• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Chậu rửa bát » Chậu rửa bát Gorlde

Chậu rửa bát Gorlde

Chậu rửa bát Gorlde GD-5630

Chậu rửa bát Gorlde GD-5630

1060 x 490 x 230cm

4.260.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-928 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-928 (inox 304)

800 x 500 x 230 mm

1.930.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

900 x 500 x 230 mm

3.210.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

1040 x 500 x 230 mm

4.660.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

830 x 450 x 250 mm

7.600.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde G9 (Inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G9 (Inox 304)

600 x 450 x 250 mm

5.800.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-931 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-931 (inox 304)

810 x 430 x 220 mm

2.250.000 VND

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-505 (inox 304)

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-505 (inox 304)

KT: 900 x 900 x 230 mm - Inox SUS 304

5.760.000 VND

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-504 (inox 304)

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-504 (inox 304)

KT: 900 x 900 x 230 mm - Inox SUS 304

5.760.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-5326 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-5326 (inox 304)

KT: 1200 x 500 x 230 mm - Inox SUS 304

3.150.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-953 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-953 (inox 304)

KT: 1200 x 480 x 230 mm - Inox SUS 304

4.360.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-925 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-925 (inox 304)

KT: 690 x 420 x 210 mm - Inox SUS 304

2.630.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-039 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-039 (inox 304)

KT: 710 x 450 x 230 mm - Inox SUS 304

2.950.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-0291 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-0291 (inox 304)

600 x 450 x 230

1.580.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-919 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-919 (inox 304)

470 x 470 x 230

2.260.000 VND

Chậu rửa bát 2 hố Gorlde GD-5307 liền khối

Chậu rửa bát 2 hố Gorlde GD-5307 liền khối

820 x 430 x 230

1.890.000 VND1.800.000 VND

-4%
1 2 4
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566