Đèn sưởi phòng tắm Hans

Đèn sưởi phòng tắm Hans

Đèn sưởi hồng ngoại Hans H3B

990.000 VND

24%Đèn sưởi phòng tắm Hans H2B610

Đèn sưởi phòng tắm Hans H2B610

Công suất : 2 x 275W

990.000 VND

750.000 VND

22%H2B-HW-icon

Đèn sưởi phòng tắm Hans H2B-HW (có quạt sưởi)

Công suất : 2 x 275W + 1500W

1.350.000 VND

1.050.000 VND

22%Đèn sưởi hồng ngoại Hans H3B110

Đèn sưởi hồng ngoại Hans H3B110

Công suất : 3 x 275W

1.090.000 VND

840.000 VND

20%Đèn sưởi âm trần Hans H4B110

Đèn sưởi âm trần Hans H4B110

Công suất : 4 x 275W

1.450.000 VND

1.150.000 VND

20%Đèn sưởi âm trần Hans H4B176

Đèn sưởi âm trần Hans H4B176

Đèn sưởi âm trần Hans H4B176

1.450.000 VND

1.150.000 VND