Thiết bị nhà bếp

Máy hút mùi

Máy hút mùi Steiger Siena Touch 70 Inox

Máy hút mùi Steiger Siena Touch 70 Inox

485-785 x 696 x 410 mm

8.740.000 VND

Máy hút mùi Steiger Siena Soft 70 Inox

Máy hút mùi Steiger Siena Soft 70 Inox

485-785 x 696 x 410 mm

8.310.000 VND

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 70

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 70

182 x 796 x 285 mm

7.720.000 VND

Máy hút mùi Steiger Corona G70

Máy hút mùi Steiger Corona G70

5.200.000 VND

Máy hút mùi Steiger Lissero 70 SA

Máy hút mùi Steiger Lissero 70 SA

760-1200 x 700 x 500 mm

16.790.000 VND

Máy hút mùi Steiger Komoda Touch 70 Black

Máy hút mùi Steiger Komoda Touch 70 Black

555-945 x 696 x 496 mm

11.620.000 VND

Máy hút mùi Steiger Wenus 70 SA

Máy hút mùi Steiger Wenus 70 SA

525-900 x 700 x 500 mm

8.650.000 VND

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 90 Black

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 90 Black

182 x 896 x 285 mm

7.795.000 VND

Hút mùi Steiger vision touch 60 black

Hút mùi Steiger vision touch 60 black

1188 x 596 x 400 mm

12.646.000 VND

Máy hút mùi Bosch DWK67HM60

Máy hút mùi Bosch DWK67HM60

24.850.000 VND

Máy hút mùi Bosch DWB097E51

Máy hút mùi Bosch DWB097E51

19.150.000 VND

Máy hút mùi Bosch DEE928BSG

Máy hút mùi Bosch DEE928BSG

678-1168 x 895 x 530 mm

15.000.000 VND

Máy hút mùi Bosch DHI623GSG

Máy hút mùi Bosch DHI623GSG

180 x 598 x 300 mm

7.780.000 VND

15%Máy hút mùi kính cong Ferroli HC73DS

Máy hút mùi kính cong Ferroli HC73DS

760 m³/h - Rộng 70 cm

8.500.000 VND

7.225.000 VND

25%Máy hút mùi Faster FS 3388C1-IS

Máy hút mùi Faster FS 3388C1-IS

13.350.000 VND

10.012.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 70EFN

Máy hút mùi Faster FS 70EFN

700 mm

15.300.000 VND

10.710.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3688 NEW

Máy hút mùi Faster FS 3688-90 NEW

9.800.000 VND

6.860.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3688 NEW

Máy hút mùi Faster FS 3688-70 NEW

9.600.000 VND

6.720.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689B

Máy hút mùi Faster FS 3689B-70

8.400.000 VND

5.880.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689B

Máy hút mùi Faster FS 3689B-60

8.200.000 VND

5.740.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689W

Máy hút mùi Faster FS 3689W-60

8.200.000 VND

5.740.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689W

Máy hút mùi Faster FS 3689W-70

8.400.000 VND

5.880.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388CH1

Máy hút mùi Faster FS 3388CH1 90

6.100.000 VND

4.270.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388CH1

Máy hút mùi Faster FS 3388CH1 70

5.900.000 VND

4.130.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388C1 90

Máy hút mùi Faster FS 3388C1 70

5.300.000 VND

3.710.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388C1 90

Máy hút mùi Faster FS 3388C1 90

5.500.000 VND

3.850.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9081 ISLAND NEW

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9081 ISLAND NEW

900x500x1000 mm

15.850.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9066 ISLAND NEW

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9066 ISLAND NEW

900x600x1000 mm

13.700.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca JOINT-I900A

Máy hút khử mùi đảo Malloca JOINT-I900A

900x700x1230 mm

31.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca DUNE-I90S

Máy hút khử mùi đảo Malloca DUNE-I90S

900x466x1150 mm

30.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera White-I001W

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera White-I001W

Ф 500 x H1150 mm

33.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera chrome-I001C

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera chrome-I001C

Ф 500 x H1150 mm

46.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca OUTLINE-I240F

Máy hút khử mùi đảo Malloca OUTLINE-I240F

900x440x1250 mm

37.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca MOON-I230F

Máy hút khử mùi đảo Malloca MOON-I230F

Ф500 x H1250 mm

25.500.000 VND

24%Máy hút mùi gắn tường Faster FS 2060SB

Máy hút mùi gắn tường Faster FS 2060SB

600mm

3.200.000 VND

2.415.000 VND

25%Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 7002

Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 6002

600mm

3.300.000 VND

2.450.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 6003

Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 7003

700mm

4.000.000 VND

2.800.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường FS 3689W-60

Máy hút mùi gắn tường FS 3689W-70

700mm

8.400.000 VND

5.880.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET BLACK-I510B

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET BLACK-I510B

900 x 350 x 1250 mm

37.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET WHITE-I510W

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET WHITE-I510W

900x350x1250 mm

37.500.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ