Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu

Bồn cầu hai khối NAHM NM-2010

Bồn cầu hai khối NAHM NM-2010

7.550.000 VND

Bồn cầu hai khối NAHM NM-2862

Bồn cầu hai khối NAHM NM-2862

8.590.000 VND

Bồn cầu 1 khối NAHM NM-1010

Bồn cầu 1 khối NAHM NM-1010

9.650.000 VND

Bàn cầu xả trực tiếp NAHM NM-2862/WT-SOFT/MK2000

Bàn cầu xả trực tiếp NAHM NM-2862/WT-SOFT/MK2000

254 mm 

5.650.000 VND

Bộ nút nhấn két nước âm NAHM LEMON 1814

Bộ nút nhấn két nước âm NAHM LEMON 1814

200 x 181 mm

850.000 VND

Bộ nút nhấn két nước âm NAHM Lemon 1813

Bộ nút nhấn két nước âm NAHM Lemon 1813

200 x 181 mm

850.000 VND

Bộ nút nhấn két nước âm NAHM SQUARE 2042

200 x 176 mm

1.150.000 VND

Bộ két âm khung treo tường NAHM BCU 6030

Bộ két âm khung treo tường NAHM BCU 6030

6.750.000 VND

Vòi xịt vệ sinh TOTO THX20MCRB

Vòi xịt vệ sinh TOTO THX20MCRB

Dài 1200 mm

850.000 VND

10%Bồn tiểu nam TOTO UT447HR

Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT447HR

444 x 356 x 685 mm

4.320.000 VND

3.888.000 VND

10%Bồn cầu điện tử TOTO MS914W4

Bồn cầu điện tử TOTO MS914W4

710 x 450 x 633 mm

37.510.000 VND

33.759.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMT2

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMT2

4.290.000 VND

3.861.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMRT2

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMRT2

4.290.000 VND

3.861.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320DKRT2

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DKRT2

4.290.000 VND

3.861.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320DKMT3

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DKMT3

3.820.000 VND

3.438.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320DKMT2

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DKMT2

4.290.000 VND

3.861.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMMT3

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMMT3

3.820.000 VND

3.438.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMMT2

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DMMT2

4.290.000 VND

3.861.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320PDRE2 (Nắp thông minh)

Bồn cầu hai khối TOTO CS320PDRE2 (Nắp thông minh)

6.770.000 VND

6.093.000 VND

10%Bồn cầu một khối TOTO CW823NW/F

Bồn cầu một khối TOTO CW823NW/F

19.380.000 VND

17.442.000 VND

10%Bồn cầu hai khối TOTO CS320PDRT3

Bồn cầu hai khối TOTO CS320PDRT3

695 x 380 x 765 mm

3.820.000 VND

3.438.000 VND

10%Bồn cầu TOTO CS325DMT2

Bồn cầu TOTO CS325DMT2

4.290.000 VND

3.861.000 VND

Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT57R

Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT57R

330 x 310 x 605 mm

1.760.000 VND

10%Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT904S

Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT904S

260 x 345 x 690 cm

4.060.000 VND

3.654.000 VND

Bồn cầu hai khối American Standard 2630-WT

Bồn cầu hai khối American Standard 2630-WT

716 x 792 x 376 mm

5.400.000 VND

Bồn cầu 1 khối American 2327-WT

Bồn cầu 1 khối American 2327-WT

765 x 750 x 454 mm

8.000.000 VND

25%Bộ sản phẩm bồn cầu American VF-1858 + CSCFA650

Bộ sản phẩm bồn cầu American VF-1858 + CSCFA650

6.500.000 VND

4.870.000 VND

25%

Bộ sản phẩm bồn cầu American VF-1858+SLIM00001-WT

6.000.000 VND

4.490.000 VND

35%

Bộ sản phẩm American VF-1808 + WP-7SR1

25.000.000 VND

16.200.000 VND

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Màu vàng)

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Màu vàng)

Hàng đặt

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Màu hồng)

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Màu hồng)

Liên hệ

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (màu cam)

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Màu cam)

Hàng đặt

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Xanh dương)

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Màu xanh dương)

Hàng đặt

Bồn cầu trẻ em theo màu sắc

Bồn cầu trẻ em theo màu sắc

535x505x260 mm

Hàng đặt

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc

Bộ sưu tập bồn cầu trẻ em theo màu sắc (Màu xanh lá)

Hàng đặt

Hàng đặt

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI44 + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI44 + VTL2

1.815.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI77 + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI77 + VTL2

1.845.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VI66 + VTL2

2.175.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT18M + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT18M + VTL2

2.135.000 VND

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT34 + VTL2

Bộ sản phẩm bồn cầu Viglacera VT34 + VTL2

2.350.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ