• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi » Máy xông hơi ướt

Máy xông hơi ướt

Máy xông hơi ướt Harvia HGX90 SIÊU KHUYẾN MẠI

Máy xông hơi ướt Harvia HGX90 SIÊU KHUYẾN MẠI

Công suất: 9 kW - Thể tích phù hợp : 3 - 17 m3

55.000.000 VND40.000.000 VND

-27%
Máy xông hơi ướt Harvia HGX60 SIÊU KHUYẾN MẠI

Máy xông hơi ướt Harvia HGX60 SIÊU KHUYẾN MẠI

Công suất: 6 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 11 m3

37.000.000 VND32.000.000 VND

-13%
Máy xông hơi ướt Harvia HGX45 SIÊU KHUYẾN MẠI

Máy xông hơi ướt Harvia HGX45 SIÊU KHUYẾN MẠI

Công suất: 4,5 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 7 m3

35.000.000 VND27.000.000 VND

-22%
Máy xông ướt Steam Helo HTP-150

Máy xông ướt Steam Helo HTP-150

Công suất: 15 KW

24.500.000 VND

Máy xông ướt Steam Helo HTP-120

Máy xông ướt Steam Helo HTP-120

Công suất: 12 KW

21.700.000 VND

Máy xông ướt Steam Helo HTP-90

Máy xông ướt Steam Helo HTP-90

Công suất: 9 KW

14.280.000 VND

Máy xông ướt Steam Helo HTP-60

Máy xông ướt Steam Helo HTP-60

Công suất: 6 KW

12.850.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGX110

Máy xông hơi ướt Harvia HGX110

Công suất: 11 kW - Thể tích phù hợp : 6 - 21 m3

67.000.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA240 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA240 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 24 kw - Điều khiển điện tử

26.820.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA240 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA240 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 24 kw - Điều khiển cảm ứng

27.600.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA225 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA225 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 22.5 kw - Điều khiển điện tử

25.900.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA225 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA225 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 22.5 kw - Điều khiển cảm ứng

26.680.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 18 kw - Điều khiển điện tử

24.565.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 18 kw - Điều khiển cảm ứng

25.300.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 15 kw - Điều khiển điện tử

22.540.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 15 kw - Điều khiển cảm ứng

23.690.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 12 kw - Điều khiển điện tử

22.450.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 12 kw - Điều khiển cảm ứng

21.160.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển điện tử

19.550.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển cảm ứng

19.780.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 09 kw - Điều khiển điện tử

18.630.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 09 kw - Điều khiển cảm ứng

19.320.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 08 kw - Điều khiển điện tử

18.400.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 08 kw - Điều khiển cảm ứng

19.090.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 07 kw - Điều khiển điện tử

18.170.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 07 kw - Điều khiển cảm ứng

18.860.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA60 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA60 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 06 kw - Điều khiển điện tử

16.100.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA60 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA60 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 06 kw - Điều khiển cảm ứng

17.480.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA50 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA50 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 5 KW - Điều khiển điện tử

16.330.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA50 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA50 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 5 KW - Điều khiển cảm ứng

17.020.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA40 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA40 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 4 KW - Điều khiển điện tử

15.870.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA40 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA40 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 4 KW - Điều khiển cảm ứng

16.560.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA30 (Điều khiển điện tử)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA30 (Điều khiển điện tử)

Công suất: 3 KW - Điều khiển điện tử

14.990.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA30 (Điều khiển cảm ứng)

Máy xông hơi ướt COASTS KSA30 (Điều khiển cảm ứng)

Công suất: 3 KW - Điều khiển cảm ứng

15.640.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS45M

Công suất: 4,5 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 7 m3

34.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Công suất: 5,7 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 11 m3

36.000.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS90M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS90M

Công suất: 9 kW - Thể tích phù hợp : 6 - 17 m3

38.000.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566