• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Chậu rửa bát » Chậu rửa bát DaeLim

Chậu rửa bát DaeLim

Chậu rửa bát Daelim 1810

Chậu rửa bát Daelim 1810

85x45x26cm

7.800.000 VND6.500.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Daelim 0611

Chậu rửa bát Daelim 0611

83x45x26cm

7.800.000 VND6.500.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Daelim 0610

Chậu rửa bát Daelim 0610

80x45x26cm

7.800.000 VND6.500.000 VND

-16%
Chậu rửa bát Daelim 7548

Chậu rửa bát Daelim 7548

750 x 480 x 220 mm

3.500.000 VND3.200.000 VND

-8%
Chậu rửa bát Daelim DL7245

Chậu rửa bát Daelim DL7245

720x450x230 mm

2.300.000 VND

Chậu rửa bát DaeLim 8345D (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 8345D (inox 304)

830 x 450 x 260 mm

7.300.000 VND

Chậu rửa bát Daelim 9925

Chậu rửa bát Daelim 9925

900 x900 x 25,5 mm

9.300.000 VND

Chậu rửa bát DaeLim 7845S-1

Chậu rửa bát DaeLim 7845S-1

780 x 450 x 210 mm - Chậu đúc cao cấp

5.775.000 VND4.850.000 VND

-16%
Chậu rửa bát DaeLim 8844 (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 8844 (inox 304)

880 x 440 x 230 mm

2.500.000 VND

Chậu rửa bát DaeLim 7543

Chậu rửa bát DaeLim 7543

750 x 430 x 260 mm

7.500.000 VND6.500.000 VND

-13%
Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 8245S

Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 8245S

820 x 450 x 230 mm - Chậu đúc cao cấp

6.270.000 VND5.200.000 VND

-17%
Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 7845S

Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 7845S

780 x 450 x 210 mm - Chậu đúc cao cấp

5.775.000 VND4.850.000 VND

-16%
Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 7843S

Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 7843S

780 x 430 x 210 mm - Chậu đúc cao cấp

5.500.000 VND

Chậu rửa bát DaeLim 6045 (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 6045 (inox 304)

600 x 450 x 230 mm

2.118.000 VND1.800.000 VND

-15%
Chậu rửa bát DaeLim 7246

Chậu rửa bát DaeLim 7246

720 x 460 x 230 mm

2.236.000 VND1.900.000 VND

-15%
Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 11047 (inox 304)

Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 11047 (inox 304)

1000 x 470 x 260 mm

9.500.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 9648 (inox 304)

Chậu rửa bát cao cấp DaeLim 9648 (inox 304)

960 x 480 x 230 mm

8.500.000 VND

1 2 7
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566