Thiết bị vệ sinh

Chậu rửa Lavabo

Chất phủ siêu chống bám bẩn Tipos

Chất phủ siêu chống bám bẩn Tipos

Nhập khẩu Nhật Bản

470.000 VND

Chậu rửa mặt Lavabo NAHM NM-5683

Chậu rửa mặt Lavabo NAHM NM-5683

605 x 410 x 215 mm

1.730.000 VND

Chậu rửa mặt lavabo treo tường NAHM NM-5205-SS

500 x 320 x 175 mm

1.020.000 VND

Lavabo treo tường NAHM NM-5510-SC

Lavabo treo tường NAHM NM-5510-SC

555 x 440 x 200 mm

1.730.000 VND

Xi phông nhựa nhấn Caesar

Xi phông nhựa nhấn Caesar

250.000 VND

Van khóa kèm dây cấp nước TOTO HAP004A-F

Van khóa kèm dây cấp nước TOTO HAP004A-F

300 mm

450.000 VND

Ống thải chữ P TOTO THX1A-6N

Ống thải chữ P TOTO THX1A-6N

Dài 352 mm

830.000 VND

Chậu chân lửng lavabo TOTO LHT300CM

Chậu chân lửng lavabo TOTO LHT300CM

500 x 430 mm

1.340.000 VND

Ống thải chữ P TVLF404

Ống thải chữ P TVLF404

352 mm

630.000 VND

10%Ống thải chữ T TOTO THX1A-8V2

Ống thải chữ T TOTO THX1A-8V2

Dài 306 mm

2.210.000 VND

1.989.000 VND

10%Ống thải chữ T TOTO THX1A-8

Ống thải chữ T TOTO THX1A-8

H=95-155mm,L=355mm

2.340.000 VND

2.106.000 VND

Bộ xả nhần TOTO T6JV2N

Bộ xả nhần TOTO T6JV2N

740.000 VND

10%Chậu rửa lavabo chân dài TOTO LPT239CR

Chậu rửa lavabo chân dài TOTO LPT239CR

580 x 500 mm

2.360.000 VND

2.124.000 VND

10%Chậu rửa lavabo chân lửng TOTO LHT766CR

Chậu rửa lavabo chân lửng TOTO LHT766CR

510 x 520 mm

3.770.000 VND

3.393.000 VND

10%Chậu rửa chân lửng TOTO LHT767CR

Chậu rửa chân lửng TOTO LHT767CR

510 x 515 mm

3.770.000 VND

3.393.000 VND

10%Chậu đặt bàn TOTO LW526NJ

Chậu đặt bàn TOTO LW526NJ

430 x 430 x 75 mm

2.800.000 VND

2.520.000 VND

10%Chậu đặt bàn TOTO LT5715

Chậu đặt bàn TOTO LT5715

380 x 500 x 70 mm

3.480.000 VND

3.132.000 VND

10%Chậu rửa lavabo đặt bàn TOTO LT5616

Chậu rửa lavabo đặt bàn TOTO LT5616

460x600x70 mm

3.960.000 VND

3.564.000 VND

Chậu rửa lavabo dương bàn TOTO L946CR

Chậu rửa lavabo dương bàn TOTO L946CR

580x480 mm

1.520.000 VND

Chân lửng chậu rửa mặt Lavabo American 0953-WT/0712-WT

Chân lửng chậu rửa mặt Lavabo American 0953-WT/0712-WT

450 x 553 x 460 mm

2.800.000 VND

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F616

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F616

419 x 550 x 175 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F301

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F301

460 x 500 x 172 mm

2.200.000 VND

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F602

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F602

380 x 500 x 147 mm

3.400.000 VND

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F613

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F613

449 x 499 x 150 mm

3.000.000 VND

Chậu rửa Lavabo American Standard WP-F628

Chậu rửa Lavabo American Standard WP-F628

500 x 550 x 150 mm

3.600.000 VND

Ống thải chữ P TOTO TVLF401

Ống thải chữ P TOTO TVLF401

308 mm

460.000 VND

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F514

Chậu rửa mặt lavabo American WP-F514

380 x 500 x 147 mm

2.400.000 VND

Chậu lavabo American Standard WP-F520

Chậu lavabo American Standard WP-F520

600x460x150 mm

2.500.000 VND

Chậu chân lửng Viglacera VI39

Chậu chân lửng Viglacera VI39

520 x 443 x 160 mm

933.000 VND

Chậu rửa lavabo chân lửng Viglacera VI51

Chậu rửa lavabo chân lửng Viglacera VI51

600x490x190 mm

1.645.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI44 + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI44 + VTL2

1.815.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI77 + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI77 + VTL2

1.845.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI66 + VTL2

2.175.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT18M + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT18M + VTL2

2.135.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT34 + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT34 + VTL2

2.350.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI88 + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI88 + VTL2

2.380.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI107 + VTL3

2.755.000 VND

Ống thải chữ P inox 304 MOONOAH MN-908

Ống thải chữ P inox 304 MOONOAH MN-908

290.000 VND

Xi phông chậu rửa mặt inox 304 MOONOAH MN-902

Xi phông chậu rửa mặt inox 304 MOONOAH MN-902

270.000 VND

Xi phông chậu rửa mặt inox 304 MOONOAH MN-901

220.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ