• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy hút mùi » Máy hút mùi Steiger

Máy hút mùi Steiger

Máy hút mùi Steiger Roxy 75 Black

Máy hút mùi Steiger Roxy 75 Black

815-1175 x 746 x 400 mm

13.680.000 VND

Máy hút mùi Steiger Wenus 60 SA

Máy hút mùi Steiger Wenus 60 SA

860 x 596 x 500 mm

7.720.000 VND

Máy hút mùi Steiger Siena Touch 70 Inox

Máy hút mùi Steiger Siena Touch 70 Inox

485-785 x 696 x 410 mm

8.740.000 VND

Máy hút mùi Steiger Siena Soft 70 Inox

Máy hút mùi Steiger Siena Soft 70 Inox

485-785 x 696 x 410 mm

8.310.000 VND

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 70

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 70

182 x 796 x 285 mm

7.720.000 VND

Máy hút mùi Steiger Lissero 70 SA

Máy hút mùi Steiger Lissero 70 SA

760-1200 x 700 x 500 mm

16.790.000 VND

Máy hút mùi Steiger Komoda Touch 70 Black

Máy hút mùi Steiger Komoda Touch 70 Black

555-945 x 696 x 496 mm

11.620.000 VND

Máy hút mùi Steiger Wenus 70 SA

Máy hút mùi Steiger Wenus 70 SA

525-900 x 700 x 500 mm

8.650.000 VND

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 90 Black

Máy hút mùi Steiger Corona Touch 90 Black

182 x 896 x 285 mm

7.795.000 VND

Hút mùi Steiger vision touch  60 black

Hút mùi Steiger vision touch 60 black

1188 x 596 x 400 mm

12.646.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566