• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735VC/TBVF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735VC/TBVF411

1700x750x558 mm

16.360.000 VND

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1520V#W/TVBF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1520V#W/TVBF411

1500x750x558mm

11.210.000 VND

Bồn tắm TDO 5059

Bồn tắm TDO 5059

1200 x 750 x 680 mm

26.112.000 VND23.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5058

Bồn tắm TDO 5058

1700 x 800 x 800 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5057

Bồn tắm TDO 5057

1500 x 800 x 590 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5055A

Bồn tắm TDO 5055A

1380 x 1380 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5052

Bồn tắm TDO 5052

 1700 x 860 x 580 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5051

Bồn tắm TDO 5051

1350 x 1350 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5050

Bồn tắm TDO 5050

1350 x 1350 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5049

Bồn tắm TDO 5049

1350 x 1350 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5065

Bồn tắm TDO 5065

1300 x 800 x 800 mm

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5064

Bồn tắm TDO 5064

1500 x 730 x 750 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5063

Bồn tắm TDO 5063

1700 x 780 x 800 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5060

Bồn tắm TDO 5060

1700 x 800 x 580 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5062

Bồn tắm TDO 5062

1600 x 800 x 600 mm 

30.556.000 VND27.500.000 VND

-10%
Bồn tắm Inax BF-1757 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1757 đặt sàn

1750 x 800 x 560 mm

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1790 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1790 đặt sàn

1790Wx824Dx760H (mm)

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1656 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1656 đặt sàn

1600W x 800D x 560H (mm)

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1620 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1620 đặt sàn

1620W x 700D x 600H (mm)

Liên hệ

Bồn tắm Inax BFV-1858 đặt sàn

Bồn tắm Inax BFV-1858 đặt sàn

1800W x900 D x 560H mm 

Liên hệ

Bồn tắm Nofer NG-1890A

Bồn tắm Nofer NG-1890A

1700 x 800 x 610 mm

26.510.700 VND

Bồn tắm Nofer NG-1872/ 1872 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1872/ 1872 PLUS

1700 x 800 x 580 mm

24.465.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1871/ 1871 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1871/ 1871 PLUS

1700 x 800x 580 mm

25.630.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1892

Bồn tắm Nofer NG-1892

1800 x 855 x 580 mm

29.591.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1829/ 1829 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1829/ 1829 PLUS

1500 x 730 x 640 mm

25.863.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1847

Bồn tắm Nofer NG-1847

1700 x 800 x 650 mm

25.630.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1839/1839 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1839/1839 PLUS

1800 x 940 x 615 mm

26.329.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-02

Bồn tắm Nofer NG-02

1300 x 1300 x800 mm

29.766.400 VND

Bồn tắm Nofer NG-3888/ 3888 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-3888/ 3888 PLUS

1500 x 1500x 600 mm

32.091.900 VND

Bồn tắm Nofer NG-601

Bồn tắm Nofer NG-601

1750 x 750 x 650 mm

68.735.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1028/ 1028 Plus

Bồn tắm Nofer NG-1028/ 1028 Plus

1640 x 740 x 610 mm

23.300.000 VND

Bồn tắm Nofer NL-602

Bồn tắm Nofer NL-602

1700 x 855 x 650 mm

73.861.000 VND

Bồn tắm ngâm Euroking EU-6555

Bồn tắm ngâm Euroking EU-6555

1800 x 850 x 600 mm

55.920.000 VND

Bồn tắm ngâm Euroking EU-65166

Bồn tắm ngâm Euroking EU-65166

1600 x 700 x550 mm

48.231.000 VND

Bồn tắm ngâm Euroking EU-65160

Bồn tắm ngâm Euroking EU-65160

1700 x 750 x550 mm

48.930.000 VND

Bồn tắm ngâm Euroking EU-6514

Bồn tắm ngâm Euroking EU-6514

1700 x 720 x570 mm

55.920.000 VND

1 2 3 16
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566