Phòng xông hơi

Phòng xông hơi ướt TDO 331

Phòng xông hơi ướt TDO 331

1200 x 900 x 2200 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 330

Phòng xông hơi ướt TDO 330

1000 x 900 x 2200 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 329

Phòng xông hơi ướt TDO 329

1300 x 1300 x 2150 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 328

Phòng xông hơi ướt TDO 328

1200 x 850 x 2100 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 327

Phòng xông hơi ướt TDO 327

900x900/1000x100/1100x1100 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 326

Phòng xông hơi ướt TDO 326

1100x1100/1210x1210/135x1350/1500x1500 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

900x900/1000x100/1100x1100 x 2120 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

1400|1500|1700 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

1000x750/900x2130 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

900x900/1000x100 x 2110 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 236

Phòng xông hơi khô TDO 236

1310 x 1310 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 234

Phòng xông hơi khô TDO 234

1600 x 1600 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 233

Phòng xông hơi khô TDO 233

1200 x 1200 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 225

Phòng xông hơi khô TDO 225

2200 x 2000 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 224

Phòng xông hơi khô TDO 224

1500 x 1100 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 223

Phòng xông hơi khô TDO 223

1500 x 1100 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 221

Phòng xông hơi khô TDO 221

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 220

Phòng xông hơi khô TDO 220

1600/1800/2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 219

Phòng xông hơi khô TDO 219

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 218

Phòng xông hơi khô TDO 218

1800/2000/2200 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 232

Phòng xông hơi khô TDO 232

1500/1600 x 1050 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 227

Phòng xông hơi khô TDO 227

1800 x 1900 x 1500/1800 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 226

Phòng xông hơi khô TDO 226

2100 x 1350 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

15%

Phòng xông hơi NOFER VS-801P

950 x 950 x 2150 mm

62.100.000 VND

52.785.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

1200 x 1000 x 2200 mm

79.625.000 VND

71.660.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

1500 x 1000 x 2200 mm

88.495.000 VND

79.645.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKig EU-A803

Phòng xông hơi EuroKing EU-A803

1000 x 850 x 2200 mm

65.745.000 VND

59.170.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

1265 x 786 x 2170 mm

52.325.000 VND

47.090.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

1200 x 900 x 2200 mm

71.890.000 VND

64.700.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

1000 x 850 x 2200 mm

64.380.000 VND

57.940.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

1200 x 900 x 2200 mm

71.660.000 VND

64.490.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

1180 x 850 x 2200 mm

67.115.000 VND

60.400.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

1350 x 900 x 2200 mm

70.525.000 VND

63.470.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

1000 x 800 x 2200 mm

51.185.000 VND

46.065.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

900 x 900 x 2200 mm

51.185.000 VND

46.065.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

1500 x 850 x 2150 mm

62.560.000 VND

56.300.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

1500 x 1500 x 2200 mm

85.310.000 VND

76.775.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

1320 x 1320 x 2200 mm

76.210.000 VND

68.585.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

900 x 900 x 2200 mm

51.185.000 VND

46.065.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-8872

Phòng xông hơi Govern JS-8872 (xông ướt, massage, xông khô)

1700x1200x2280 mm

132.820.000 VND

112.897.000 VND