Máy xông hơi ướt

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Harvia HSG-40

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Harvia HSG-40

Công suất: 4.0 Kw, Thể tích phù hợp: 2 - 3 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Harvia HSG-60

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Harvia HSG-60

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 8 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Harvia HSG-90

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Harvia HSG-90

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 8 - 10 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-30

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-30

Công suất: 3.0 Kw, Thể tích phù hợp: 2 - 3 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-40

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-40

Công suất: 4.0 Kw, Thể tích phù hợp: 3 - 4 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-50

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-50

Công suất: 5 Kw, Thể tích phù hợp: 5 - 6 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-60

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-60

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 7 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-70

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-70

Công suất: 7 Kw, Thể tích phù hợp: 7 - 9 m3

Liên hệ

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-90

Máy xông hơi ướt Amazon Steam Heirva GT-90

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

Liên hệ

13%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45TD (4.5 kw-Van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45TD (4.5 kw-Van xả tự động)

Công suất: 4,5 Kw, Thể tích phù hợp: 4 - 5 m3

8.200.000 VND

7.080.000 VND

14%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (6.0 kw-van xả thông minh)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (6.0 kw-van xả tự động)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 8 m3

8.550.000 VND

7.330.000 VND

15%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90TD (9.0 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90TD (9.0 kw-van xả tự động)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

9.240.000 VND

7.830.000 VND

19%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5kw-van tự động)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.990.000 VND

12.000.000 VND

20%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (12.0 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (12.0kw-van tự động)

Công suất: 12 Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.600.000 VND

13.260.000 VND

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150TD (15.0 kw-van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150TD (15.0kw-van tự động)

Công suất: 15 Kw, Thể tích phù hợp: 18 - 21 m3

20.865.000 VND

14%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw-Van xả cơ)

Công suất: 4,5 Kw, Thể tích phù hợp: 4 - 5 m3

7.700.000 VND

6.580.000 VND

15%May-xong-hoi-uot-amazon-TPA-60

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60 (6.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 7 m3

8.050.000 VND

6.830.000 VND

12%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-80 (8.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-80 (8.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 8 Kw, Thể tích phù hợp: 9 - 10 m3

8.090.000 VND

7.080.000 VND

15%May-xong-hoi-uot-amazon-TPA-90

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90 (9.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

8.740.000 VND

7.425.000 VND

20%Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105(10.5 kw-van xả cơ)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.490.000 VND

11.500.000 VND

15%May-xong-hoi-uot-amazon-TPA-1202

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120 (12.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 12Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.100.000 VND

13.685.000 VND

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150 (15.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150 (15.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 15 Kw, Thể tích phù hợp: 18 - 21 m3

19.500.000 VND

Thảo dược xông hơi hương chanh

Thảo dược xông hơi hương chanh

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Thảo dược xông hơi hương gừng

Thảo dược xông hơi hương gừng

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Thảo dược xông hơi hương sả

Thảo dược xông hơi hương sả

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

thao-duoc-xong-hoi-huong-kinh-gioi

Thảo dược xông hơi hương kinh giới

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

Thảo dược xông hơi hương bạc hà

Thảo dược xông hơi hương bạc hà

1 hộp 4 gói = 4 lần sử dụng

100.000 VND

May-xong-hoi-uot-HomeSteam-MA–mau-den-icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu đen)

9,0 KW - Phù hợp: 9,0 - 12,0 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu trắng icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu trắng)

9,0 KW - Phù hợp: 9,0 - 12,0 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu hồng

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu hồng)

9,0 KW - Phù hợp: 9,0 - 12,0 m3

9.520.000 VND

May-xong-hoi-uot-HomeSteam-MA–mau-den-icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–780HS (màu đen)

7,8 KW - Phù hợp: 7,0 - 9,0 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu trắng icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–780HS (màu trắng)

7,8 KW - Phù hợp: 7,0 - 9,0 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu hồng

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–780HS (màu hồng)

7,8 KW - Phù hợp: 7,0 - 9,0 m3

8.400.000 VND

May-xong-hoi-uot-HomeSteam-MA–mau-den-icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–660HS (màu đen)

6,6 KW - Phù hợp: 5,5 - 7,5 m3

7.390.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu trắng icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–660HS (màu trắng)

6,6 KW - Phù hợp: 5,5 - 7,5 m3

7.390.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu hồng

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–660HS (màu hồng)

6,6 KW - Phù hợp: 5,5 - 7,5 m3

7.390.000 VND

May-xong-hoi-uot-HomeSteam-MA–mau-den-icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–560HS (màu đen)

5,6 KW - Phù hợp: 3,5 - 5,5 m3

6.720.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu trắng icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–560HS (màu trắng)

5,6 KW - Phù hợp: 3,5 - 5,5 m3

6.720.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam màu hồng

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–560HS (màu hồng)

5,6 KW - Phù hợp: 3,5 - 5,5 m3

6.720.000 VND

May-xong-hoi-uot-HomeSteam-MA–mau-den-icon

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–440HS (màu đen)

4,4 KW - Phù hợp: 2,5 - 3,5 m3

6.160.000 VND