• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Chậu rửa bát » Chậu rửa bát DaeLim

Chậu rửa bát DaeLim

Chậu rửa bát Daelimbath 7045D inox 304

Chậu rửa bát Daelimbath 7045D inox 304

700 x 450 x 260 mm

6.300.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 8545D (inox 304)

Chậu rửa bát Daelimbath 8545D (inox 304)

850 x 450 x 260 mm

7.500.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 0185

Chậu rửa bát Daelimbath 0185

600x450mm

4.000.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 1810

Chậu rửa bát Daelimbath 1810

85x45x26cm

7.800.000 VND6.500.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Daelimbath 0611

Chậu rửa bát Daelimbath 0611

83x45x26cm

7.800.000 VND6.500.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Daelimbath 0610

Chậu rửa bát Daelimbath 0610

80x45x26cm

7.800.000 VND6.500.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Daelimbath 10045

Chậu rửa bát Daelimbath 10045

1000 x450 x270 mm

9.000.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 7548

Chậu rửa bát Daelimbath 7548

750 x 480 x 220 mm

3.500.000 VND3.200.000 VND

-8%
Chậu rửa bát Daelimbath DL7245

Chậu rửa bát Daelimbath DL7245

720x450x230 mm

2.300.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 8345D inox 304

Chậu rửa bát Daelimbath 8345D inox 304

830 x 450 x 260 mm

7.300.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 9925

Chậu rửa bát Daelimbath 9925

900 x900 x 25,5 mm

9.300.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 7845S-1

Chậu rửa bát Daelimbath 7845S-1

780 x 450 x 210 mm - Chậu đúc cao cấp

5.775.000 VND4.850.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Daelimbath 8844 (inox 304)

Chậu rửa bát Daelimbath 8844 (inox 304)

880 x 440 x 230 mm

2.500.000 VND

Chậu rửa bát Daelimbath 7543

Chậu rửa bát Daelimbath 7543

750 x 430 x 260 mm

7.500.000 VND6.500.000 VND

-13%
Chậu rửa bát cao cấp Daelimbath 8245S

Chậu rửa bát cao cấp Daelimbath 8245S

820 x 450 x 230 mm - Chậu đúc cao cấp

6.270.000 VND5.200.000 VND

-17%
Chậu rửa bát cao cấp Daelimbath 7845S

Chậu rửa bát cao cấp Daelimbath 7845S

780 x 450 x 210 mm - Chậu đúc cao cấp

5.775.000 VND4.850.000 VND

-16%
Chậu rửa bát cao cấp Daelimbath 7843S

Chậu rửa bát cao cấp Daelimbath 7843S

780 x 430 x 210 mm - Chậu đúc cao cấp

5.500.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566