• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tự hoại

Bồn tự hoại

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 2200L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 2200L

1250 x 2000 x 1290 mm

12.610.000 VND10.350.000 VND

-17%
Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 1800L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 1800L

1100 x 2000 x 1140 mm

11.680.000 VND8.250.000 VND

-29%
Bồn tự hoại Sơn Hà Septic 1700L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic 1700L

1800mm x 1120 x 1150mm

8.500.000 VND

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 1200L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 1200L

960 x 1800 x 1060 mm

7.390.000 VND5.130.000 VND

-30%
Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 1600L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic SHC 1600L

1100x1800x1150 mm

9.350.000 VND5.870.000 VND

-37%
Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 2000L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 2000L

1460x1622 mm

8.000.000 VND6.670.000 VND

-16%
Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 2500L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 2500L

1590x1692 mm

9.490.000 VND7.910.000 VND

-16%
Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 1000L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 1000L

1250x1215 mm

4.750.000 VND3.960.000 VND

-16%
Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 1600L

Bồn tự hoại Sơn Hà Septic Filter 1600L

1494x1445 mm

6.500.000 VND6.000.000 VND

-7%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566