Thiết bị nhà bếp

Chậu rửa bát

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 61

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 61

800x440x220 mm

980.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 94

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RE 94

770x440x220 mm

1.740.000 VND

Chậu rửa bát inox Tân Á Rossi RA 3

Chậu rửa bát inox Tân Á Rossi RA 3

1005x470x180 mm

900.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 83

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 83

(1005x465x220) - dập sâu

1.750.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 82

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RA 82

(710x460x220) - dập sâu

1.650.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 88

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 88 (liền khối)

(520x420x228) - dập liền khối

3.130.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 87

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 87 (liền khối)

(590x530x240) - dập liền khối

2.570.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 86

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 86 (liền khối)

(590x450x240) - dập liền khối

2.330.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 85

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 85 (liền khối)

(470x410x240) - dập liền khối

2.320.000 VND

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 84

Chậu rửa bát inox 304 Tân Á Rossi RX 84 (liền khối)

(820x470x240) - dập liền khối

3.380.000 VND

Chậu rửa bát đá thạch anh moonoah MN-D9750

Chậu rửa bát đá thạch anh Moonoah MN-D9750

12.800.000 VND

chậu rửa bát moonoah mn-d8948

Chậu rửa bát đá thạch anh Moonoah MN-D8948

9.800.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1502R

Chậu rửa bát BANCOOT 1502R

880x880x300 mm

8.990.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1315R

Chậu rửa bát BANCOOT 1315R

700 x 480 x 230 mm

3.900.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1314R

Chậu rửa bát BANCOOT 1314R

580 x 480 x 230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE04

Chậu rửa bát BANCOOT CE04

780 x 430 x 230 mm

3.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-2

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-2

720x450x230 mm

3.400.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-1

Chậu rửa bát BANCOOT CE02-1

780x430x230 mm

3.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE02

Chậu rửa bát BANCOOT CE02

820 x 450 x 230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-2

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-2

720x450x230 mm

3.600.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-1

Chậu rửa bát BANCOOT CE01-1

780x430x230 mm

3.700.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT CE01

Chậu rửa bát BANCOOT CE01

820x450x230 mm

3.800.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1605R

Chậu rửa bát BANCOOT 1605R

1005 x 450 x 230 mm

7.200.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1603R

Chậu rửa bát BANCOOT 1603R

780 x 450 x 230 mm

6.100.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1602R

Chậu rửa bát BANCOOT 1602R

830 x 450 x 230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 1601R

Chậu rửa bát BANCOOT 1601R

750x420x230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 209RB

Chậu rửa bát BANCOOT 209RB

1100 x 450 x 230 mm

7.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 209R

Chậu rửa bát BANCOOT 209R

820 x 460 x 230 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát BANCOOT 208R

Chậu rửa bát BANCOOT 208R

780 x 430 x 230 mm

6.500.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-589 (đúc nguyên khối)

800x500x200 mm

11.200.000 VND

10.080.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-586(đúc nguyên khối)

860x500x200 mm

11.800.000 VND

10.620.000 VND

10%Chậu rửa bát Hàn Quốc HANJIN đúc nguyên khối

Chậu rửa bát HANJIN HJ-590 (đúc nguyên khối)

740x500x200 mm

10.850.000 VND

9.765.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

1100 x 460 x 220 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

1100 x 460 x 220 mm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

820 x 450 x 228 mm

5.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

820 x 450 x 228 mm

5.500.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

810 x 430 x 210 mm

1.900.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 7843

Chậu rửa bát Faster FS 7843

780 x 430 x 210 mm

1.800.000 VND

Chậu rửa bát Rovely 7641

Chậu rửa bát Rovely 7641

760x410x230 mm

2.000.000 VND

10%Chậu rửa bát kết hợp máy rửa bát Moonoah MN-8650MRB

Chậu rửa bát kết hợp máy rửa bát Moonoah MN-8650MRB

860 x 500 mm

33.800.000 VND

30.420.000 VND

0983 573 166

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ