geler 8901

Vắt khăn đơn Geler 8901

610.000 VND

Kệ cốc đôi Geler 1711-2

Kệ cốc đôi Geler 1711-2

484.000 VND

Giá đựng xà phòng Geler 1710

Giá đựng xà phòng Geler 1710

392.000 VND

Lô giấy vệ sinh Geler 1707

Lô giấy vệ sinh Geler 1707

440.000 VND

Giá đựng xà phòng Geler 1706

Giá đựng xà phòng Geler 1706

372.000 VND

Móc áo Geler 1705

Móc áo Geler 1705

232.000 VND

Kệ kính Geler 1704-1

Kệ kính Geler 1704-1

764.000 VND