Lò nướng

Lò nướng Amica TEM18X

Lò nướng Amica TEM18X

8.300.000 VND

Lò nướng Amica EB7541HB FINE

10.640.000 VND

Lò nướng Amica EB7551 FINE SOFT

Lò nướng Amica EB7551 FINE SOFT

11.650.000 VND

Lò nướng Amica EB511BA+IN

Lò nướng Amica EB511BA+IN

20.950.000 VND

Lò nướng Amica EB6521FS

595 x 595 x 575 mm

9.500.000 VND

Lò nướng Amica EB525VBA+IN

Lò nướng Amica EB525VBA+IN

16.960.000 VND

Lò nướng Amica EBF6521A

Lò nướng Amica EBF6521A

595 x 595 x 575 mm

11.400.000 VND

Lò nướng Amica EBI81064WAA

Lò nướng Amica EBI81064WAA

595 x 595 x 575 mm

21.000.000 VND

Lò nướng Amica EBI81064AA

Lò nướng Amica EBI81064AA

21.500.000 VND

Lò nướng Amica EBI81064BAA

Lò nướng Amica EBI81064BAA

21.500.000 VND

Lò nướng Amica EB8551 FINE

Lò nướng Amica EB8551 FINE

12.500.000 VND

Lò vi sóng Amica AMMB44E1GCB

Lò vi sóng Amica AMMB44E1GCB

455 x 595 x 569 mm

22.000.000 VND

Lò vi sóng Amica EB622BA+ IN

Lò vi sóng Amica EB622BA+ IN

59.5 x 59.5 x 57.5 cm

19.750.000 VND

Lò vi sóng Amica AMM20BI

Lò vi sóng Amica AMM20BI

385 x 595 x 320 mm

7.619.000 VND

Lò vi sóng Bosch HMT84M654

Lò vi sóng Bosch HMT84M654

382 x 594  x 388 mm

16.300.000 VND

Lò nướng Bosch HBN539S5

Lò nướng Bosch HBN539S5

595 x 595 x 575 mm

16.300.000 VND

Lò nướng Bosch HBN231E2

Lò nướng Bosch HBN231E2

595 x 595 x 575 mm

11.300.000 VND

Lò nướng điện Bosch HBG656RS1B

Lò nướng điện Bosch HBG656RS1B

595  x 595 x 548 mm

50.400.000 VND

Lò nướng điện Bosch HBG633BS1J

Lò nướng điện Bosch HBG633BS1J

595 x 595  x 548 mm

29.900.000 VND

Lò nướng Bosch HBN331E1K

Lò nướng Bosch HBN331E1K

595  x 595 x 548 mm

16.200.000 VND

Lò nướng điện Bosch HBN239E5

Lò nướng điện Bosch HBN239E5

595 x 595  x 54 mm

13.950.000 VND

Lò nướng điện Bosch HBG675BB1

Lò nướng điện Bosch HBG675BB1

595  x 595 x 548 mm

34.000.000 VND

Lò nướng điện Bosch HBG635BB1

595  x 595  x 548 mm

24.570.000 VND

20%Lò nướng Faster FS 600G SELFCLEAN

Lò nướng Faster FS 600G SELFCLEAN

594 x 543 x589mm

22.900.000 VND

18.320.000 VND

Lò vi sóng âm tủ HAFELE 539.36.030 (HMT84G654B)

Lò vi sóng âm tủ HAFELE 539.36.030 (HMT84G654B)

21.400.000 VND

Lò vi sóng âm tủ HAFELE 539.36.020 (BFL634GS1B)

Lò vi sóng âm tủ HAFELE 539.36.020 (BFL634GS1B)

29.700.000 VND

Lò nướng âm tủ HAFELE 539.06.401

Lò nướng âm tủ HAFELE 539.06.401

17.300.000 VND

Lò nướng âm tủ HAFELE 539.06.241 (HBG655HS1)

Lò nướng âm tủ HAFELE 539.06.241 (HBG655HS1)

60 cm

37.500.000 VND

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HAFELE 535.34.020 (HM-B38B)

Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ HAFELE 535.34.020 (HM-B38B)

12.990.000 VND

Lò vi sóng kết hợp nướng HAFELE 535.02.731 (HM-B38C)

Lò vi sóng kết hợp nướng HAFELE 535.02.731 (HM-B38C)

24.990.000 VND

Lò nướng âm tủ HAFELE 535.02.721 (HO-T60B)

39.990.000 VND

Lò hấp kết hợp nướng âm tủ HAFELE 535.02.711 (HSOT60A)

Lò hấp kết hợp nướng âm tủ HAFELE 535.02.711 (HSOT60A)

49.990.000 VND

Lò nướng âm tủ HAFELE 535.34.000

18.300.000 VND

Lò nướng Ferroli FO-9A31E1

Lò nướng Ferroli FO-9A31E1

595 x 595 x 530 mm

16.700.000 VND

Lò nướng Ferroli FO-7A29E1

Lò nướng Ferroli FO-7A29E1

Điều khiển cơ - 7 chế độ nướng

14.600.000 VND

Lò vi sóng BOSCH BFL634GS1B

Lò vi sóng BOSCH BFL634GS1B

382 x 594 x 318 mm

29.520.000 VND

Lò vi sóng BOSCH HMT84G654B

Lò vi sóng BOSCH HMT84G654B

382  x 594  x 388 mm

17.990.000 VND

20%

Lò vi sóng Faster FS MOV01

8.800.000 VND

7.040.000 VND

30%

Lò nướng Faster FS 401IG

10.900.000 VND

7.630.000 VND

30%Lò nướng Faster FS 1011G

Lò nướng Faster FS 1011G

14.500.000 VND

10.150.000 VND