Máy bơm nước

Máy bơm nhiệt tuần hoàn WILO PH-123E

5.500.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JTX

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

3.520.000 VND

3.520.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JACK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.460.000 VND

2.460.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-200JAK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.380.000 VND

2.380.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130 JAK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.080.000 VND

2.080.000 VND

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-350J

Made in Indonesia - (Hút đẩy)

4.400.000 VND

4.400.000 VND

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-200JXK

Made in Indonesia - (Hút đẩy)

1.830.000 VND

1.830.000 VND

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-129JXK

Made in Indonesia - (Hút đẩy)

1.470.000 VND

1.470.000 VND