Đèn sưởi phòng tắm

Đèn sưởi nhà tắm HEIZEN HE-9

Đèn sưởi nhà tắm HEIZEN HE-9

2.050.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm HEIZEN HE4BR

40 cm

1.950.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3B-Q

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3B-Q

825 W

1.140.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-Q

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-Q

40 cm

1.040.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-H

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-H

550 W

1.040.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K9-R

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K9-R

1.340.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K9-S

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K9-S

1.040.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Hans Heizen HE-ITR

Đèn sưởi nhà tắm Hans Heizen HE-ITR

2.950.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3B-NV

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3B-NV

220 x 450 mm

1.140.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-NV

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-NV

1.040.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn BK02G

Đèn sưởi nhà tắm 2 bóng âm trần Braun Kohn BK02G

kích thước lỗ khoét trần:345x185 mm

1.380.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen APPINO 20

Đèn sưởi nhà tắm Heizen APPINO 20 ( có điều khiển)

4.200.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottman

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-HW-G

1.340.000 VND

Đèn sưởi âm trần Hans H4B

Đèn sưởi âm trần Hans H4B

1.150.000 VND

Đèn sưởi phòng tắm Hans H2B

Đèn sưởi phòng tắm Hans H2B

890.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Heizen APPINO 10 ( có điều khiển )

2.200.000 VND

Đèn sưởi phòng tắm Hans

Đèn sưởi hồng ngoại Hans H3B

990.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Hans Heizen HE-IT110 ( không điều khiển )

2.650.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2BH

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2BH

Công suất : 2 x 275W

1.040.000 VND

23%Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-G

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-G

Công suất : 2 x 275W

1.150.000 VND

880.000 VND

22%Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2B-S

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-S

Công suất : 2 x 275W

1.140.000 VND

880.000 VND

19%Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-HW-S

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K2B-HW-S (có quạt sưởi)

Công suất : 2 x 275W + 1500W

1.540.000 VND

1.240.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3BH

Đèn sưởi nhà tắm Kottmann K3BH

Công suất : 3 x 275W

1.140.000 VND

28%Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K3B-G

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K3B-G

Công suất : 3 x 275W

1.350.000 VND

970.000 VND

21%https://thietbivesinhviet.com/wp-content/uploads/2014/09/Den-suoi-Kottmann-K3B-S.jpg

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K3B-S

Đèn sưởi Hans Kottmann K3B-S

1.240.000 VND

970.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm âm trần Kottmann K4BT-G

Đèn sưởi nhà tắm âm trần Kottmann K4BT

Công suất : 4 x 275W + 40W

1.450.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K4B-G

Công suất : 4 x 275W + 40W

1.340.000 VND

19%

Đèn sưởi nhà tắm Hans Kottmann K4B-S

Công suất : 4 x 275W + 40W

1.540.000 VND

1.240.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP02G

Công suất : 2 x 275W

910.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP02G-Plus (điều khiển từ xa)

Công suất : 2 x 275W

1.100.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU02G

Công suất : 2 x 275W

1.150.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KE02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KE02G

Công suất : 2 x 275W

830.000 VND

19%Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KN02G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KN02G

Braun Kohn 2 bóng vàng KN02G

1.050.000 VND

850.000 VND

24%Đèn sưởi nhà tắm Braün BU02G

Đèn sưởi nhà tắm Braün BU02G

Công suất : 2 x 275W - Chống chói

1.250.000 VND

950.000 VND

19%Đèn sưởi nhà tắm Braun BU02PG

Đèn sưởi nhà tắm Braun BU02PG (có quạt sưởi)

Công suất : 2 x 275W + 1500W

1.550.000 VND

1.250.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP03G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KP03G

Công suất : 3 x 275W

1.030.000 VND

Đèn sưởi phòng tắm Braun Kohn KP03G-Plus (Điều khiển từ xa)

Công suất : 3 x 275W

1.220.000 VND

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU03G

Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KU03G

Công suất : 3 x 275W

1.290.000 VND

23%Đèn sưởi nhà tắm Braun Kohn KN03G

Đèn sưởi phòng tắm Braun Kohn KN03G

Công suất : 3 x 275W

1.270.000 VND

970.000 VND

22%Đèn sưởi phòng tắm Braun BU03G

Đèn sưởi phòng tắm Braun BU03G

Công suất : 3 x 275W

1.350.000 VND

1.050.000 VND