Chậu rửa bát

pk3

Rổ đa năng cho chậu rửa bát DaeLim DL-01

550.000 VND

8245-1

Chậu rửa bát Nano kháng khuẩn Moonoah MN-8245N

820x450x230 mm

7.200.000 VND

8844

Chậu rửa bát DaeLim 8844 (inox 304)

880 x 440 x 230 mm

2.500.000 VND

Chậu rửa bát Topy 7641

Chậu rửa bát Topy 7641

760 x 410 x 230 mm

1.950.000 VND

7745B

Chậu rửa bát Topy 7745B

770 x 450 x 230 mm

1.950.000 VND

Chậu rửa bát Topy 8245

Chậu rửa bát Topy 8245

820 x 450 x 230 mm

2.050.000 VND

Chậu rửa bát Topy 8043

Chậu rửa bát Topy 8043

800 x 430 x 230 mm

1.950.000 VND

9245A

Chậu rửa bát Topy 9245A

920 x 450 x 210 mm

2.200.000 VND

Chậu rửa bát Topy 9245B

Chậu rửa bát Topy 9245B

920 x 450 x 210 mm

2.200.000 VND

Chậu rửa bát Topy 9245C

Chậu rửa bát Topy 9245C

920 x 450 x 210 mm

2.200.000 VND

9245-HR

Chậu rửa bát Topy 9245-HR

980 x 480 x 230 mm

2.800.000 VND

Chậu rửa bát Topy 9848-HR

Chậu rửa bát Topy 9848-HR

980 x 480 x 230 mm

3.200.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8246-DP

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8246-DP

820 x 460 x 260 mm

8.500.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 10047-DQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 10047-DQ

1000 x 470 x 260 mm

9.050.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 12050-TB

Chậu rửa bát cao cấp Topy 12050-TB

1200 x 500 x 260 mm

11.050.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 9648-AT

Chậu rửa bát cao cấp Topy 9648-AT

960 x 480 x 260 mm

9.350.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8648-NN

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8648-NN

860 x 480 x 230 mm

8.800.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8650-HQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8650-HQ

860 x 500 x 260 mm

13.980.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ8650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ8650Đ

856 x 500 x 260 mm

13.950.000 VND

HĐ11650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ11650Đ

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8248Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8248Đ

820 x 480 x 260 mm

13.950.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8650Đ

860 x 500 x 260 mm

13.950.000 VND

1160-HQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 1160-HQ

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VND

Chậu rửa bát Hafele 567.20.060

Chậu rửa bát Hafele 567.20.060

850 mm x 450 mm x 180 mm

3.267.000 VND

Chậu rửa bát Hafele Torino 567.20.030

Chậu rửa bát Hafele Torino 567.20.030

820 mm x 500 mm x 180 mm

4.631.000 VND

5

Chậu rửa bát inox 304 Moonoah MN-8348

83 x 48 x25 cm

8.800.000 VND

13%Chậu rửa bát Hàn Quốc DaeLim 7543

Chậu rửa bát Hàn Quốc DaeLim 7543

7.500.000 VND

6.500.000 VND

31%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn phải)

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn phải)

1050 x 500 x 230 mm

14.500.000 VND

9.900.000 VND

31%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn trái)

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn trái)

1050 x 500 x 230 mm

14.500.000 VND

9.900.000 VND

20%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 11650HK

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 11650HK

1160 x 500 x 230 mm

15.800.000 VND

12.500.000 VND

22%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 8650HK

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 8650HK

860 x 500 x 230 mm

12.800.000 VND

9.900.000 VND

28%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK8246

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK 8246

820 x 460 x 260 mm

11.000.000 VND

7.900.000 VND

21%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 12050TB

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 12050TB

1200 x 500 x 230 mm

10.990.000 VND

8.600.000 VND

11%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 11050PO

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 11050PO

1100 x 500 x 230 mm

10.500.000 VND

9.250.000 VND

31%Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK (bàn trái)

Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK (bàn trái)

1050 x 500 x 220 mm (bàn trái)

14.500.000 VND

9.900.000 VND

23%Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK

Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK (bàn phải)

1050 x 500 x 220 mm (bàn phải)

12.990.000 VND

9.900.000 VND

20%Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 11650HK

Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 11650HK

1160 x 500 x 220 mm

15.800.000 VND

12.500.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 4843AM

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 4843AM

480 x 430 x 260 mm

4.850.000 VND

4.365.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 6845AM

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 6845AM

680 x 450 x 260 mm

5.250.000 VND

4.725.000 VND

24%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8246

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8246

820 x 460 x 230 mm

6.500.000 VND

4.900.000 VND