Bồn Tiểu nam - Tiểu nữ

image1(11)

Vòi tiểu nữ RA 408TN

670.000 VND

10%Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT904HS

Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT904HS

260 x 350 x 680 mm - Dùng với van âm tường

5.010.000 VND

4.505.000 VND

Tiểu nam Minh Long MI-01TN

Tiểu nam Minh Long MI-01TN

300.000 VND

Bồn tiểu Minh Long

Tiểu nam Minh Long NT-01TN

400.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7254

Bồn tiểu NAHM NM-7254 ( cấp nước trước )

310 x 310 x 465 mm

1.950.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7399

Bồn tiểu NAHM NM-7399 ( cấp nước sau )

390 x 365 x 776 mm

4.590.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7481

Bồn tiểu NAHM NM-7481

450 x 480 x 965 mm

13.890.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7397

Bồn tiểu NAHM NM-7397

365 x 390 x 770 mm

14.450.000 VND

NM-7835WT

Bồn tiểu NAHM NM-7835

305 x 310 x 715 mm

14.550.000 VND

10%USWN900AS#XW

Tiểu nam treo tường ToTo USWN900AS#XW

420x380x920mm

29.460.000 VND

26.514.000 VND

10%Tiểu nam treo tường ToTo USWN900AE#XW

Tiểu nam treo tường ToTo USWN900AE#XW

420x380x920mm

23.060.000 VND

20.754.000 VND

10%Tiểu nam treo tường ToTo USWN900A#XW

Tiểu nam treo tường ToTo USWN900A#XW

420x380x920mm

23.060.000 VND

20.754.000 VND

10%Tiểu nam treo tường ToTo USWN870RBE#XW

Tiểu nam treo tường ToTo USWN870RBE#XW

400x365x836mm

31.990.000 VND

28.791.000 VND

10%Tiểu nam treo tường ToTo USWN870RB#XW

Tiểu nam treo tường ToTo USWN870RB#XW

400x365x836mm

31.990.000 VND

28.791.000 VND

10%Tiểu nam treo tường ToTo USWN800B

Tiểu nam treo tường ToTo USWN800B

390x420x1025mm

26.140.000 VND

23.526.000 VND

10%Bồn tiểu ToTo

Tiểu nam treo tường ToTo US860CKS#NW1 ( kèm van cảm ứng dùng pin)

360x470x955mm

43.210.000 VND

38.889.000 VND

10%Bồn tiểu ToTo

Tiểu nam treo tường ToTo U57K#W

330x310x737mm

4.360.000 VND

3.924.000 VND

TS237A

Vòi tiểu nữ TOTO TS237A

4.610.000 VND

Vòi tiểu nữ TOTO DB327

Vòi tiểu nữ TOTO DB327

6.570.000 VND

Vòi tiểu nữ TOTO DB319

Vòi tiểu nữ TOTO DB319

15.830.000 VND

10%Bồn tiểu ToTo

Tiểu nữ đặt sàn ToTo BW681B

11.870.000 VND

10.683.000 VND

10%UT904R

Tiểu nam treo tường ToTo UT904R

345Dx260Wx675H mm

3.400.000 VND

3.060.000 VND

10%Tiểu nam treo tường ToTo UT904HR

Tiểu nam treo tường ToTo UT904HR

345Dx260Wx675H mm

4.000.000 VND

3.600.000 VND

10%UT445H

Tiểu nam treo tường ToTo UT445H

355Dx449Wx650H mm

3.100.000 VND

2.790.000 VND

10%UT445

Tiểu nam treo tường ToTo UT445

355Dx449Wx649H mm

3.100.000 VND

2.790.000 VND

123-1

Xiphong tiểu nữ NP01

120.000 VND

Vách ngăn tiểu nam Inax P-1

Vách ngăn tiểu nam Inax P-1

760x340x105 mm

990.000 VND

Bộ xả không dùng nước Caesar UF0286F

Bộ xả không dùng nước Caesar UF0286F

Phù hợp tiểu nam: UF0286, UF0265

726.000 VND

10%U0296-A637

Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0296 (Chưa có van xả)

320 x 380 x 860

2.833.000 VND

2.549.000 VND

10%Bon-tieu-nam-Caesar-U0296-A637

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0296 + A637

320 x 380 x 860

6.898.000 VND

6.208.000 VND

Tiểu nam Caesar U0288 (chưa có van xả)

Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0288 (chưa có van xả)

400 x 375 x 1000 mm

3.810.000 VND

0288

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0288 + A637

400x375x1000 mm - Bao gồm van cảm ứng A637

7.550.000 VND

10%UF0286

Bệ tiểu nam không dùng nước Caesar UF0286

365 x 375 x 830

9.778.000 VND

8.800.000 VND

10%Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285

400 x 375 x 865

2.907.000 VND

2.616.000 VND

10%tieu-nam-cam-ung-caesar-UA0285-A637

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0285 (bộ xả A637)

400 x 375 x 865

6.973.000 VND

6.275.000 VND

0284

Tiểu nam đặt sàn Caesar U0284 (Chưa có van xả)

400x375x1000 mm

5.030.000 VND

0284

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar UA0284

400 x 375 x 1000 mm - Dùng điện 220V

8.170.000 VND

10%0283

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0283

375 x 400 x 860

3.130.000 VND

2.817.000 VND

10%UA0283

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar UA0283 (bộ xả A640)

400 x 375 x 860

6.618.000 VND

5.956.000 VND

10%U0282-A637

Bồn Tiểu nam treo tường Caesar U0282

400 x 375 x 755

2.310.000 VND

2.079.000 VND