• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Cabin tắm vách kính » Cabin tắm Fendi

Cabin tắm Fendi

Vách kính tắm Fendi FIV-1B3 (kính dày 8mm)

Vách kính tắm Fendi FIV-1B3 (kính dày 8mm)

1000 x 1000 x 1900 mm

10.290.000 VND

Vách kính tắm Fendi FIV-1A3 (kính dày 8mm)

Vách kính tắm Fendi FIV-1A3 (kính dày 8mm)

900 x 900 x 1900 mm

9.590.000 VND

Vách kính tắm Fendi FIG-3C3 (kính dày 8mm)

Vách kính tắm Fendi FIG-3C3 (kính dày 8mm)

1200 x 900 x 1900 mm

10.260.000 VND

Vách kính tắm Fendi FIG-2C4 (kính dày 8mm)

Vách kính tắm Fendi FIG-2C4 (kính dày 8mm)

1200 x 900 x 1900 mm

10.320.000 VND

Vách kính tắm Fendi FIG-1B3 (kính dày 8mm)

Vách kính tắm Fendi FIG-1B3 (kính dày 8mm)

1000 x 900 x 1900 mm

9.380.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566