• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi

Phòng xông hơi

Phòng xông hơi ướt  Govern JS-0102

Phòng xông hơi ướt Govern JS-0102

1000 x 1000 x 2200 mm

51.970.000 VND

Phòng xông hơi ướt  Govern JS-0112 New

Phòng xông hơi ướt Govern JS-0112 New

1200 x 1200 x 2200 mm

65.180.000 VND

Phòng xông hơi khô và ướt Govern JS-8088

Phòng xông hơi khô và ướt Govern JS-8088

1900x1200x2280 mm

179.850.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.7m ( có sục khí )

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.7m ( có sục khí )

1700x900x2200 - Made in Malaysia

116.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.5m ( có sục khí )

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.5m ( có sục khí )

1500x900x2200 - Made in Malaysia

115.280.000 VND

Phòng xông hơi khô TDO 8012

Phòng xông hơi khô TDO 8012

95.000.000 VND85.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7026

Phòng xông hơi ướt TDO 7026

1100 x 850 x 2200 mm

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7025

Phòng xông hơi ướt TDO 7025

1200 x 1200 x 2150 mm 

38.889.000 VND35.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7024

Phòng xông hơi ướt TDO 7024

1000 x 750 x 2130 mm

35.000.000 VND31.500.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7023

Phòng xông hơi ướt TDO 7023

900x900 x2110 mm 

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7022

Phòng xông hơi ướt TDO 7022

980 x 980 x 2130 mm 

34.445.000 VND31.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7021

Phòng xông hơi ướt TDO 7021

1100 x1100 x2150 mm

38.889.000 VND35.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7020

Phòng xông hơi ướt TDO 7020

1350 x 1350 x 2200 mm

63.334.000 VND57.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7019

Phòng xông hơi ướt TDO 7019

900 x 900 x 2120 mm 

40.000.000 VND36.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7018A

Phòng xông hơi ướt TDO 7018A

1400 x 870 x 2150 mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7017

Phòng xông hơi ướt TDO 7017

1200 x 900 x 2200 mm 

47.778.000 VND43.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7016

Phòng xông hơi ướt TDO 7016

1100 x 1100 x 2200

41.112.000 VND37.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7015

Phòng xông hơi ướt TDO 7015

1390 x 950 x 2200 mm

47.778.000 VND43.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7014

Phòng xông hơi ướt TDO 7014

1200 x 850 x 2100 mm

36.667.000 VND33.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7013

Phòng xông hơi ướt TDO 7013

1300 x 1300 x 2150 mm 

52.223.000 VND47.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7012

Phòng xông hơi ướt TDO 7012

900 x 900 x 2200 mm

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7011

Phòng xông hơi ướt TDO 7011

1390 x 950 x 2200 mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7010

Phòng xông hơi ướt TDO 7010

1000 x 900 x2200 mm

41.112.000 VND37.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7009

Phòng xông hơi ướt TDO 7009

900 x 900 x2180 mm

38.889.000 VND35.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7008

Phòng xông hơi ướt TDO 7008

1630 x 1630 x 2280 mm 

85.556.000 VND77.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7007

Phòng xông hơi ướt TDO 7007

1200 x 850 x 2200 mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7006

Phòng xông hơi ướt TDO 7006

800 x 800 x 2150 mm

34.445.000 VND31.800.000 VND

-7%
Phòng xông hơi ướt TDO 7005

Phòng xông hơi ướt TDO 7005

1600 x 900 x 2150 mm 

70.000.000 VND63.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7004

Phòng xông hơi ướt TDO 7004

900 x 900 x 2200 mm

45.556.000 VND41.000.000 VND

-10%
1 2 3 11
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566