Bồn cầu

Nút xả nhấn cho bồn cầu két âm tường Kohler K-4177T-CP

Nút xả nhấn cho bồn cầu két âm tường Kohler K-4177T-CP

1.577.400 VND

Nút xả nhấn cho bồn cầu két âm tường Kohler K-20341T-PNE-CP

Nút xả nhấn cho bồn cầu két âm tường Kohler K-20341T-PNE-CP

2.274.000 VND

Bồn cầu Kohler K-22248K-C-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-22248K-C-0 hai khối

L725x H746xW 423 mm

9.099.200 VND

Bồn cầu Kohler K-3854T-C-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-3854T-C-0 một khối

37.870.800 VND

Bồn cầu treo tường Kohler K-18609K-BW-0

Bồn cầu treo tường Kohler K-18609K-BW-0

L590 x H375 x W360 mm

14.579.400 VND

Bồn cầu treo tường Kohler K-19045T-0

Bồn cầu treo tường Kohler K-19045T-0

L600 x H350 x W375 mm 

14.993.000 VND

Két nước âm tường Kohler K-20010T-PNE-NA

Két nước âm tường Kohler K-20010T-PNE-NA

16.053.400 VND

Nắp rửa bồn cầu điện tử Kohler K-8297KR-0

Nắp rửa bồn cầu điện tử Kohler K-8297KR-0

25.669.600 VND

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-4026K-0

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-4026K-0

150.136.800 VND

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-5402K-0 treo tường

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-5402K-0 treo tường

L675 x H533 x W438 mm

196.589.800 VND

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-5401KR-0

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-5401KR-0

L670 x H533 x W438 mm

193.719.900 VND

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-77795MY-SG-0

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-77795MY-SG-0

L560 x H640 x W805 mm

208.609.500 VND

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-77780X-0

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-77780X-0

L705 x H526 x W451 mm

200.285.800 VND

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-3900T-2-0

Bồn cầu cảm ứng Kohler K-3900T-2-0

L654 x H454 x W368 mm 

419.106.600 VND

Bồn cầu két âm tường Kohler K-99214K-C-0

Bồn cầu két âm tường Kohler K-99214K-C-0

L 555 x  H 395 x  W 360 mm, 

12.769.900 VND

Bồn cầu Kohler K-3323X-C-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-3323X-C-0 một khối

L699x H 679xW 476mm

13.338.600 VND

Bồn cầu Kohler K-18187X-S-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-18187X-S-0 hai khối

11.115.500 VND

Bồn cầu Kohler K-3902T-S-0 một khối

L730x H 750xW 367mm

26.728.900 VND

Bồn cầu Kohler K-1381T-S-0 một khối

L 387 x H 692 xW 725 mm

28.306.300 VND

Bồn cầu Kohler K-8688T-S-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-8688T-S-0 một khối

L 736x H 624 x W521 mm

35.906.200 VND

Bồn cầu Kohler K-3614T-C-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-3614T-C-0 hai khối

L741x H 705 xW 455mm

14.605.800 VND

Bồn cầu Kohler K-24098K-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-24098K-0 hai khối

L 650x H 810 xW 370 mm

18.845.200 VND

Bồn cầu cảm ứng ToTo MS884CW12

Bồn cầu cảm ứng ToTo MS884CW12

37.880.000 VND

Bồn cầu cảm ứng ToTo MS887CW12

L727 x W428 x H657

39.210.000 VND

Bồn cầu Moonoah MN-1588

Bồn cầu Moonoah MN-1588

380 x 440 x 600 mm

8.800.000 VND

Bồn cầu Moonoah MN-1566

Bồn cầu Moonoah MN-1566

390 x 620 mm 

8.600.000 VND

Bồn cầu cảm ứng ToTo CS767W7

Bồn cầu cảm ứng ToTo CS767W7

17.380.000 VND

Bồn cầu ToTo CS818DT8 hai khối

Bồn cầu ToTo CS818DT8 hai khối

7.180.000 VND

Bồn cầu Grohe 3920600H+39458000 treo tường

Bồn cầu Grohe 3920600H+39458000 treo tường

13.000.000 VND

Bồn cầu Grohe 3933800H + 39330000 + 39332000

Bồn cầu Grohe 3933800H + 39330000 + 39332000

15.000.000 VND

Bồn cầu ToTo MS887T2 một khối

Bồn cầu ToTo MS887T2 một khối

11.740.000 VND

Bồn cầu ToTo CS767W11 hai khối

Bồn cầu ToTo CS767W11 hai khối

34.340.000 VND

Bồn cầu ToTo MS636CDRW12 một khối

47.460.000 VND

Bồn cầu ToTo CS325DRW11 hai khối

Bồn cầu ToTo CS325DRW11 hai khối

33.870.000 VND

Bồn cầu ToTo CS320DKMT8 hai khối

Bồn cầu ToTo CS320DKMT8 hai khối

4.420.000 VND

Bồn cầu ToTo CS325DMT8 hai khối

Bồn cầu ToTo CS325DMT8 hai khối

L695 x W380 x H765 (mm)

4.420.000 VND

Bồn cầu ToTo CS945PDT8 hai khối

Bồn cầu ToTo CS945PDT8 hai khối

: L690 x W396 x H795 (mm)

7.580.000 VND

Bồn cầu ToTo MS688T8 một khối

Bồn cầu ToTo MS688T8 một khối

L735 x W500 x H590 (mm)

15.020.000 VND

Bồn cầu ToTo MS914CW12 một khối

Bồn cầu ToTo MS914CW12 một khối

39.690.000 VND

Bồn cầu ToTo MS887T8 một khối

Bồn cầu ToTo MS887T8 một khối

11.740.000 VND