Phòng xông hơi

Ghế phòng tắm xông hơi Fantiny MHC 180

Ghế phòng tắm xông hơi Fantiny MBG 120S

1200 x 1100 x 2100

3.450.000 VND

Ghế phòng tắm xông hơi Fantiny MHC 180

Ghế phòng tắm xông hơi Fantiny MHC 180

1900 x 600 x 500

2.950.000 VND

MLC-120

Ghế phòng tắm xông hơi Fantiny MLC 120

1200 x 600 x 500

1.950.000 VND

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

Phòng xông hơi massage Appollo A-333

990x990x2200 mm

63.250.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-0908P

Phòng xông hơi Govern JS-0908P (Xông hơi ướt, massage, ngọc trai)

1700x900x2150 mm

105.960.000 VND

95.364.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K072

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K072

1450 x 900 x 2150 mm

85.980.000 VND

77.382.000 VND

10%K026

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K026

1500 x 950 x 2150 mm

76.680.000 VND

69.012.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt, khô Govern K022

Phòng xông hơi ướt, khô Govern K022

1450 x 900 x 2150 mm

78.550.000 VND

70.695.000 VND

10%JS8138

Phòng xông hơi Govern JS8138 ( khô và ướt )

1700 x 1200 x 2150 mm

92.350.000 VND

83.115.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS8102

Phòng xông hơi Govern JS8102

1600 x 1200 x 2150mm

91.670.000 VND

82.503.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-121T

1200x1200x2230 mm

118.650.000 VND

phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-131T

1350x1350x2230 mm

125.790.000 VND

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-119T

1900x1900x2210 mm

87.990.000 VND

Phong-xong-hoi-Grande-Home-ws-123T-icon

Phòng xông hơi ướt Grande Home WS-123T

1500x900x2240 mm

116.550.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT23

Phòng xông hơi ướt HTR HT23

1100 x 1100 x 2150 mm

76.800.000 VND

HT-22

Phòng xông hơi ướt HTR HT22

1500 x 1500 x 2150 mm

84.150.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT21

Phòng xông hơi ướt HTR HT21

1400 x 850 x 2150 mm

75.000.000 VND

HT-20

Phòng xông hơi ướt HTR HT20

1390 x 950 x 2200 mm

63.000.000 VND

Phòng xông hơi ướt HTR HT20

Phòng xông hơi ướt HTR HT19

1000 x 900 x 2200 mm

59.000.000 VND

HT-18

Phòng xông hơi ướt HTR HT18

1200 x 900 x 2200 mm

61.500.000 VND

HT-17

Phòng xông hơi ướt HTR HT17

1000 x 750 x 2130 mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT16

Phòng xông hơi khô HTR HT16

1310 x 1310 x 2100 mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT15

Phòng xông hơi khô HTR HT15

1220 x 1020 x 2100 mm

49.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT14

Phòng xông hơi khô HTR HT14

920 x 920 x 2100 mm

42.000.000 VND

HT-13

Phòng xông hơi khô HTR HT13

1500 x 1050 x 2000 mm

49.500.000 VND

HT-12

Phòng xông hơi khô HTR HT12

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

HT-11

Phòng xông hơi khô HTR HT11

1600 x 1600 x 2100 mm

56.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT10

Phòng xông hơi khô HTR HT10

1800 x 1070 x 2000mm

52.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT09

Phòng xông hơi khô HTR HT09

1200 x 1200 x 2080 mm

47.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT08

Phòng xông hơi khô HTR HT08

1700 x 1120 x 2130 mm

87.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT07

Phòng xông hơi khô HTR HT07

1500 x 1500 x 2150 mm

Liên hệ

HT-06

Phòng xông hơi khô HTR HT06

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

1700 x 1200 x 2180 mm

Phòng xông hơi khô HTR HT05

1700 x 1200 x 2180 mm

92.000.000 VND

Phòng xông hơi khô HTR HT04

Phòng xông hơi khô HTR HT04

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-03

Phòng xông hơi khô HTR HT03

1600 x 1200 x 2180 mm

Liên hệ

HT-02

Phòng xông hơi khô HTR HT02

1700 x 1100 x 2150 mm

72.100.000 VND

HT-01

Phòng xông hơi khô HTR HT01

1700 x 1100 x 2150 mm

82.200.000 VND

10%bs-02

Phòng xông hơi khô Brothers BS-02 (Xông hơi bằng đá)

55.560.000 VND

50.000.000 VND

10%2011

Phòng xông hơi Brothers BL-2011 (Xông hơi ướt, Massage)

1600x850x2100mm

48.574.000 VND

43.716.000 VND