Phòng xông hơi khô

Hộp đá xông hơi khô

Hộp đá xông hơi khô

450.000 VND

Bộ xô gáo gỗ dùng cho phòng xông hơi

Bộ xô gáo gỗ dùng cho phòng xông hơi

450.000 VND

Đồng hồ cát trong phòng xông hơi

Đồng hồ cát trong phòng xông hơi

200.000 VND

Đồng hồ đo nhiệt - ẩm phòng xông hơi

Đồng hồ đo nhiệt – ẩm phòng xông hơi

250.000 VND

Hộp lá gỗ sơn bóng chịu nước, chân có vít inox

Hộp lá gỗ sơn bóng chịu nước, chân có vít inox

500.000 VND

Đèn phòng xông hơi chống nổ loại dài

Đèn phòng xông hơi chống nổ SB-020

250.000 VND

Đèn phòng xông hơi chống nổ loại tròn

Đèn phòng xông hơi chống nổ loại tròn

250.000 VND

Phòng xông hơi TDO 126

Phòng xông hơi TDO 126

1500|1600|1700|1800|2000 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 125

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 124

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 123

Phòng xông hơi TDO 123

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 122

Phòng xông hơi TDO 122

1600|1700|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 121

Phòng xông hơi TDO 121

1500|1600|1700|1800|2000 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 120

Phòng xông hơi TDO 120

1500|1600|1700|1800|2000 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119B

1600|1850|1900 x 1200|1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119A

1700 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118D

1900 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118C

1850 x 1300 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118B

1600 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

Phòng xông hơi TDO-118D

Phòng xông hơi TDO-118A

1700 x 1200 x 2160 mm

Liên hệ đặt hàng

15%8628

Phòng xông hơi khô Govern JS 8628

1200 x 1050 x 2100 mm

67.980.000 VND

57.783.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT16

Phòng xông hơi khô HTR HT16

1310 x 1310 x 2100 mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT15

Phòng xông hơi khô HTR HT15

1220 x 1020 x 2100 mm

49.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT14

Phòng xông hơi khô HTR HT14

920 x 920 x 2100 mm

42.000.000 VND

HT-13

Phòng xông hơi khô HTR HT13

1500 x 1050 x 2000 mm

49.500.000 VND

HT-12

Phòng xông hơi khô HTR HT12

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

HT-11

Phòng xông hơi khô HTR HT11

1600 x 1600 x 2100 mm

56.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT10

Phòng xông hơi khô HTR HT10

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT09

Phòng xông hơi khô HTR HT09

1200 x 1200 x 2080 mm

47.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT08

Phòng xông hơi khô HTR HT08

1700 x 1120 x 2130 mm

87.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT07

Phòng xông hơi khô HTR HT07

1500 x 1500 x 2150 mm

Liên hệ

HT-06

Phòng xông hơi khô HTR HT06

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

1700 x 1200 x 2180 mm

Phòng xông hơi khô HTR HT05

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT04

Phòng xông hơi khô HTR HT04

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-03

Phòng xông hơi khô HTR HT03

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-02

Phòng xông hơi khô HTR HT02

1700 x 1100 x 2150 mm

72.100.000 VND

HT-01

Phòng xông hơi khô HTR HT01

1700 x 1100 x 2150 mm

82.200.000 VND

10%bs-02

Phòng xông hơi khô Brothers BS-02 (Xông hơi bằng đá)

55.560.000 VND

50.000.000 VND

10%k63-r03

Phòng xông hơi Govern K63-R03

2100x1400x2000 mm

115.650.000 VND

104.085.000 VND