Thiết bị nhà bếp

Máy hút mùi

15%Máy hút mùi kính cong Ferroli HC73DS

Máy hút mùi kính cong Ferroli HC73DS

760 m³/h - Rộng 70 cm

8.500.000 VND

7.225.000 VND

25%Máy hút mùi Faster FS 3388C1-IS

Máy hút mùi Faster FS 3388C1-IS

13.350.000 VND

10.012.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 70EFN

Máy hút mùi Faster FS 70EFN

700 mm

15.300.000 VND

10.710.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3688 NEW

Máy hút mùi Faster FS 3688-90 NEW

9.800.000 VND

6.860.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3688 NEW

Máy hút mùi Faster FS 3688-70 NEW

9.600.000 VND

6.720.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689B

Máy hút mùi Faster FS 3689B-70

8.400.000 VND

5.880.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689B

Máy hút mùi Faster FS 3689B-60

8.200.000 VND

5.740.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689W

Máy hút mùi Faster FS 3689W-60

8.200.000 VND

5.740.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3689W

Máy hút mùi Faster FS 3689W-70

8.400.000 VND

5.880.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388CH1

Máy hút mùi Faster FS 3388CH1 90

6.100.000 VND

4.270.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388CH1

Máy hút mùi Faster FS 3388CH1 70

5.900.000 VND

4.130.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388C1 90

Máy hút mùi Faster FS 3388C1 70

5.300.000 VND

3.710.000 VND

30%Máy hút mùi Faster FS 3388C1 90

Máy hút mùi Faster FS 3388C1 90

5.500.000 VND

3.850.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9081 ISLAND NEW

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9081 ISLAND NEW

900x500x1000 mm

15.850.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9066 ISLAND NEW

Máy hút khử mùi đảo Malloca MC 9066 ISLAND NEW

900x600x1000 mm

13.700.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca JOINT-I900A

Máy hút khử mùi đảo Malloca JOINT-I900A

900x700x1230 mm

31.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca DUNE-I90S

Máy hút khử mùi đảo Malloca DUNE-I90S

900x466x1150 mm

30.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera White-I001W

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera White-I001W

Ф 500 x H1150 mm

33.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera chrome-I001C

Máy hút khử mùi đảo Malloca Sphera chrome-I001C

Ф 500 x H1150 mm

46.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca OUTLINE-I240F

Máy hút khử mùi đảo Malloca OUTLINE-I240F

900x440x1250 mm

37.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca MOON-I230F

Máy hút khử mùi đảo Malloca MOON-I230F

Ф500 x H1250 mm

25.500.000 VND

24%Máy hút mùi gắn tường Faster FS 2060SB

Máy hút mùi gắn tường Faster FS 2060SB

600mm

3.200.000 VND

2.415.000 VND

25%Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 7002

Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 6002

600mm

3.300.000 VND

2.450.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 6003

Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 7003

700mm

4.000.000 VND

2.800.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường FS 3689W-60

Máy hút mùi gắn tường FS 3689W-70

700mm

8.400.000 VND

5.880.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET BLACK-I510B

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET BLACK-I510B

900 x 350 x 1250 mm

37.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET WHITE-I510W

Máy hút khử mùi đảo Malloca SECRET WHITE-I510W

900x350x1250 mm

37.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca FLY-I590A

Máy hút khử mùi đảo Malloca FLY-I590A

1100 x 565 x 1200 mm

70.500.000 VND

Máy hút khử mùi đảo Malloca GEMINI BLACK - I235F

Máy hút khử mùi đảo Malloca GEMINI BLACK – I235F

Ø655 x H1.250 mm

39.500.000 VND

26%Máy hút mùi gắn tường Faster FS 2060SB

Máy hút mùi gắn tường Faster FS 2070SB

700mm

3.400.000 VND

2.485.000 VND

26%Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 7002

Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 7002

700mm

3.500.000 VND

2.590.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 6003

Máy hút mùi gắn tường Faster FS SYP 6003

600mm

3.800.000 VND

2.660.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường FS 3689W-60

Máy hút mùi gắn tường FS 3689W-60

600mm

8.200.000 VND

5.740.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường FS 3689B-70

Máy hút mùi gắn tường FS 3689B-60

600mm

8.000.000 VND

5.600.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường FS 3689B-70

Máy hút mùi gắn tường FS 3689B-70

700mm

8.200.000 VND

5.740.000 VND

30%Máy hút mùi gắn tường FS 3688 new 70

Máy hút mùi gắn tường FS 3688 new 60

600mm

9.600.000 VND

6.720.000 VND

20%Máy hút mùi gắn tường FS 3688 new 70

Máy hút mùi gắn tường FS 3688 new 70

700mm

9.800.000 VND

7.840.000 VND

30%Máy hút mùi treo độc lập Faster FS 7017B

Máy hút mùi treo độc lập Faster FS 7017B

450 mm

20.500.000 VND

14.350.000 VND

30%Máy hút mùi treo độc lập Faster FS 2288 Luxury

Máy hút mùi treo độc lập Faster FS 2288 Luxury

900 mm

24.500.000 VND

17.150.000 VND

30%Máy hút mùi âm kệ faster FS 90HF

Máy hút mùi âm kệ faster FS 90HF

900 mm

29.900.000 VND

20.930.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ