Bồn tiểu Caesar

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0266 (bộ xả A654)

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0266 (bộ xả A654)

325 x 315 x 870mm

5.285.000 VND

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0264 (bộ xả A637)

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0264 +bộ xả A637

300 x 285 x 660 mm

6.657.000 VND

Bộ xả không dùng nước Caesar UF0286F

Bộ xả không dùng nước Caesar UF0286F

Phù hợp tiểu nam: UF0286, UF0265

726.000 VND

Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0296 (Chưa có van xả)

320 x 380 x 860

2.763.000 VND

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0296 + A637

320 x 380 x 860

6.885.000 VND

Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0288 (chưa có van xả)

400 x 375 x 1000 mm

4.118.000 VND

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0288 + A637

400x375x1000 mm - Bao gồm van cảm ứng A637

8.240.000 VND

Bệ tiểu nam không dùng nước Caesar UF0286

365 x 375 x 830

8.800.000 VND

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285

400 x 375 x 865

2.830.000 VND

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0285 (bộ xả A637)

400 x 375 x 865

6.952.000 VND

Tiểu nam đặt sàn Caesar U0284 (Chưa có van xả)

400x375x1000 mm

5.406.000 VND

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar UA0284 (Van cảm ứng A640)

400 x 375 x 1000 mm - Dùng điện 220V

8.787.000 VND

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0283

375 x 400 x 860

3.032.000 VND

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar UA0283 (bộ xả A640)

400 x 375 x 860

6.412.000 VND

Bồn Tiểu nam treo tường Caesar U0282

400 x 375 x 755

2.254.000 VND

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0282 (bộ xả A637)

400 x 375 x 755

6.376.000 VND

Bệ tiểu nam không dùng nước Caesar UF0265

365 x 335 x 530

5.057.000 VND

10%

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0263

350 x 385x 600

1.125.000 VND

1.012.000 VND

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0262

310 x 363 x 540

1.370.000 VND

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0262 (bộ xả A624)

310 x 363 x 540

3.448.000 VND

Bồn Tiểu nam treo tường Caesar U0261

310 x 365 x 540

1.154.000 VND

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0261 (bộ xả A637)

310 x 365 x 540

5.276.000 VND

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0240

400 x 310 x 625

1.087.000 VND

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0240 (bộ xả A623)

400 x 310 x 625

3.247.000 VND

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0231

400 x 330 x 660

1.435.000 VND

Bồn Tiểu nam treo tường Caesar U0231 + Van xả nhấn BF412G

400 x 330 x 660

2.298.000 VND

Bồn Tiểu nam treo tường Caesar U0230

340 x 270 x 552

859.000 VND

Tiểu nam treo tường Caesar U0221

295 x 240 x 535

523.000 VND

Tiểu nam treo tường Caesar U0221 + BF412G (Van xả nhấn)

295 x 240 x 535

1.386.000 VND

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0210

300 x 250 x 330

470.000 VND

Tiểu nữ Caesar B1031 + Vòi rửa B183C

365 x 600 x 360

3.550.000 VND

Tiểu nữ Caesar B1031

365 x 600 x 360

1.255.000 VND