• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi » Phòng xông hơi khô

Phòng xông hơi khô

Phòng xông hơi khô TDO 8012

Phòng xông hơi khô TDO 8012

95.000.000 VND85.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8021

Phòng xông hơi khô TDO 8021

1500 x 1050 x 1988 mm

56.000.000 VND50.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8020

Phòng xông hơi khô TDO 8020

1200 x 1050 x 1988 mm

67.000.000 VND60.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8019

Phòng xông hơi khô TDO 8019

1000 x 900 x 1988 mm

58.000.000 VND52.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8018

Phòng xông hơi khô TDO 8018

1800 x 1600x 1988 mm

73.000.000 VND65.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8017

Phòng xông hơi khô TDO 8017

1200 x 1050 x 1988 mm

66.000.000 VND59.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8016

Phòng xông hơi khô TDO 8016

1000 x 900 x 1988 mm

57.000.000 VND51.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8015

Phòng xông hơi khô TDO 8015

1200x1070x1988

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8014

Phòng xông hơi khô TDO 8014

1200x1200x1988 mm

74.000.000 VND66.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8013

Phòng xông hơi khô TDO 8013

1300x1170x1988 mm

56.000.000 VND50.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8011

Phòng xông hơi khô TDO 8011

1000x1000x1988 mm

64.000.000 VND57.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8010

Phòng xông hơi khô TDO 8010

900x900x1988 mm

58.000.000 VND52.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8009

Phòng xông hơi khô TDO 8009

1300x1300x1988 mm

80.000.000 VND72.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8008

Phòng xông hơi khô TDO 8008

1200x1200x1988 mm

52.000.000 VND46.000.000 VND

-11%
Phòng xông hơi khô TDO 8007

Phòng xông hơi khô TDO 8007

1300x1170x1988 mm

72.000.000 VND64.000.000 VND

-11%
Phòng xông hơi khô TDO 8006

Phòng xông hơi khô TDO 8006

2000x1200x1988 mm

73.000.000 VND65.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8005

Phòng xông hơi khô TDO 8005

1200x1070x1988 mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8004

Phòng xông hơi khô TDO 8004

1200x1200x1988 mm

51.000.000 VND46.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô TDO 8003

Phòng xông hơi khô TDO 8003

2000x1200x1988 mm

74.000.000 VND66.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8002

Phòng xông hơi khô TDO 8002

1280x1280x1988 mm

78.000.000 VND70.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 8001

Phòng xông hơi khô TDO 8001

1200x1000x1988 mm 

64.000.000 VND57.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 236

Phòng xông hơi khô TDO 236

1310 x 1310 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

57.325.000 VND51.592.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 234

Phòng xông hơi khô TDO 234

1600 x 1600 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

61.434.000 VND55.290.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 233

Phòng xông hơi khô TDO 233

1200 x 1200 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

51.786.000 VND46.607.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 225

Phòng xông hơi khô TDO 225

2200 x 2000 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 224

Phòng xông hơi khô TDO 224

1500 x 1100 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 223

Phòng xông hơi khô TDO 223

1500 x 1100 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 221

Phòng xông hơi khô TDO 221

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 220

Phòng xông hơi khô TDO 220

1600/1800/2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 219

Phòng xông hơi khô TDO 219

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 218

Phòng xông hơi khô TDO 218

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 232

Phòng xông hơi khô TDO 232

1500x1050x2000 mm

52.858.000 VND47.572.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô TDO 227

Phòng xông hơi khô TDO 227

1800 x 1900 x 1500/1800 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 226

Phòng xông hơi khô TDO 226

2100 x 1350 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8019

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8019

1900x1900x2100 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8018

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8018

1900x1500x2000 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8017

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8017

1000x1000x2000 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8016

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8016

1200x1000x2000 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8015

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8015

1200x1200x2080 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8014

Phòng xông hơi khô hồng ngoại LaiWen W-8014

2000x1500x2100 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

1 2 3
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566