Cabin tắm vách kính

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440A

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440A

900 x 900 x 2150 mm

8.056.000 VND

7.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4448

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4448

800 x 1200 x 2150 mm

7.723.000 VND

6.950.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4528

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4528

900 x 900 x 1950 mm

7.056.000 VND

6.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4441

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4441

900 x 900 x 2150 mm

7.612.000 VND

6.850.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4524

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4524

900 x 900 x 1950 mm

9.000.000 VND

8.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

800 x 1200 x 1950 mm

13.112.000 VND

11.800.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

900 x 900 x 2040 mm

11.889.000 VND

10.700.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4501

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4501

900 x 1200 x 2040 mm

9.977.000 VND

8.979.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4513

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4513

800 x 1200 x 2040 mm

11.335.000 VND

10.200.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4511

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4511

800 x 1200 x 2040 mm

10.230.000 VND

9.200.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4507

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4507

800 x 1200 x 2040 mm

10.145.000 VND

9.130.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4515

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4515

900 x 900 x 2040 mm

7.889.000 VND

7.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4505

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4505

900 x 900 x 2040 mm

9.556.000 VND

8.600.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4509

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4509

900 x 1200 x 1950 mm

10.389.000 VND

9.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4503

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4503

900 x 900 x 2040 mm

9.200.000 VND

8.280.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Govern YKL-E82

Phòng tắm vách kính Govern YKL-E82

950 x 950 x 1500 mm

21.734.000 VND

19.560.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIU-1X4

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIU-1X4

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIV-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIV-1X3

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-1X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-1X2

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-2X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-2X2

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-3X4

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-3X4

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-2X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-2X2

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIP-1X3

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-3X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-3X3

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-2X4

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-2X4

Liên hệ

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIG-1X3

Liên hệ

9%Phòng tắm vách kính GOVERN JS-432

Phòng tắm vách kính GOVERN JS-432

1200x800x1980mm

8.360.000 VND

7.600.000 VND

9%bon-tam-dung-govern-js-8120a

Phòng tắm vách kính GOVERN JS-8120B

(800x800x1980)

6.215.000 VND

5.650.000 VND

13%euroking-nofer-lv-17

Phòng tắm vách kính GOVERN LV-17P

(900x900x2007)

10.780.000 VND

9.300.000 VND

9%phong-tam-vach-kinh-govern-js8082

Phòng tắm vách kính GOVERN JS-8082

(900x900x1980)

7.480.000 VND

6.800.000 VND

9%phong-tam-vach-kinh-govern-js8131

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8131

(900x900x1980)

6.886.000 VND

6.260.000 VND

9%bon-tam-dung-govern-js-8120a1

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8120A

(900x900x1980)

6.600.000 VND

6.000.000 VND

9%phong-tam-vach-kinh-govern-js8122

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8122

(900x900x1980)

7.480.000 VND

6.800.000 VND

9%phong-tam-vach-kinh-govern-js8127

Cabin tắm vách kính GOVERN JS-8127

(900x900x1980)

6.765.000 VND

6.150.000 VND

10%cabin-tam-vach-kinh-govern-ad-1b-9b-icon

Cabin tắm vách kính GOVERN AD-9B

(900x900x1950)

11.000.000 VND

9.900.000 VND

9%Phòng tắm vách kính GOVERN YKL-P90 1. Thông số kỹ thuật Model: Govern Kích thước (RxDxC): 90x90x1850mm Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15 Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48

Phòng tắm vách kính GOVERN YKL-P90

900x900x1850mm

15.345.000 VND

13.950.000 VND

9%Phòng tắm vách kính GOVERN LV-90 (đế ngọc trai)

Phòng tắm vách kính GOVERN LV-90P (đế ngọc trai)

920x920x2100 mm

14.300.000 VND

13.000.000 VND

9%Bon-tam-vach-kinh-govern-LV-90P

Phòng tắm vách kính GOVERN LV-90 (Kính trắng)

(920x920x2020)

10.450.000 VND

9.500.000 VND

9%phong-tam-vach-kinh-govern-lv-171

Cabin tắm vách kính GOVERN LV-17P-10 (Đế ngọc trai)

(1000x1000x2007)

10.780.000 VND

9.800.000 VND

10%bon-tam-dung-govern-ad-1b1

Cabin tắm vách kính GOVERN AD-1B

GOVERN AD-1B (1000x1000x1950)

11.667.000 VND

10.500.000 VND