Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm nằm Ngân Phát NP-1500-1

Bồn tắm nằm Ngân Phát NP-1500-1

1500x750x550 mm

7.500.000 VND

Bồn tắm nằm Ngân Phát NP-1500

Bồn tắm nằm Ngân Phát NP-1500-3

1500x750x530 mm

7.500.000 VND

Bồn tắm

Bồn tắm nằm Ngân Phát NP-1500-2

1500x750x530 mm

7.500.000 VND

Bồn tắm SUPOR YY1701-21-QB

Bồn tắm SUPOR YY1701-21-QB

1700 x 800 x 580 mm

Liên hệ

Bồn tắm SUPOR YY1701-21-HB

Bồn tắm SUPOR YY1701-21-HB

1700 x 770 x 780 mm

Liên hệ

Bồn tắm SUPOR YY1605-21-QB

Bồn tắm SUPOR YY1605-21-QB

1550 x 680 x 750 mm

Liên hệ

10%Bồn tắm xây AMAZON TP-6072 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây AMAZON TP-6072 (ngọc trai galaxy)

1600x750x450 mm

5.500.000 VND

4.950.000 VND

Bồn tắm nằm Caesar AT6350 có chân yếm

Bồn tắm nằm Caesar AT6350 có chân yếm

1550 x 850 x 540 mm

14.138.000 VND

10%Bồn tắm ngâm Govern JS-0921

Bồn tắm ngâm Govern JS-0921

1200x800x820 mm

31.500.000 VND

28.350.000 VND

Bồn tắm ngâm TDO TDO-974

Bồn tắm ngâm TDO TDO-974

1500x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-973

Bồn tắm ngâm TDO TDO-973

1600x780x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-972

Bồn tắm ngâm TDO TDO-972

1600x780x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-971

Bồn tắm ngâm TDO TDO-971

1550x680x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-970

Bồn tắm ngâm TDO TDO-970

1650x680x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-969

Bồn tắm ngâm TDO TDO-969

1550x730x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-968

Bồn tắm ngâm TDO TDO-968

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-967

Bồn tắm ngâm TDO TDO-967

1500x780x700 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-966

Bồn tắm ngâm TDO TDO-966

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-965

Bồn tắm ngâm TDO TDO-965

1600x780x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-964

Bồn tắm ngâm TDO TDO-964

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-963

Bồn tắm ngâm TDO TDO-963

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-962

Bồn tắm ngâm TDO TDO-962

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-961

Bồn tắm ngâm TDO TDO-961

1700x800x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-960

Bồn tắm ngâm TDO TDO-960

1500x730x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-959

Bồn tắm ngâm TDO TDO-959

1700x800x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-958

Bồn tắm ngâm TDO TDO-958

1500x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-957

Bồn tắm ngâm TDO TDO-957

1800x800x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-956

Bồn tắm ngâm TDO TDO-956

1360x660x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-955

Bồn tắm ngâm TDO TDO-955

1500x800x800 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-954

Bồn tắm ngâm TDO TDO-954

1700x750x860 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-953

Bồn tắm ngâm TDO TDO-953

1750x850x750 mm

Liên hệ

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6000

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

1540x1540x450 mm - Acrylic ngọc trai

6.390.000 VND

5.750.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6001

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

1250x1250x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.670.000 VND

5.100.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6002

Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

1700x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.000.000 VND

4.500.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6003

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

1800x810x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.230.000 VND

4.700.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6004

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

1800x890x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.835.000 VND

5.250.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6005

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

1800x890x580 mm - Acrylic ngọc trai

6.230.000 VND

5.600.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6006

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

1500x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.120.000 VND

4.600.000 VND

10%Bồn tắm không massage Govern JS-8091

Bồn tắm không massage Govern JS-8091

1700x770x650 mm

32.150.000 VND

28.935.000 VND

10%Bồn tắm ngâm Govern JS-1102 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-1102 (không massage)

1700x700x570 mm

43.980.000 VND

39.582.000 VND