Chậu rửa bát

11%Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

900 x 500 x 230 mm

2.470.000 VND

2.180.000 VND

9%Chậu rửa bát Gorlde GD-926 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-926 (inox 304)

800 x 480 x 230 mm

2.310.000 VND

2.090.000 VND

20%Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

1040 x 500 x 230 mm

3.870.000 VND

3.060.000 VND

16%Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

830 x 450 x 250 mm

6.100.000 VND

5.100.000 VND

12%Chậu rửa bát Gorlde G-9 (Inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G9 (Inox 304)

600 x 450 x 250 mm

4.620.000 VND

4.040.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-931 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-931 (inox 304)

810 x 430 x 220 mm

2.250.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-930 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-930 (inox 304)

770 x 420 x 220 mm

2.190.000 VND

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-505 (inox 304)

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-505 (inox 304)

KT: 900 x 900 x 230 mm - Inox SUS 304

5.760.000 VND

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-504 (inox 304)

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-504 (inox 304)

KT: 900 x 900 x 230 mm - Inox SUS 304

5.760.000 VND

18%Chậu rửa bát Gorlde GD-5326 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-5326 (inox 304)

KT: 1200 x 500 x 230 mm - Inox SUS 304

2.640.000 VND

2.150.000 VND

10%Chậu rửa bát Gorlde GD-953 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-953 (inox 304)

KT: 1200 x 480 x 230 mm - Inox SUS 304

3.300.000 VND

2.960.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-925 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-925 (inox 304)

KT: 690 x 420 x 210 mm - Inox SUS 304

1.960.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-037 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-037 (inox 304)

KT: 500 x 500 x 230 mm - Inox SUS 304

1.300.000 VND

pk3

Rổ đa năng cho chậu rửa bát DaeLim DL-01

550.000 VND

20%8245-1

Chậu rửa bát Nano kháng khuẩn Moonoah MN-8245N

820x450x230 mm

9.350.000 VND

7.480.000 VND

8844

Chậu rửa bát DaeLim 8844 (inox 304)

880 x 440 x 230 mm

2.500.000 VND

Chậu rửa bát Topy 7641

Chậu rửa bát Topy 7641

760 x 410 x 230 mm

1.950.000 VND

7745B

Chậu rửa bát Topy 7745B

770 x 450 x 230 mm

1.950.000 VND

Chậu rửa bát Topy 8245

Chậu rửa bát Topy 8245

820 x 450 x 230 mm

2.050.000 VND

Chậu rửa bát Topy 8043

Chậu rửa bát Topy 8043

800 x 430 x 230 mm

1.950.000 VND

9245A

Chậu rửa bát Topy 9245A

920 x 450 x 210 mm

2.200.000 VND

Chậu rửa bát Topy 9245B

Chậu rửa bát Topy 9245B

920 x 450 x 210 mm

2.200.000 VND

Chậu rửa bát Topy 9245C

Chậu rửa bát Topy 9245C

920 x 450 x 210 mm

2.200.000 VND

9245-HR

Chậu rửa bát Topy 9245-HR

980 x 480 x 230 mm

2.800.000 VND

Chậu rửa bát Topy 9848-HR

Chậu rửa bát Topy 9848-HR

980 x 480 x 230 mm

3.200.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8246-DP

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8246-DP

820 x 460 x 260 mm

8.500.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 10047-DQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 10047-DQ

1000 x 470 x 260 mm

9.050.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 12050-TB

Chậu rửa bát cao cấp Topy 12050-TB

1200 x 500 x 260 mm

11.050.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 9648-AT

Chậu rửa bát cao cấp Topy 9648-AT

960 x 480 x 260 mm

9.350.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8648-NN

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8648-NN

860 x 480 x 230 mm

8.800.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8650-HQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8650-HQ

860 x 500 x 260 mm

13.980.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ8650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ8650Đ

856 x 500 x 260 mm

13.950.000 VND

HĐ11650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ11650Đ

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8248Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8248Đ

820 x 480 x 260 mm

13.950.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8650Đ

860 x 500 x 260 mm

13.950.000 VND

1160-HQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 1160-HQ

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VND

Chậu rửa bát Hafele 567.20.060

Chậu rửa bát Hafele 567.20.060

850 mm x 450 mm x 180 mm

3.267.000 VND

Chậu rửa bát Hafele Torino 567.20.030

Chậu rửa bát Hafele Torino 567.20.030

820 mm x 500 mm x 180 mm

4.631.000 VND

20%5

Chậu rửa bát inox 304 Moonoah MN-8348

83 x 48 x25 cm

11.000.000 VND

8.800.000 VND

13%Chậu rửa bát Hàn Quốc DaeLim 7543

Chậu rửa bát Hàn Quốc DaeLim 7543

7.500.000 VND

6.500.000 VND