Phòng xông hơi khô và ướt

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9017

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9017

3000 x 1500 x 2100 mm 

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9016

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9016

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9015

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9015

1500 x900 x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9014

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9014

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9013

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9013

1500 x1000 x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9012

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9012

1500 x1000 x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9011B

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9011B

1500 x1500 x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9011A

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9011A

1500 x1500 x2180 mm 

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9010

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9010

1500 x1000x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9009

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9009

1500 x1000x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9008

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9008

1600 x 1100 x 2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9007

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9007

1700 x 1120 x2180 mm 

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9006

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9006

1600 x 1200 x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9005

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9005

1500 x1000x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9004

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9004

1700x1100x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9003

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9003

1500 x1000x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9002

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9002

1500 x1000x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9001

Phòng xông hơi khô và ướt TDO 9001

1600x1200x2180 mm

Liên hệ

Phòng xông hơi Govern JS-8872

Phòng xông hơi Govern JS-8872 (xông ướt, massage, xông khô)

1700x1200x2280 mm

138.820.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8014

Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1650x1200x2200) - Made in Malaysia

92.825.000 VND

83.542.500 VND

Phòng xông hơi Brothers BL-2016

Phòng xông hơi Brothers BL-2016 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

73.100.000 VND

Phòng xông hơi Brothers BL-2018

Phòng xông hơi Brothers BL-2018 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

75.100.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer SN-601R

Phòng xông hơi Nofer SN-601R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1700x1200x2150) - Made in Malaysia

99.875.000 VND

84.893.750 VND

15%Phòng xông hơi Nofer SN-602R

Phòng xông hơi Nofer SN-602R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1600x1200x2150) - Made in Malaysia

97.995.000 VND

83.295.750 VND

15%Phòng xông hơi khô và ướt Govern JS-8102

Phòng xông hơi Govern JS-8102 (Xông ướt, massage, Xông khô)

(1600x1200x2250) - Made in Malaysia

91.670.000 VND

77.919.500 VND

Phòng xông hơi GOVERN JS-8138

Phòng xông hơi Govern JS-8138 (Xông ướt, massage, Xông khô)

(1700x1200x2250) - Made in Malaysia

92.350.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-8865

Phòng xông hơi Govern JS-8865 (xông ướt, massage, xông khô)

1850x1300x2280 - Made in Malaysia

112.980.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-8856

Phòng xông hơi Govern JS-8856 (xông ướt, massage, xông khô)

(1700x1200x2280) - Made in Malaysia

105.780.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern K-022

Phòng xông hơi Govern K-022 (Xông ướt, xông khô)

(1450x900x2150) - Made in Malaysia

78.550.000 VND

66.767.500 VND

15%Phòng xông hơi Govern K-026

Phòng xông hơi Govern K-026 (xông ướt, xông khô)

(1500x950x2150) - Made in Malaysia

76.680.000 VND

65.178.000 VND

Phòng xông hơi Govern K-072

Phòng xông hơi Govern K-072 (Xông ướt, xông khô)

(1450x900x2150) - Made in Malaysia

86.980.000 VND

Phòng xông hơi GOVERN K-073

Phòng xông hơi Govern K-073 (Xông ướt, xông khô)

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

78.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern K-075

Phòng xông hơi Govern K-075 (xông ướt, xông khô)

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

78.260.000 VND

Phòng xông hơi Govern K-077

Phòng xông hơi Govern K-077 (xông ướt, xông khô)

(1435x835x2150) - Made in Malaysia

87.690.000 VND