Cabin tắm vách kính

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4530

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4530 (Gold)

1200 x 1200 x 2050 mm

9.723.000 VND

8.750.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4529

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4529 (Silver)

1000 x 1000 x 2050 mm

8.389.000 VND

7.550.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4514

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4514

900 x 900 x 1950 mm

6.750.000 VND

6.075.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4512

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4512

800 x 1200 x 1950 mm

9.889.000 VND

8.900.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4510

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4510

800 x 1200 x 1950 mm

8.834.000 VND

7.950.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4508

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4508 không đế

800 x 1200 x 1950 mm

8.996.000 VND

8.096.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4506

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4506

800 x 1200 x 1950 mm (Đế PVC Base)

8.778.000 VND

7.900.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4504

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4504

900 x 900 x 1950 mm

8.423.000 VND

7.580.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4502

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4502

900 x 900 x 1950 mm

8.056.000 VND

7.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4500

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4500

900 x 1200 x 1950 mm

8.423.000 VND

7.580.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4527

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4527

800 x 1200 x 1950 mm

6.945.000 VND

6.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EurokingEU-4526

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4526

800 x 1200 x 1950 mm

7.334.000 VND

6.600.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4525

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4525

900 x 900 x 1950 mm

6.945.000 VND

6.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính Euroking EU-4523

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4523

900 x 900 x 1950 mm

8.167.000 VND

7.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EU-4522

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4522

800 x 1200 x 1950 mm

7.500.000 VND

6.750.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4516

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4516

900 x 900 x 1950 mm

10.723.000 VND

9.650.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4521

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4521

900 x 900 x 1950 mm

13.445.000 VND

12.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4519

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4519

800 x 1200 x 1950 mm

12.445.000 VND

11.200.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4518

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4518

900 x 900 x 1950 mm

8.300.000 VND

7.470.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4006

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4006

1200 x 900 x 2150 mm

7.706.000 VND

6.935.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440

800 x 800 x 2150 mm

6.778.000 VND

6.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4417

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4417

900 x 900 x 2150 mm

9.445.000 VND

8.500.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4531

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4531

800 x 1200 x 1950 mm

11.667.000 VND

10.500.000 VND

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4408

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4408

800 x 1200 x 2150 mm

6.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4449

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4449

900 x 1200 x 2150 mm

10.778.000 VND

9.700.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440A

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4440A

900 x 900 x 2150 mm

8.056.000 VND

7.250.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4448

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4448

800 x 1200 x 2150 mm

7.723.000 VND

6.950.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4528

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4528

900 x 900 x 1950 mm

7.056.000 VND

6.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4441

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4441

900 x 900 x 2150 mm

7.612.000 VND

6.850.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4524

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4524

900 x 900 x 1950 mm

9.000.000 VND

8.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

800 x 1200 x 1950 mm

13.112.000 VND

11.800.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4517

900 x 900 x 2040 mm

11.889.000 VND

10.700.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4501

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4501

900 x 1200 x 2040 mm

9.977.000 VND

8.979.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4513

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4513

800 x 1200 x 2040 mm

11.335.000 VND

10.200.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4511

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4511

800 x 1200 x 2040 mm

10.230.000 VND

9.200.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4507

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4507

800 x 1200 x 2040 mm

10.145.000 VND

9.130.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4515

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4515

900 x 900 x 2040 mm

7.889.000 VND

7.100.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4505

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4505

900 x 900 x 2040 mm

9.556.000 VND

8.600.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4509

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4509 không đế

900 x 1200 x 1950 mm

10.389.000 VND

9.350.000 VND

10%Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4503

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4503

900 x 900 x 2040 mm

9.200.000 VND

8.280.000 VND