Phòng xông hơi

10%Phòng xông hơi ướt TDO 331

Phòng xông hơi ướt TDO 331

1200 x 900 x 2200 mm

53.334.000 VND

48.000.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 330

Phòng xông hơi ướt TDO 330

1000 x 900 x 2200 mm

51.334.000 VND

46.200.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 329

Phòng xông hơi ướt TDO 329

1300 x 1300 x 2150 mm

67.223.000 VND

60.500.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 328

Phòng xông hơi ướt TDO 328

1200 x 850 x 2100 mm

39.556.000 VND

35.600.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 327

Phòng xông hơi ướt TDO 327

900x900/1000x100/1100x1100 mm

36.556.000 VND

32.900.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 326

Phòng xông hơi ướt TDO 326

1100x1100/1210x1210/135x1350/1500x1500 mm

58.112.000 VND

52.300.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 325B

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

900x900/1000x100/1100x1100 x 2120 mm

39.556.000 VND

35.600.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 324B

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

1400|1500|1700 mm

59.112.000 VND

53.200.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 323B

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

1000x750/900x2130 mm

37.778.000 VND

34.000.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 322B

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

900x900/1000x100 x 2110 mm

37.112.000 VND

33.400.000 VND

10%Phòng xông hơi khô TDO 236

Phòng xông hơi khô TDO 236

1310 x 1310 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

49.112.000 VND

44.200.000 VND

10%Phòng xông hơi khô TDO 234

Phòng xông hơi khô TDO 234

1600 x 1600 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

53.334.000 VND

48.000.000 VND

10%Phòng xông hơi khô TDO 233

Phòng xông hơi khô TDO 233

1200 x 1200 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

43.445.000 VND

39.100.000 VND

Phòng xông hơi khô TDO 225

Phòng xông hơi khô TDO 225

2200 x 2000 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 224

Phòng xông hơi khô TDO 224

1500 x 1100 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 223

Phòng xông hơi khô TDO 223

1500 x 1100 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 221

Phòng xông hơi khô TDO 221

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 220

Phòng xông hơi khô TDO 220

1600/1800/2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 219

Phòng xông hơi khô TDO 219

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 218

Phòng xông hơi khô TDO 218

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

10%Phòng xông hơi khô TDO 232

Phòng xông hơi khô TDO 232

1500/1600 x 1050 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

44.556.000 VND

40.100.000 VND

Phòng xông hơi khô TDO 227

Phòng xông hơi khô TDO 227

1800 x 1900 x 1500/1800 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 226

Phòng xông hơi khô TDO 226

2100 x 1350 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

15%

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

950 x 950 x 2150 mm

62.100.000 VND

52.785.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

1200 x 1000 x 2200 mm

82.250.000 VND

74.025.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

1500 x 1000 x 2200 mm

91.415.000 VND

82.273.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKig EU-A803

Phòng xông hơi EuroKing EU-A803

1000 x 850 x 2200 mm

67.915.000 VND

61.123.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

1265 x 786 x 2170 mm

54.050.000 VND

48.645.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

1200 x 900 x 2200 mm

74.260.000 VND

66.834.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

1000 x 850 x 2200 mm

66.505.000 VND

59.854.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

1200 x 900 x 2200 mm

74.025.000 VND

66.622.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

1180 x 850 x 2200 mm

69.325.000 VND

62.392.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

1350 x 900 x 2200 mm

72.850.000 VND

65.565.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

1000 x 800 x 2200 mm

52.875.000 VND

47.587.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

900 x 900 x 2200 mm

52.875.000 VND

47.587.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

1500 x 850 x 2150 mm

64.625.000 VND

58.162.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

1500 x 1500 x 2200 mm

88.125.000 VND

79.312.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

1320 x 1320 x 2200 mm

78.725.000 VND

70.852.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

900 x 900 x 2200 mm

52.875.000 VND

47.587.500 VND

Phòng xông hơi Govern JS-8872

Phòng xông hơi Govern JS-8872 (xông ướt, massage, xông khô)

1700x1200x2280 mm

138.820.000 VND