Chậu rửa bát

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ453

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ453

1100 x 480 x 195 mm

3.450.000 VND

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ452

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ452

1100 x 480 x 185 mm

3.450.000 VND

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ451

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ451

1100 x 480 x 190 mm

3.650.000 VND

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ353

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ353

870 x 480 x 190 mm

3.350.000 VND

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ352

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ352

870 x 480 x 185 mm

3.200.000 VND

12%Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ351

Chậu rửa bát Hàn Quốc Samwon HJ351

850 x 515 x 196 mm

3.880.000 VND

3.380.000 VND

Chậu rửa bát Moonoah MN-D11449

Chậu rửa bát Moonoah MN-D11449

1140 x 490 x 220 mm

15.390.000 VND

Chậu rửa bát Inox Moonoah MN-7843N

Chậu rửa bát Inox Moonoah MN-7843N(kích thước khoét đá 74,3×39,2cm)

780 x 430 x 220 mm

8.100.000 VND

Chậu rửa bát Inox Moonoah MN-8146N

Chậu rửa bát Inox Moonoah MN-8146N

810 x 460 x 220 mm

8.300.000 VND

Chậu rửa bát Inox Moonoah MN-8245B

Chậu rửa bát Inox Moonoah MN-8245B

820 x 450 x 230 mm

7.200.000 VND

Chậu rửa bát Dealim 9925

Chậu rửa bát Hàn Quốc Daelim 9925

9.300.000 VND

10%Chậu rửa bát Inox 304 Moonoah MN-12150

Chậu rửa bát Inox 304 Moonoah MN-12150

1210 x 500 x 250 mm

13.800.000 VND

12.420.000 VND

16%Chậu rửa bát Hàn Quốc DaeLim 7845S-1

Chậu rửa bát Hàn Quốc DaeLim 7845S-1

780 x 450 x 210 mm - Chậu đúc cao cấp

5.775.000 VND

4.850.000 VND

chau-rua-bat-rovely-7841780x410x230

Chậu rửa bát Rovely MD 7841 (inox 304)

2.050.000 VND

chau-rua-bat-rovely-8343830x430x230

Chậu rửa bát Rovely MD 8343 (inox 304)

1.970.000 VND

Chậu rửa bát liền tủ Gorlde T-925 (inox 304)

Chậu rửa bát liền tủ Gorlde T-925 (inox 304)

690 x 420 x 850 mm

8.500.000 VND

Chậu rửa bát liền tủ Gorlde T-927 (inox 304)

Chậu rửa bát liền tủ Gorlde T-927 (inox 304)

900 x 500 x 850 mm

10.000.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde B131 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde B131 (inox 304)

420 x 350 x 200 mm

580.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde B132 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde B132 (inox 304)

450 x 390 x 200 mm

600.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde B137 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde B137 (inox 304)

490 x 430 x 200 mm

610.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde B140 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde B140 (inox 304)

580 x 430 x 200 mm

750.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-928 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-928 (inox 304)

800 x 500 x 230 mm

1.930.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-956 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-956 (inox 304)

1150 x 500 x 230 mm

3.950.000 VND

20%Chậu rửa bát Supor 928043-02-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 928043-02-LS ( Inox 304 )

800 x 430 x 210 mm

5.153.000 VND

4.122.400 VND

20%Chậu rửa bát Supor 927845-01-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 927845-01-LS ( Inox 304 )

780 x 450 x 210 mm

13.579.000 VND

10.863.200 VND

Chậu rửa bát Supor 938050-02-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 938050-02-LS ( Inox 304 )

800 x 500 x 225 mm

6.188.000 VND

Chậu rửa bát Supor 929850-01-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 929850-01-LS ( Inox 304 )

980 x 500 x 220 mm

22.163.000 VND

20%Chậu rửa bát Supor 928447-01-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 928447-01-LS ( Inox 304 )

840 x 470 x 230 mm

6.980.000 VND

5.584.000 VND

Chậu rửa bát Supor 928245-05-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 928245-05-LS ( Inox 304 )

820 x 450 x 210 mm

4.840.000 VND

chậu rửa bát Supor 928245-04-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 928245-04-LS ( Inox 304 )

820 x 450 x 200 mm

5.330.000 VND

chậu rửa bát Supor 928149-01-LS ( inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 928149-01-LS ( Inox 304 )

815 x 490 x 230 mm

14.143.000 VND

20%Chậu rửa bát Suopr 927843-01-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 927843-01-LS ( Inox 304 )

780 x 430 x 210 mm

5.439.000 VND

4.351.200 VND

Chậu rửa bát Supor 927339-01-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 927339-01-LS ( Inox 304 )

730 x 390 x 210 mm

3.550.000 VND

Chậu rửa bát Supor 914141-01-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 914141-01-LS ( Inox 304 )

Ø415 x 190 mm

3.266.000 VND

Chậu bếp đơn SUPOR 915843-03-LS ( Inox 304 )

Chậu rửa bát Supor 915843-03-LS ( Inox 304 )

580 x 430 x 190 mm

2.600.000 VND

11%Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

900 x 500 x 230 mm

2.470.000 VND

2.180.000 VND

9%Chậu rửa bát Gorlde GD-926 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-926 (inox 304)

800 x 480 x 230 mm

2.310.000 VND

2.090.000 VND

20%Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

1040 x 500 x 230 mm

3.870.000 VND

3.060.000 VND

16%Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

830 x 450 x 250 mm

6.100.000 VND

5.100.000 VND

12%Chậu rửa bát Gorlde G-9 (Inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G9 (Inox 304)

600 x 450 x 250 mm

4.620.000 VND

4.040.000 VND