Máy hút mùi

20%

Máy hút mùi toa kính gắn tường Faster FS EN91-70

8.800.000 VND

7.040.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster FS 90EB

8.000.000 VND

6.400.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster FS 70EB

7.800.000 VND

6.240.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster FS 369S

700 mm

5.450.000 VND

4.360.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster FS 3899CH1-70

6.500.000 VND

5.200.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster SPY 0272

4.200.000 VND

3.360.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster FS 1188C1

700 mm

5.990.000 VND

4.792.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster FS 6688CH – 70

9.890.000 VND

7.912.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster ISLAND 6688

10.800.000 VND

8.640.000 VND

20%

Máy hút mùi Faster FS 6688S-70

6.000.000 VND

4.800.000 VND

Máy hút mùi Batani BA-X8

Liên hệ

Máy hút mùi Batani BA-198KZ4

Liên hệ

22%

Máy hút mùi Batani P 61M

3.600.000 VND

2.800.000 VND

26%

Máy hút mùi Batani BA 17M

3.800.000 VND

2.800.000 VND

26%

Máy hút mùi Batani BA 36R

3.800.000 VND

2.800.000 VND

14%

Máy hút mùi Batani K219

6.700.000 VND

5.700.000 VND

Máy hút mùi Batani BA-H991

Liên hệ

Máy hút mùi Batani BA-H921

Liên hệ

23%

Máy hút mùi Batani P 71S

3.800.000 VND

2.900.000 VND

35%

Máy hút mùi Batani BA 27B

2.850.000 VND

1.850.000 VND

35%

Máy hút mùi Batani K207

7.000.000 VND

4.500.000 VND

31%

Máy hút mùi Batani BA-K8

7.200.000 VND

4.900.000 VND

41%

Máy hút mùi Batani BA-T9

9.700.000 VND

5.650.000 VND

26%

Máy hút mùi Batani BA-T7

9.500.000 VND

7.000.000 VND

20%

Máy hút mùi Batani BA 708SS

3.900.000 VND

3.100.000 VND

25%

Máy hút mùi Batani BA 608SS

3.900.000 VND

2.900.000 VND

26%

Máy hút mùi Batani P 71M

3.800.000 VND

2.800.000 VND

24%

Máy hút mùi Batani P 61S

3.700.000 VND

2.800.000 VND

Máy hút mùi Amica OKP6321G

Máy hút mùi Amica OKP6321G

5.370.000 VND

Máy hút mùi Amica OKP9321Z

Máy hút mùi Amica OKP9321Z

4.650.000 VND

Máy hút mùi Amica OSC6211I

Máy hút mùi Amica OSC6211I

2.720.000 VND

Máy hút mùi Amica OTC6222I

Máy hút mùi Amica OTC6222I

3.040.000 VND

Máy hút mùi Amica OTC6211I

Máy hút mùi Amica OTC6211I

6.7 kg

3.130.000 VND

Máy hút mùi Amica OKC654T

Máy hút mùi Amica OKC654T

(76-101)x 60x 40cm

10.720.000 VND

Máy hút mùi Amica OKC952G

Máy hút mùi Amica OKC952G

(710-1000) x 900 x 500 mm

12.690.000 VND

Máy hút mùi Amica OKC954T

Máy hút mùi Amica OKC954T

770-1020 x 900 x 400 mm

12.920.000 VND

Máy hút mùi Amica OKS952T

(710-1000) x 900 x 500 mm

17.480.000 VND

Máy hút mùi Amica OWS952T

Máy hút mùi Amica OWS952T

528-983 x 898 x 662 mm

30.027.000 VND

Máy hút mùi Steiger Roxy 75 Black

Máy hút mùi Steiger Roxy 75 Black

815-1175 x 746 x 400 mm

13.680.000 VND

Máy hút mùi Steiger Wenus 60 SA

Máy hút mùi Steiger Wenus 60 SA

860 x 596 x 500 mm

7.720.000 VND