Cabin tắm vách kính

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDU-1X4

19.890.000 VND

Vách ngăng theo yêu cầu Fendi

Vách ngăng theo yêu cầu Fendi

4.660.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDV-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDV-1X3

13.720.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-2X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-2X2

11.690.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDP-1X3

13.540.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-3X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-3X3

15.620.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-2X4

17.060.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-1X3

Vách kính theo yêu cầu Fendi FDG-1X3

14.930.000 VND

Phòng tắm vách kính Sáng Tạo 1637

Phòng tắm vách kính Sáng Tạo 1637

100x100x215 cm

35.200.000 VND

Phòng tắm vách kính Sáng Tạo 1356

Phòng tắm vách kính Sáng Tạo 1356

100x100x215 cm

35.200.000 VND

Gạch Đồng Tâm 6060TAMDAO003

Phòng tắm vách kính Sáng Tạo 666

120x85x215 cm

34.080.000 VND

Phòng tắm vách kính Sáng Tạo 1135

Phòng tắm vách kính Sáng Tạo 1135

100x100x215 cm

34.080.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4530

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4530 (Gold)

1200 x 1200 x 2050 mm

9.723.000 VND

8.750.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4529

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4529 (Silver)

1000 x 1000 x 2050 mm

8.389.000 VND

7.550.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4514

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4514

900 x 900 x 1950 mm

6.750.000 VND

6.075.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4512

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4512

800 x 1200 x 1950 mm

9.889.000 VND

8.900.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4510

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4510

800 x 1200 x 1950 mm

8.834.000 VND

7.950.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4508

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4508 không đế

800 x 1200 x 1950 mm

8.996.000 VND

8.096.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4506

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4506

800 x 1200 x 1950 mm (Đế PVC Base)

8.778.000 VND

7.900.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4504

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4504

900 x 900 x 1950 mm

8.423.000 VND

7.580.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4502

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4502

900 x 900 x 1950 mm

8.056.000 VND

7.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4500

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4500

900 x 1200 x 1950 mm

8.423.000 VND

7.580.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4527

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4527

800 x 1200 x 1950 mm

6.945.000 VND

6.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4526

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4526

800 x 1200 x 1950 mm

7.334.000 VND

6.600.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4525

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4525

900 x 900 x 1950 mm

6.945.000 VND

6.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4523

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4523

900 x 900 x 1950 mm

8.167.000 VND

7.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EU-4522

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4522

800 x 1200 x 1950 mm

7.500.000 VND

6.750.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4516

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4516

900 x 900 x 1950 mm

10.723.000 VND

9.650.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4521

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4521

900 x 900 x 1950 mm

13.445.000 VND

12.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4519

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4519

800 x 1200 x 1950 mm

12.445.000 VND

11.200.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4518

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4518

900 x 900 x 1950 mm

8.300.000 VND

7.470.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4006

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4006

1200 x 900 x 2150 mm

7.706.000 VND

6.935.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440

800 x 800 x 2150 mm

6.778.000 VND

6.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4417

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4417

900 x 900 x 2150 mm

9.445.000 VND

8.500.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4531

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4531

800 x 1200 x 1950 mm

11.667.000 VND

10.500.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4408

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4408

800 x 1200 x 2150 mm

7.056.000 VND

6.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4449

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4449

900 x 1200 x 2150 mm

11.000.000 VND

9.900.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440A

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440A

900 x 900 x 2150 mm

8.056.000 VND

7.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4448

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4448B

800 x 1200 x 2150 mm

7.723.000 VND

6.950.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4528

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4528

900 x 900 x 1950 mm

7.056.000 VND

6.350.000 VND