• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi » Máy xông hơi ướt » Máy xông hơi ướt Harvia

Máy xông hơi ướt Harvia

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-150S

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-150S

500 x 200 x 520mm

24.697.500 VND16.465.000 VND

-33%
Máy xông hơi ướt Hariva HSG-120S

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-120S

500 x 200 x 520mm

22.061.000 VND14.707.500 VND

-33%
Máy xông hơi ướt Hariva HSG-150

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-150

500*200*520 mm

23.032.500 VND15.355.000 VND

-33%
Máy xông hơi ướt Hariva HSG-120

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-120

500*200*520 mm

13.505.000 VND

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-90

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-90

350*160*480 mm

11.793.750 VND7.862.500 VND

-33%
Máy xông hơi ướt Hariva HSG-60

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-60

475 x 185 x 450 mm

11.100.000 VND7.400.000 VND

-33%
Máy xông hơi ướt Hariva HSG-60S

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-60S

12.348.000 VND8.232.500 VND

-33%
Máy xông hơi ướt Hariva HSG-90S

Máy xông hơi ướt Hariva HSG-90S

12.904.000 VND8.602.500 VND

-33%
Máy xông hơi ướt Harvia HGX90

Máy xông hơi ướt Harvia HGX90

59.000.000 VND45.000.000 VND

-23%
Máy xông hơi ướt Harvia HGX60

Máy xông hơi ướt Harvia HGX60

55.000.000 VND43.500.000 VND

-20%
Máy xông hơi ướt Harvia HGX-15

Máy xông hơi ướt Harvia HGX-15

67.000.000 VND53.500.000 VND

-20%
Máy xông hơi ướt Harvia HGX110

Máy xông hơi ướt Harvia HGX110

63.000.000 VND48.000.000 VND

-23%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS15

Máy xông hơi ướt Harvia HGS15

Công suất: 15 kW - Thể tích phù hợp : 6 - 20 m3

6.700.000 VND53.500.000 VND

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS60M

Công suất: 5,7 kW - Thể tích phù hợp : 2 - 8 m3

55.000.000 VND43.500.000 VND

-20%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS90M

Máy xông hơi ướt Harvia HGS90M

Công suất: 9 kW - Thể tích phù hợp : 6 - 17 m3

59.000.000 VND45.000.000 VND

-23%
Máy xông hơi ướt Harvia HGS11

Máy xông hơi ướt Harvia HGS11

Công suất: 10,8 kW - Thể tích phù hợp : 6 - 17 m3

63.000.000 VND48.000.000 VND

-23%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566