Phòng xông hơi khô

Phòng xông hơi TDO 126

Phòng xông hơi TDO 126

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 125

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 124

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 123

Phòng xông hơi TDO 123

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 122

Phòng xông hơi TDO 122

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 121

Phòng xông hơi TDO 121

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 120

Phòng xông hơi TDO 120

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119B

1600 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119A

1700 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118D

1900 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118C

1800 x 1300 x 2160 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118B

1600 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118A

1700 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ

10%8628

Phòng xông hơi khô Govern JS 8628

1200 x 1050 x 2100 mm

67.980.000 VND

61.182.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT16

Phòng xông hơi khô HTR HT16

1310 x 1310 x 2100 mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT15

Phòng xông hơi khô HTR HT15

1220 x 1020 x 2100 mm

49.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT14

Phòng xông hơi khô HTR HT14

920 x 920 x 2100 mm

42.000.000 VND

HT-13

Phòng xông hơi khô HTR HT13

1500 x 1050 x 2000 mm

49.500.000 VND

HT-12

Phòng xông hơi khô HTR HT12

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

HT-11

Phòng xông hơi khô HTR HT11

1600 x 1600 x 2100 mm

56.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT10

Phòng xông hơi khô HTR HT10

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT09

Phòng xông hơi khô HTR HT09

1200 x 1200 x 2080 mm

47.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT08

Phòng xông hơi khô HTR HT08

1700 x 1120 x 2130 mm

87.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT07

Phòng xông hơi khô HTR HT07

1500 x 1500 x 2150 mm

Liên hệ

HT-06

Phòng xông hơi khô HTR HT06

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

1700 x 1200 x 2180 mm

Phòng xông hơi khô HTR HT05

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT04

Phòng xông hơi khô HTR HT04

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-03

Phòng xông hơi khô HTR HT03

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-02

Phòng xông hơi khô HTR HT02

1700 x 1100 x 2150 mm

72.100.000 VND

HT-01

Phòng xông hơi khô HTR HT01

1700 x 1100 x 2150 mm

82.200.000 VND

10%bs-02

Phòng xông hơi khô Brothers BS-02 (Xông hơi bằng đá)

55.560.000 VND

50.000.000 VND

10%k63-r03

Phòng xông hơi Govern K63-R03

2100x1400x2000 mm

115.650.000 VND

104.085.000 VND

HS-101A-icon

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-101A

900 X 876 X 1900 mm

22.400.000 VND

HomeSteam HS-201A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-201A

1100 x 976 x 1900 mm

25.760.000 VND

HomeSteam HS-301A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-301A

1400 X 976 X 1900 mm

31.360.000 VND

HomeSteam HS-401A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-401A

1540 x 1176 x 1900 mm

36.960.000 VND

HomeSteam HS-501A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-501A

1376 x 1540 x 1900 mm

40.320.000 VND

HS-501B-icon

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-501B

1500 x 630 x 1250 x 1900 mm

40.320.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8014

Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1650x1200x2200) - Made in Malaysia

88.875.000 VND

79.987.000 VND