• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Cabin vách kính tắm may đo theo yêu cầu

Cabin vách kính tắm may đo theo yêu cầu

Vách kính tắm Fendi FMU-1X4

Vách kính tắm Fendi FMU-1X4

1000x900x2000 mm

23.780.000 VND

Vách kính tắm Fendi FMP-2X2

Vách kính tắm Fendi FMP-2X2

1300x2000mm

16.040.000 VND

Vách kính tắm Fendi FMP-1X3

Vách kính tắm Fendi FMP-1X3

1300x2000mm

18.470.000 VND

Vách kính tắm Fendi FMG-2X4

Vách kính tắm Fendi FMG-2X4

1300x900x2000mm

21.350.000 VND

Vách kính tắm Fendi FMG-1X3

Vách kính tắm Fendi FMG-1X3

1100x900x2000mm

20.990.000 VND

Vách kính tắm Fendi FMG-3X3

Vách kính tắm Fendi FMG-3X3

1100x900x2000 mm

20.000.000 VND

Vách kính tắm Fendi FMV-1X3

Vách kính tắm Fendi FMV-1X3

1000x1000x2000 mm

20.750.000 VND

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKG-1X4

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKG-1X4

Bảo hành 05 năm

16.190.000 VND14.190.000 VND

-12%
Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-4X2

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-4X2

Bảo hành 05 năm

12.730.000 VND10.730.000 VND

-15%
Vách kính theo yêu cầu Fendi FIU-1X4 (kính dày 8mm )

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIU-1X4 (kính dày 8mm )

Bảo hành 05 năm

16.080.000 VND14.080.000 VND

-12%
Vách kính theo yêu cầu Fendi FIV-1X3(kính dày 8mm)

Vách kính theo yêu cầu Fendi FIV-1X3(kính dày 8mm)

Bảo hành 05 năm

12.520.000 VND10.520.000 VND

-15%
Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-1X2 (kính dày 8mm)

Vách kính theo yêu cầu Fendi FKP-1X2 (kính dày 8mm)

Bảo hành 05 năm

12.090.000 VND10.090.000 VND

-16%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566