Thiết bị nhà bếp

Chậu rửa bát

Ống xi phông MOONOAH MN-X40

220.000 VND

Chậu rửa bát Olympic M10046

Chậu rửa bát Olympic M10046

1000x460x210 mm

1.700.000 VND

Chậu rửa bát Olympic M8143

Chậu rửa bát Olympic M8143

810x430x210 mm

1.480.000 VND

Chậu rửa bát Olympic M 7843

Chậu rửa bát Olympic M7843

780x430x210 mm

1.200.000 VND

Chậu rửa bát Daelim 8045 đúc liền khối

Chậu rửa bát Daelim 8045 đúc liền khối

800 x450 x240 mm

7.500.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 61

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 61

800x440x220 mm

980.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 94

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 94

770x440x220 mm

1.740.000 VND

Chậu rửa bát inox Tân Á Rossi RA 3

Chậu rửa bát inox Tân Á Rossi RA 3

1005x470x180 mm

900.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 83

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 83

(1005x465x220) - dập sâu

1.750.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 82

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 82

(710x460x220) - dập sâu

1.650.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 88

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 88 (liền khối)

(520x420x228) - dập liền khối

3.130.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 87

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 87 (liền khối)

(590x530x240) - dập liền khối

2.570.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 86

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 86 (liền khối)

(590x450x240) - dập liền khối

2.330.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 85

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 85 (liền khối)

(470x410x240) - dập liền khối

2.320.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 84

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 84 (liền khối)

(820x470x240) - dập liền khối

3.380.000 VND

Chậu rửa bát đá thạch anh moonoah MN-D9750

Chậu rửa bát đá thạch anh Moonoah MN-D9750

12.800.000 VND

chậu rửa bát moonoah mn-d8948

Chậu rửa bát đá thạch anh Moonoah MN-D8948

9.800.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1502R

Chậu rửa bát BANCOOT 1502R

880x880x300 mm

8.990.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1315R

Chậu rửa bát BANCOOT 1315R

700 x 480 x 230 mm

3.900.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1314R

Chậu rửa bát BANCOOT 1314R

580 x 480 x 230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE04

Chậu rửa bát BANCOOT CE04

780 x 430 x 230 mm

3.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-2

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-2

720x450x230 mm

3.400.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-1

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-1

780x430x230 mm

3.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02

Chậu rửa bát BANCOOT CE02

820 x 450 x 230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-2

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-2

720x450x230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-1

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-1

780x430x230 mm

3.700.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01

Chậu rửa bát BANCOOT CE01

820x450x230 mm

3.800.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1605R

Chậu rửa bát BANCOOT 1605R

1005 x 450 x 230 mm

7.200.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1603R

Chậu rửa bát BANCOOT 1603R

780 x 450 x 230 mm

6.100.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1602R

Chậu rửa bát BANCOOT 1602R

830 x 450 x 230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1601R

Chậu rửa bát BANCOOT 1601R

750x420x230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 209RB

Chậu rửa bát BANCOOT 209RB

1100 x 450 x 230 mm

7.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 209R

Chậu rửa bát BANCOOT 209R

820 x 460 x 230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 208R

Chậu rửa bát BANCOOT 208R

780 x 430 x 230 mm

6.500.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-589 (đúc nguyên khối)

800x500x200 mm

11.200.000 VND

10.080.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-586(đúc nguyên khối)

860x500x200 mm

11.800.000 VND

10.620.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-590 (đúc nguyên khối)

740x500x200 mm

10.850.000 VND

9.765.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

1100 x 460 x 220 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

1100 x 460 x 220 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

820 x 450 x 228 mm

5.500.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ