Bồn cầu thông dụng

10%Bồn cầu mạ vàng NP-0006

Bồn cầu mạ vàng NP-0006

Đặt hàng 20 ngày

25.000.000 VND

22.500.000 VND

10%8

Bồn cầu mạ vàng NP-0005

Đặt hàng 20 ngày

25.000.000 VND

22.500.000 VND

10%5

Bồn cầu mạ vàng NP-0004

Đặt hàng 20 ngày

25.000.000 VND

22.500.000 VND

10%4

Bồn cầu mạ vàng NP-0003

Đặt hàng 20 ngày

25.000.000 VND

22.500.000 VND

10%Bồn cầu mạ vàng NP-0002

Bồn cầu mạ vàng NP-0002

Đặt hàng 20 ngày

25.000.000 VND

22.500.000 VND

10%Bồn cầu mạ vàng NP-0001

Bồn cầu mạ vàng NP-0001

Đặt hàng 20 ngày

25.000.000 VND

22.500.000 VND

CT-011

Bồn cầu Clara CT-011

715 x 380 x 770 mm

2.750.000 VND

CT-112ES

Bồn cầu Clara CT-112ES

700 x 380 x 730 mm

6.710.000 VND

CT-113ES

Bồn cầu Clara CT-113ES

700 x 380 x 730 mm

6.710.000 VND

CT-117SS

Bồn cầu Clara CT-117SS

690 x 360 x 760 mm

5.960.000 VND

CT-114SS

Bồn cầu Clara CT-114SS

670 x 360 x 770 mm

5.170.000 VND

CT-109SS

Bồn cầu Clara CT-109SS

700 x 380 x 750 mm

4.950.000 VND

CT-107SS

Bồn cầu Clara CT-107SS

735 x 445 x 690 mm

5.940.000 VND

CT-106SS

Bồn cầu Clara CT-106SS

640 x 350 x 730 mm

3.960.000 VND

CT-105SS

Bồn cầu Clara CT-105SS

660 x 365 x 735 mm

3.938.000 VND

CT-104SS

Bồn cầu Clara CT-104SS

670 x 370 x 730 mm

4.180.000 VND

CT-102SS

Bồn cầu một khối Clara CT-102SS

700 x 365 x 785 mm

4.180.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VA

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VAN (Nắp êm) *mẫu mới 2016*

365 x 750 x 740 mm

2.860.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VA

Bồn cầu 2 khối Inax C-504VA (Nắp thường) *mẫu mới 2016*

365 x 750 x 740 mm

2.695.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VA

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VAN (Nắp êm) *mẫu mới 2016*

386x730x788 mm

2.575.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VA

Bồn cầu 2 khối Inax C-306VA (Nắp thường) *mẫu mới 2016*

386x730x788 mm

2.320.000 VND

Bồn cầu American Standard 3116-WT

Bồn cầu American Standard 3116-WT

Bỏ mẫu

5.500.000 VND

Bồn cầu American Standard 2007SC-WT

Bồn cầu American Standard 2007SC-WT

654 x 366 x 747 mm

13.500.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PV (Nắp thường)

366 x 640 x 365 mm

9.725.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax GC-22PV (Chống bám bẩn)

366 x 640 x 365 mm

9.995.000 VND

10%Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (Nắp đóng êm)

366 x 365 x 640 mm

10.000.000 VND

9.000.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-22PVN (thoát ngang)

Bồn cầu két âm tường Inax GC-22PVN (Chống bám bẩn)

366 x 640 x 365 mm

10.270.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-23PVN

Bồn cầu két âm tường Inax C-23PVN (Nắp êm)

360 x 600 x 320 cm

8.330.000 VND

Bồn cầu két âm tường Inax C-23PVN

Bồn cầu két âm tường Inax GC-23PVN (chống bám bẩn)

360 x 600 x 320 cm

8.600.000 VND

15%Bồn cầu 2 khối Inax C-907VN

Bồn cầu 2 khối Inax C-907VN

390 x 720 x 802 mm

6.385.000 VND

5.400.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-907VN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-907VN (chống bám bẩn)

390 x 720 x 802 mm

6.655.000 VND

15%Bồn cầu 2 khối Inax C-927VN

Bồn cầu 2 khối Inax C-927VN

390 x 720 x 802 mm

5.715.000 VND

4.850.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-927VN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-927VN (chống bám bẩn)

390 x 720 x 802 mm

5.985.000 VND

13%Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

370 x 740 x 794 mm

3.900.000 VND

3.375.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-808VN

Bồn cầu 2 khối inax GC-808VN (chống bám bẩn)

370 x 740 x 794 mm

4.170.000 VND

12%Bồn cầu 2 khối Inax C-801VRN

Bồn cầu 2 khối Inax C-801VRN

365 x 778 x 798 mm

3.865.000 VND

3.370.000 VND

Bồn cầu 2 khối Inax C-801VRN

Bồn cầu 2 khối Inax GC-801VRN (chống bám bẩn)

365 x 778 x 798 mm

4.135.000 VND

12%Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

370 x 740 x 794 mm

3.600.000 VND

3.150.000 VND

Bồn cầu 2 khối inax C-838VN

Bồn cầu 2 khối inax GC-838VN (chống bám bẩn)

370 x 740 x 794 mm

3.870.000 VND

11%Bồn cầu 2 khối Inax C-828VRN

Bồn cầu 2 khối Inax C-828VRN

370 x 780 x 800 mm

3.430.000 VND

3.020.000 VND