• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi » Máy xông hơi ướt » Máy xông hơi ướt COASTS

Máy xông hơi ướt COASTS

Máy xông hơi ướt Coasts KSA-180T

Máy xông hơi ướt Coasts KSA-180T

425 x 160 x 315mm

28.500.000 VND18.500.000 VND

-35%
Máy xông hơi ướt Coasts KSB-60

Máy xông hơi ướt Coasts KSB-60

425 x 160 x 315mm

14.400.000 VND10.500.000 VND

-27%
Máy xông hơi ướt Coasts KSB-90

Máy xông hơi ướt Coasts KSB-90

425 x 160 x 315mm

17.400.000 VND12.180.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt Coasts KSB-120

Máy xông hơi ướt Coasts KSB-120

425 x 160 x 315mm

25.350.000 VND17.745.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt Coasts KSB-150

Máy xông hơi ướt Coasts KSB-150

475 x 185 x 450mm

28.650.000 VND20.855.000 VND

-27%
Máy xông hơi ướt Coasts KSB-180

Máy xông hơi ướt Coasts KSB-180

475×185×450 mm

26.350.000 VND18.500.000 VND

-29%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển điện tử

Công suất: 18 kw - Điều khiển điện tử

28.200.000 VND19.740.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 18 kw - Điều khiển cảm ứng

29.500.000 VND19.500.000 VND

-33%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển điện tử

Công suất: 15 kw - Điều khiển điện tử

26.850.000 VND18.795.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 15 kw - Điều khiển cảm ứng

28.500.000 VND18.500.000 VND

-35%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển điện tử

Công suất: 12 kw - Điều khiển điện tử

23.550.000 VND16.485.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 Điều khiển cảm ứng

Công suất: 12 kw - Điều khiển cảm ứng

21.000.000 VND11.000.000 VND

-47%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển điện tử

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển điện tử

17.500.000 VND10.000.000 VND

-42%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển cảm ứng

18.500.000 VND10.500.000 VND

-43%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển điện tử

Công suất: 09 kw - Điều khiển điện tử

16.050.000 VND12.000.000 VND

-25%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 09 kw - Điều khiển cảm ứng

16.000.000 VND10.000.000 VND

-37%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566