Phòng xông hơi khô

10%8628

Phòng xông hơi khô Govern JS 8628

1200 x 1050 x 2100 mm

67.980.000 VND

61.182.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT16

Phòng xông hơi khô HTR HT16

1310 x 1310 x 2100 mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT15

Phòng xông hơi khô HTR HT15

1220 x 1020 x 2100 mm

49.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT14

Phòng xông hơi khô HTR HT14

920 x 920 x 2100 mm

42.000.000 VND

HT-13

Phòng xông hơi khô HTR HT13

1500 x 1050 x 2000 mm

49.500.000 VND

HT-12

Phòng xông hơi khô HTR HT12

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

HT-11

Phòng xông hơi khô HTR HT11

1600 x 1600 x 2100 mm

56.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT10

Phòng xông hơi khô HTR HT10

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT09

Phòng xông hơi khô HTR HT09

1200 x 1200 x 2080 mm

47.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT08

Phòng xông hơi khô HTR HT08

1700 x 1120 x 2130 mm

87.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT07

Phòng xông hơi khô HTR HT07

1500 x 1500 x 2150 mm

Liên hệ

HT-06

Phòng xông hơi khô HTR HT06

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

1700 x 1200 x 2180 mm

Phòng xông hơi khô HTR HT05

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT04

Phòng xông hơi khô HTR HT04

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-03

Phòng xông hơi khô HTR HT03

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-02

Phòng xông hơi khô HTR HT02

1700 x 1100 x 2150 mm

72.100.000 VND

HT-01

Phòng xông hơi khô HTR HT01

1700 x 1100 x 2150 mm

82.200.000 VND

10%bs-02

Phòng xông hơi khô Brothers BS-02 (Xông hơi bằng đá)

55.560.000 VND

50.000.000 VND

10%k63-r03

Phòng xông hơi Govern K63-R03

2100x1400x2000 mm

115.650.000 VND

104.085.000 VND

HS-101A-icon

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-101A

900 X 876 X 1900 mm

22.400.000 VND

HomeSteam HS-201A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-201A

1100 x 976 x 1900 mm

25.760.000 VND

HomeSteam HS-301A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-301A

1400 X 976 X 1900 mm

31.360.000 VND

HomeSteam HS-401A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-401A

1540 x 1176 x 1900 mm

36.960.000 VND

HomeSteam HS-501A

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-501A

1376 x 1540 x 1900 mm

40.320.000 VND

HS-501B-icon

Phòng xông hơi khô HomeSteam HS-501B

1500 x 630 x 1250 x 1900 mm

40.320.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8014

Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1650x1200x2200) - Made in Malaysia

88.875.000 VND

79.987.000 VND

10%Phòng xông hơi khô Brothers BS-01

Phòng xông hơi khô Brothers BS-01 (Xông hơi bằng đá)

2000x1500x2000 mm

58.645.000 VND

52.780.000 VND

10%Phòng xông hơi khô Brothers BS-03

Phòng xông hơi khô Brothers BS-03 (Xông hơi bằng đá)

2000x1450x2000 mm

59.880.000 VND

53.890.000 VND

10%Phòng xông hơi khô Brothers BS-04

Phòng xông hơi khô Brothers BS-04 (Xông hơi bằng đá)

1200x1200x2000

47.535.000 VND

42.780.000 VND

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1001

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1001 (Xông hơi hồng ngoại)

900x900x1900

Please call: 0983.573.166

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1002

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1002 (Xông khô hồng ngoại)

1200x1050x1900

Please call: 0983.573.166

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1005

Phòng xông hơi khô Brothers BG-1005 (Xông khô hồng ngoại)

1550x1100x1900 mm

Please call: 0983.573.166

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2016

Phòng xông hơi Brothers BL-2016 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

60.497.000 VND

54.447.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2018

Phòng xông hơi Brothers BL-2018 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

61.367.000 VND

55.230.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo AG-0201

Phòng xông hơi Appollo AG-0201 (Xông khô, Xông ướt, Massage)

(1600x1200x2150) - Made in Malaysia

101.990.000 VND

91.785.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo AG-0202

Phòng xông hơi Appollo AG-0202 (Xông khô, Xông ướt, Massage)

(1650x1200x2150) - Made in Malaysia

104.330.000 VND

93.895.000 VND

10%Phòng xông hơi khô Appollo AG-800

Phòng xông hơi khô Appollo AG-800

(1200x800x2140) - Made in Malaysia

62.230.000 VND

56.000.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer SN-601R

Phòng xông hơi Nofer SN-601R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1700x1200x2150) - Made in Malaysia

95.625.000 VND

86.062.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer SN-602R

Phòng xông hơi Nofer SN-602R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1600x1200x2150) - Made in Malaysia

93.825.000 VND

84.442.000 VND