Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm TDO 955B

Bồn tắm TDO 955B

1500 x 800/1700 x 800/1800 x 890 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 952

Bồn tắm TDO 952

1700 x 800 x 580 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 951

Bồn tắm TDO 951

1500/1600/1700 x 700 x 570 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 950

Bồn tắm TDO 950

1500|1600|1700 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 949

Bồn tắm TDO 949

1750 x 850 x 580 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 948

Bồn tắm TDO 948

1500/1600 /1700 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 947B

Bồn tắm TDO 947B

1700 x 800 x 590 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 947

Bồn tắm TDO 947

1700 x 800 x 590 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 946

Bồn tắm TDO 946

1600/1700/1800 x 800 x 580 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 927

Bồn tắm TDO 927

1000 x 1000/1200 x 1200 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 925

Bồn tắm TDO 925

1350 x 1350/1500 x 1500 x 650 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm xây TDO 833

Bồn tắm xây TDO 833

1300/1500/1600/1700 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm TDO 831

Bồn tắm xây TDO 831

1600/1700/1800/2000 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm nhập khẩu Kohler Sapphire K-18262T-0

Bồn tắm nhập khẩu Kohler Sapphire K-18262T-0

1660 x 750 x 610 mm - Made in Kohler China

59.152.500 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

1700x800x580 mm

47.980.000 VND

40.783.000 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

1700x750x860 mm

49.950.000 VND

42.457.500 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

1650x850x750 mm

48.680.000 VND

41.378.000 VND

Bồn tắm TDO 945

Bồn tắm TDO 945

1500 x 750 x 650 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 944

Bồn tắm TDO 944

1800 x 860 x 680 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 943

Bồn tắm TDO 943

Nhiều kích thước tùy chọn

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 942

Bồn tắm TDO 942

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 941

Bồn tắm TDO 941

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 940

Bồn tắm TDO 940

1500|1600|1700|1800 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 939

Bồn tắm TDO 939

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 750 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 938

Bồn tắm TDO 938

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 800 x 820 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 937

Bồn tắm TDO 937

1200 | 1300 x 800 | 750 x 800 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 936

Bồn tắm TDO 936

1500 x 1500 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1057

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1057

1700x800x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1056

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1056

1800x900x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1055

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1055

1600x740x790 | 1400x750x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1054

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1054

1600x780x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1053

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1053

1700x780x780 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1052

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1052

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1051

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1051

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1050

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1050

1700x800x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1049

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1049

1600x780x750 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1048

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1048

1800x800x720 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1047

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1047

1700x780x780 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1046

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1046

1800x900x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1045

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1045

1700x780x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày