Chậu rửa bát

Chậu rửa bát 2 hố cân cao cấp Bancoot 8346R

Chậu rửa bát 2 hố cân cao cấp Bancoot 8346R

83x46x23 cm

6.500.000 VND

Chậu rửa bát 2 hố Cielo CE06 CD

Chậu rửa bát 2 hố Cielo CE06

810x430x220 mm

900.000 VND

Chậu rửa bát 2 hố Cielo CE06 CD

Chậu rửa bát 2 hố Cielo CE06 CD

810x430x220 mm

900.000 VND

10%Chậu rửa bát 1 hố Cielo CE03

Chậu rửa bát 1 hố Cielo CE03

60x45x22 cm

2.800.000 VND

2.500.000 VND

12%

Chậu rửa bát 1 hố vuông Bancoot 1302R

45x45x23 cm

4.000.000 VND

3.500.000 VND

11%Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 1134R

Chậu rửa bát 1 hố Bancoot 1134R

83x48x23cm

4.500.000 VND

4.000.000 VND

Chậu rửa bát Daelim DL7245

Chậu rửa bát Daelim DL7245

720x450x230 mm

2.300.000 VND

20%

Chậu rửa bát KONOX KN7843DO

780x430x230 mm

4.750.000 VND

3.800.000 VND

20%Chậu rửa bát KONOX KN8245DOB

Chậu rửa bát KONOX KN8245DOB

4.850.000 VND

3.880.000 VND

20%

Chậu rửa bát KONOX KN8245DO

820x450x230 mm

4.850.000 VND

3.880.000 VND

20%KN8848G-B

Chậu rửa bát đá KONOX KN8848G-B

880x480x210 mm

8.790.000 VND

7.032.000 VND

20%Chậu rửa bát KONOX KN1050DDU

Chậu rửa bát KONOX KN1050DDU

1050x440x230 mm

8.650.000 VND

6.920.000 VND

20%

Chậu rửa bát KONOX KN8143DUB

810x430x230 mm

7.050.000 VND

5.640.000 VND

20%

Chậu rửa bát KONOX KN8143DU

  810x430x230 mm

7.050.000 VND

5.640.000 VND

20%Chậu rửa bát KONOX KN6244SU

Chậu rửa bát KONOX KN6244SU

620x440x225 mm

5.550.000 VND

4.440.000 VND

20%Chậu rửa bát KONOX KN8745DUB

Chậu rửa bát KONOX KN8745DUB

870x450x220 mm

7.950.000 VND

6.360.000 VND

20%Chậu rửa bát KONOX KN8648TD

Chậu rửa bát KONOX KN8648TD

860x480x230 mm

8.260.000 VND

6.608.000 VND

20%

Chậu rửa bát Konox KN8850TD

8.950.000 VND

7.160.000 VND

20%Chậu rửa bát Konox KN8248TD

Chậu rửa bát Konox KN8248TD

7.880.000 VND

6.304.000 VND

20%Chậu rửa bát Konox KN8246TD

Chậu rửa bát Konox KN8246TD

7.550.000 VND

6.040.000 VND

Chậu rửa bát giá rẻ Handmade Nano Sliver TP-8245N

Chậu rửa bát giá rẻ Handmade Nano Sliver TP-8245N

820 x 450 x 240 mm - 2 hố cân

4.500.000 VND

Chậu rửa bát Kohler K-98738T-2KD-NA

Chậu rửa bát Kohler K-98738T-2KD-NA

850 x 470 x 200 mm

13.054.000 VND

Chậu rửa bát Kohler K-3748T-1F-NA

Chậu rửa bát Kohler K-3748T-1F-NA

860 x 480 x 206 mm

46.552.000 VND

Chậu rửa bát Kohler K-3664T-F-NA

Chậu rửa bát Kohler K-3664T-F-NA

840 x 440 x 207mm

19.076.000 VND

Chậu rửa bát Kohler K-3884T-S-NA

480 x 416 x 200 mm

8.526.000 VND

Chậu rửa bát Kohler K-3676T-2KD-NA

750 x 470 x 208 mm

10.575.000 VND

Chậu rửa bát Kohler K-3583T-2SD-NA

Chậu rửa bát Kohler K-3583T-2SD-NA

780 x 425 x 200mm

9.917.000 VND

Chậu rửa bát Kohler K-97830T-F-NA

Chậu rửa bát Kohler K-97830T-F-NA

610x 464mm

18.114.800 VND

Chậu rửa bát Kohler K-97829T-F-NA

Chậu rửa bát Kohler K-97829T-F-NA

813x464x229 mm

32.181.600 VND

Chậu rửa bát Hàn Quốc DaeLim 8345D (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 8345D (inox 304)

830 x 450 x 260 mm

7.300.000 VND

25%

Chậu rửa bát giá rẻ Henry HR-7843

780 x 430 x 220 mm

1.200.000 VND

900.000 VND

29%

Chậu rửa bát giá rẻ Cielo CE05

780 x 430 x 220 mm

1.200.000 VND

850.000 VND

29%

Chậu rửa bát giá rẻ Cielo CE05A

750 x 400 x 220 mm

1.200.000 VND

850.000 VND

29%Chậu rửa bát giá rẻ 2 hố cân Korea TP-7843

Chậu rửa bát giá rẻ 2 hố cân Korea TP-7843

780 x 430 x 220 mm

1.200.000 VND

850.000 VND

29%

Chậu rửa bát giá rẻ 2 hố lệch Korea TP-6843

680 x 430 x 220 mm

1.200.000 VND

850.000 VND

15%Chậu rửa bát giá rẻ đúc liền khối 2 hố lệch Korea TP-H-7843

Chậu rửa bát giá rẻ đúc liền khối 2 hố lệch Korea TP-H-7843

780 x 430 x 220 mm

1.900.000 VND

1.600.000 VND

15%Chậu rửa bát giá rẻ đúc liền khối 2 hố lệch Korea TP-H-8245

Chậu rửa bát giá rẻ đúc liền khối 2 hố lệch Korea TP-H-8245

820 x 450 x 220 mm

1.950.000 VND

1.650.000 VND

15%

Chậu rửa bát giá rẻ đúc liền khối 2 hố cân Korea TP-8245

820 x 450 x 220 mm

2.000.000 VND

1.700.000 VND

30%Chậu rửa bát giá rẻ 2 hố 1 bàn Korea TP-10046B

Chậu rửa bát giá rẻ 2 hố 1 bàn Korea TP-10046B

1000 x 460 x 230 mm

1.500.000 VND

1.040.000 VND

22%Chậu rửa bát giá rẻ 1 hố Korea TP-5040

Chậu rửa bát giá rẻ 1 hố Korea TP-5040

500 x 400 x 230 mm

700.000 VND

540.000 VND