• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy bơm nước

Máy bơm nước

Máy bơm nước ly tâm Panasonic GP‑20HCN1SVN

Máy bơm nước ly tâm Panasonic GP‑20HCN1SVN

363 x 242 x 290 mm

8.770.000 VND

Máy bơm nước ly tâm Panasonic GP-15HCN1SVN

Máy bơm nước ly tâm Panasonic GP-15HCN1SVN

336 x 210 x 258 mm

7.580.000 VND

Máy bơm nước ly tâm Panasonic GP‑10HCN1SVN

Máy bơm nước ly tâm Panasonic GP‑10HCN1SVN

299 x 196 x 246 mm

5.650.000 VND

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-250JXK-NV5

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-250JXK-NV5

Dây điện + Phích cắm

3.240.000 VND

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-129JXK-NV5

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-129JXK-NV5

Dây điện 125cm + Phích cắm

1.620.000 VND

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-200JXK-NV5

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-200JXK-NV5

Dây điện 125cm + phích cắm

2.050.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JTX

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JTX

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

3.900.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JACK

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JACK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.720.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-200JAK

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-200JAK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.620.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130 JAK

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130 JAK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.280.000 VND

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-350JA-NV5

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-350JA-NV5

Made in Indonesia - (Hút đẩy)

4.790.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566