Đèn sưởi phòng tắm

Đèn sưởi phòng tắm Hans

Đèn sưởi hồng ngoại Hans H3B

990.000 VND

den-suoi-heizen-he-it110

Đèn sưởi nhà tắm Hans Heizen HE-IT110 ( không điều khiển )

2.250.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2BH

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2BH

Công suất : 2 x 275W

1.040.000 VND

23%Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-G

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-G

Công suất : 2 x 275W

1.150.000 VND

880.000 VND

22%Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-S

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-S

Công suất : 2 x 275W

1.140.000 VND

880.000 VND

19%Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-HW-S

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-HW-S (có quạt sưởi)

Công suất : 2 x 275W + 1500W

1.540.000 VND

1.240.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3BH

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3BH

Công suất : 3 x 275W

1.140.000 VND

28%Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K3B-G

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K3B-G

Công suất : 3 x 275W

1.350.000 VND

970.000 VND

21%http://thietbivesinhviet.com/wp-content/uploads/2014/09/Den-suoi-Kottmann-K3B-S.jpg

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K3B-S

Đèn sưởi Hans Kottmann K3B-S

1.240.000 VND

970.000 VND

6%Đèn sưởi nhà tắm âm trần Kottmann K4BT-G

Đèn sưởi nhà tắm âm trần Kottmann K4BT-G

Công suất : 4 x 275W + 40W

1.450.000 VND

1.350.000 VND

14%den-suoi-phong-tam-Kottmann-k4b

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K4B-G

Công suất : 4 x 275W + 40W

1.450.000 VND

1.240.000 VND

19%den-suoi-kottmann-K4b-S

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K4B-S

Công suất : 4 x 275W + 40W

1.540.000 VND

1.240.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP02G

Công suất : 2 x 275W

910.000 VND

Braun-KP-02G-plus-icon

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP02G-Plus (điều khiển từ xa)

Công suất : 2 x 275W

1.100.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU02G

Công suất : 2 x 275W

1.150.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KE02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KE02G

Công suất : 2 x 275W

830.000 VND

19%Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KN02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KN02G

Braun Kohn 2 bóng vàng KN02G

1.050.000 VND

850.000 VND

24%Đèn sưởi nhà tắm Braün BU02G

Đèn sưởi nhà tắm Braün BU02G

Công suất : 2 x 275W - Chống chói

1.250.000 VND

950.000 VND

19%Đèn sưởi nhà tắm Braun BU02PG

Đèn sưởi nhà tắm Braun BU02PG (có quạt sưởi)

Công suất : 2 x 275W + 1500W

1.550.000 VND

1.250.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP03G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP03G

Công suất : 3 x 275W

1.030.000 VND

Braun-KP-03G-plus-icon

Đèn sưởi phòng tắm Braun Kohn KP03G-Plus (Điều khiển từ xa)

Công suất : 3 x 275W

1.220.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU03G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU03G

Công suất : 3 x 275W

1.290.000 VND

23%Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KN03G

Đèn sưởi phòng tắm Braun Kohn KN03G

Công suất : 3 x 275W

1.270.000 VND

970.000 VND

22%Đèn sưởi phòng tắm Braun BU03G

Đèn sưởi phòng tắm Braun BU03G

Công suất : 3 x 275W

1.350.000 VND

1.050.000 VND

15%den-suoi-nha-tam-Kohn-KN04G-icon

Đèn sưởi nhà tắm âm trần Braun Kohn KN04G

Đèn sưởi 4 bóng vàng Braun Kohn KN04G

2.350.000 VND

1.980.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm âm trần Braun Kohn KN04G-Plus

Đèn sưởi nhà tắm âm trần Braun Kohn KN04G-Plus

Công suất : 4 x 275W - Điều khiển từ xa

2.140.000 VND

15%Braun-BU4G-icon

Đèn sưởi nhà tắm âm trần Braun BU04G

Công suất : 4 x 275W

1.950.000 VND

1.640.000 VND

Đèn sưởi âm trần Braun BU04GR

Đèn sưởi âm trần Braun BU04GR (điều khiển từ xa)

Công suất : 4 x 275W - Điều khiển từ xa

1.820.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HEIT-610

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HEIT-610

Chống Chói - 1000W

1.450.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-IT5

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-IT5

Chống Chói, 500W

1.500.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HEIT-R

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HEIT-R

Chống Chói, có điều khiển - 2000W

2.950.000 VND

10%den-suoi-heizen-he-it110

Đèn sưởi nhà tắm Hans Heizen HE-IT110 ( có điều khiển )

Chống Chói - Công suất: 2000W

3.900.000 VND

3.500.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-2B

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-2B

Công suất : 2 x 275W

1.050.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-2BR

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-2BR (điều khiển từ xa)

Công suất : 2 x 275W - Có điều khiển

1.650.000 VND

12%Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-2B176

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-2B176

Công suất : 2 x 275W

1.550.000 VND

1.350.000 VND

15%Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-HW-2S

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-HW-2S

Công suất : 2 x 275W + 1500W

1.900.000 VND

1.600.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-3B

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-3B

Công suất : 3 x 275W

1.150.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-3BR

Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-3BR (điều khiển từ xa)

Công suất : 3 x 275W

1.750.000 VND

11%Đèn sưởi nhà tắm Heizen HE-3B176

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 3 bóng HE-3B176

Công suất : 3 x 275W

1.750.000 VND

1.550.000 VND

17%Đèn sưởi âm trần Hans Heizen HE-4BR

Đèn sưởi âm trần Hans Heizen HE-4BR

Công suất : 4 x 275W - Có điều khiển

2.350.000 VND

1.950.000 VND