• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Chậu rửa bát » Chậu rửa bát Gorlde

Chậu rửa bát Gorlde

Chậu rửa bát Gorlde GD-5630

Chậu rửa bát Gorlde GD-5630

106 x 49 x 23cm

2.995.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-928 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-928 (inox 304)

800 x 500 x 230 mm

1.930.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-956 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-956 (inox 304)

1150 x 500 x 230 mm

3.950.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-927 (inox 304)

900 x 500 x 230 mm

2.470.000 VND2.180.000 VND

-11%
Chậu rửa bát Gorlde GD-926 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-926 (inox 304)

800 x 480 x 230 mm

2.310.000 VND2.090.000 VND

-9%
Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-955 (inox 304)

1040 x 500 x 230 mm

3.870.000 VND3.060.000 VND

-20%
Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

830 x 450 x 250 mm

6.100.000 VND5.100.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Gorlde G9 (Inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G9 (Inox 304)

600 x 450 x 250 mm

4.620.000 VND4.040.000 VND

-12%
Chậu rửa bát Gorlde GD-931 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-931 (inox 304)

810 x 430 x 220 mm

2.250.000 VND

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-505 (inox 304)

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-505 (inox 304)

KT: 900 x 900 x 230 mm - Inox SUS 304

5.760.000 VND

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-504 (inox 304)

Chậu rửa bát đặt góc Gorlde GD-504 (inox 304)

KT: 900 x 900 x 230 mm - Inox SUS 304

5.760.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-5326 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-5326 (inox 304)

KT: 1200 x 500 x 230 mm - Inox SUS 304

2.640.000 VND2.150.000 VND

-18%
Chậu rửa bát Gorlde GD-953 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-953 (inox 304)

KT: 1200 x 480 x 230 mm - Inox SUS 304

3.300.000 VND2.960.000 VND

-10%
Chậu rửa bát Gorlde GD-925 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-925 (inox 304)

KT: 690 x 420 x 210 mm - Inox SUS 304

1.960.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-037 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-037 (inox 304)

KT: 500 x 500 x 230 mm - Inox SUS 304

1.300.000 VND

Chậu rửa bát Gorlde GD-039 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-039 (inox 304)

KT: 710 x 450 x 230 mm - Inox SUS 304

2.380.000 VND2.050.000 VND

-13%
Chậu rửa bát Gorlde GD-5803 (2 hố, liền khối)

Chậu rửa bát Gorlde GD-5803 (2 hố, liền khối)

1200 x 500 x 230

3.340.000 VND2.910.000 VND

-12%
Chậu rửa bát Gorlde GD-0291 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde GD-0291 (inox 304)

600 x 450 x 230

1.190.000 VND

1 2 5
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566