Bồn cầu Caesar

10%-Ban-cau-tre-em-Caesar-C-1352

Bàn cầu trẻ em Caesar C1352

515x321x616

3.105.000 VND

2.794.000 VND

10%1356

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1356

720x400x630

7.126.000 VND

6.413.000 VND

10%1349

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1349

720x395x750

4.706.000 VND

4.235.000 VND

10%1348

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1348

715x380x800

6.637.000 VND

5.973.000 VND

10%CD1341

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1341

730x395x750

4.303.000 VND

3.872.000 VND

10%ban-cau-caesar-CD1375

Bàn cầu 1 khối Nắp đóng êm Caesar CD1375

395 x 725 x 710

6.283.000 VND

5.654.000 VND

10%C1230-BF449

Xí xổm toilet Caesar C1230 + Bộ xả gạt BF449

2.934.000 VND

2.640.000 VND

10%C1250-BF4461

Xí xổm cao cấp Caesar C1250

966.000 VND

869.000 VND

10%C1230-BF4491

Xí xổm toilet Caesar C1230

868.000 VND

781.000 VND

10%P22_CS1280

Xí xổm két nước treo tường Caesar CS1280

1.956.000 VND

1.760.000 VND

10%CT1328

Bồn cầu 2 khối Caesar CT1328

( gọi để check hàng) 370 x 700 x 755

2.250.000 VND

2.025.000 VND

10%CP1503

Bàn cầu 1 khối thoát ngang Caesar CPT1503

360 x 540 x 400

7.322.000 VND

6.589.000 VND

10%CD1376

Bàn cầu 1 khối Caesar CD1376

720 x 375 x 715

5.806.000 VND

5.225.000 VND

10%CP1502

Bàn cầu 1 khối thoát ngang Caesar CPT1502

(gọi để check hàng) 410 x 580 x 400

6.745.000 VND

6.070.000 VND

10%C1358

Bàn cầu 1 khối Caesar C1358

740 x 505 x 545

8.116.000 VND

7.304.000 VND

10%CD1372

Bàn cầu 1 khối Caesar CD1372

760 x 440 x 680

6.789.000 VND

6.110.000 VND

10%CD1346

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1346

380 x 720 x 750

5.574.000 VND

5.016.000 VND

10%CD1347

Bàn cầu 1 khối Caesar CD1347

690 x 375 x 730

6.380.000 VND

5.742.000 VND

10%CD1345

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1345

390 x 740 x 740

5.122.000 VND

4.609.000 VND

10%CPJ13341

Bàn cầu thoát ngang Caesar CPJ1334 + Bộ xả BF443

370 x 650 x 360

3.912.000 VND

3.520.000 VND

10%CF13401

Bàn cầu 2 khối Thoát ngang Caesar CPT1440

380 x 740 x 750

3.875.000 VND

3.487.000 VND

10%CP13331

Bàn cầu Caesar CP1333 + Xả gạt tay BF443

370 x 650 x 360

3.667.000 VND

3.300.000 VND

9%CF1340

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1340

380 x 730 x 750

3.324.000 VND

2.992.000 VND

10%CF1330

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1330

Hết hàng

3.300.000 VND

2.970.000 VND

10%C1250-BF446

Xí xổm Caesar C1250 + Van xả gạt BF446

3.032.000 VND

2.728.000 VND

10%CF1331

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1331

390 x 745 x 790

2.934.000 VND

2.640.000 VND

10%CDS1338

Bàn cầu 2 khối Caesar CDS1338

375 x 690 x 730

2.494.000 VND

2.244.000 VND

10%CPT1332

Bàn cầu 2 khối Thoát ngang Caesar CPT1332

370 x 680 x 745

2.469.000 VND

2.222.000 VND

10%CDS1325

Bàn cầu 2 khối Caesar CDS1325

375 x 680 x 800

2.408.000 VND

2.167.000 VND

10%CD1338

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1338

375 x 690 x 730

2.347.000 VND

2.112.000 VND

10%CT1250

Xí xổm két nước treo tường Caesar CT1250

2.579.000 VND

2.321.000 VND

10%CS1338

Bàn cầu 2 khối Caesar CTS1338

375 x 690 x 730

2.274.000 VND

2.046.000 VND

10%CP13351

Bàn cầu xả gạt tay Caesar CP1335-30CM

395 x 735 x 420

2.223.000 VND

2.000.000 VND

10%CD1325

Bàn cầu 2 khối Caesar CD1325

375 x 680 x 800

2.262.000 VND

2.035.000 VND

10%C1338

Bàn cầu 2 khối Caesar CT1338

375 x 690 x 730

2.127.000 VND

1.914.000 VND

10%CTS1325

Bàn cầu 2 khối Caesar CTS1325

360x 680 x 800

2.188.000 VND

1.969.000 VND

10%CT1325

Bàn cầu 2 khối Caesar CT1325

360 x 680 x 800

2.042.000 VND

1.837.000 VND

10%CPJ1334

Bàn cầu xả gạt tay Thoát ngang Caesar CPJ1334

370 x 650 x 360

1.846.000 VND

1.661.000 VND

10%CS1230

Xí xổm két nước treo tường Caesar CS1230

1.589.000 VND

1.430.000 VND

10%CP1333

Bàn cầu xả gạt tay Caesar CP1333 (Chưa kèm bộ xả)

370 x 650 x 360

1.602.000 VND

1.441.000 VND