Chậu rửa bát

Chậu rửa bát BANCOOT 1502R

Chậu rửa bát BANCOOT 1502R

880x880x300 mm

8.990.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1315R

Chậu rửa bát BANCOOT 1315R

700 x 480 x 230 mm

3.900.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1314R

Chậu rửa bát BANCOOT 1314R

580 x 480 x 230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE04

Chậu rửa bát BANCOOT CE04

780 x 430 x 230 mm

3.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-2

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-2

720x450x230 mm

3.400.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-1

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-1

780x430x230 mm

3.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02

Chậu rửa bát BANCOOT CE02

820 x 450 x 230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-2

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-2

720x450x230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-1

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-1

780x430x230 mm

3.700.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01

Chậu rửa bát BANCOOT CE01

820x450x230 mm

3.800.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1605R

Chậu rửa bát BANCOOT 1605R

1005 x 450 x 230 mm

7.200.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1603R

Chậu rửa bát BANCOOT 1603R

780 x 450 x 230 mm

6.100.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1602R

Chậu rửa bát BANCOOT 1602R

830 x 450 x 230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1601R

Chậu rửa bát BANCOOT 1601R

750x420x230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 209RB

Chậu rửa bát BANCOOT 209RB

1100 x 450 x 230 mm

7.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 209R

Chậu rửa bát BANCOOT 209R

820 x 460 x 230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 208R

Chậu rửa bát BANCOOT 208R

780 x 430 x 230 mm

6.500.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-589

800x500x200 mm

11.200.000 VND

10.080.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-586

860x500x200 mm

11.800.000 VND

10.620.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-590

740x500x200 mm

10.850.000 VND

9.765.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

1100 x 460 x 220 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

1100 x 460 x 220 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

820 x 450 x 228 mm

5.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

820 x 450 x 228 mm

5.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

810 x 430 x 210 mm

1.900.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 7843

Chậu rửa bát Faster FS 7843

780 x 430 x 210 mm

1.800.000 VND

Chậu rửa bát Rovely 7641

Chậu rửa bát Rovely 7641

760x410x230 mm

2.000.000 VND

10%Chậu rửa bát kết hợp máy rửa bát Moonoah MN-8650MRB

Chậu rửa bát kết hợp máy rửa bát Moonoah MN-8650MRB

860 x 500 mm

33.800.000 VND

30.420.000 VND

8245a

Chậu rửa bát Rovely 7843V

780x430x230 mm

3.360.000 VND

8245a

Chậu rửa bát Rovely 8245V

820x450x230 mm

3.560.000 VND

Chậu rửa bát Rovely 8245C Thông số kỹ thuật Kích thước(DxRxS): 820x450x230 mm Độ dày thành chậu: 1,2 mm Chất liệu : inox 304 Hai hố cân

Chậu rửa bát Rovely 7843C

780x430x230 mm

3.560.000 VND

Chậu rửa bát Rovely 8245C Thông số kỹ thuật Kích thước(DxRxS): 820x450x230 mm Độ dày thành chậu: 1,2 mm Chất liệu : inox 304 Hai hố cân

Chậu rửa bát Rovely 8245C

820x450x230 mm

3.760.000 VND

Phụ kiện chậu rửa bát

Rổ đa năng cho chậu rửa bát ROVELY

Liên hệ

11%Chậu rửa bát inox 304 TOMY 9045P

Chậu rửa bát inox 304 TOMY 9045P

900 x 450 x 230 mm

4.500.000

4.000.000

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-01

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-01

1065 x 500 x 200 mm

6.400.000 VND

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-02

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-02

780 x 475 x 180 mm

5.800.000 VND

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-03

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-03

1000 x 490 x 195 mm

6.100.000 VND

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-04

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-04

1180 x 480 x 190 mm

6.300.000 VND

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-06

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-06

1150 x 470 x 180 mm

6.300.000 VND

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-08

Chậu rửa bát bột đá composite MVG CR-08

1065 x 500 x 200 mm

6.400.000 VND