Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm American 8161-WT

Bồn tắm American 8161-WT

13.000.000 VND

Bồn tắm American 8160-WT

Bồn tắm American 8160-WT

11.500.000 VND

Bồn tắm American 70190-WT

Bồn tắm American 70190-WT

42.000.000 VND

Bồn tắm American đá đặt sàn BTAS9831

Bồn tắm American đá đặt sàn BTAS9831

139.000.000 VND

Bồn tắm TOTO có tay vịn PAY1515HVC#W/TVBF411

Bồn tắm TOTO có tay vịn PAY1515HVC#W/TVBF411

16.730.000 VND

Bồn tắm đặt sàn American BTAS2732

Bồn tắm đặt sàn American BTAS2732

85.000.000 VND

Bồn tắm đặt sàn American BTAS9761

120.000.000 VND

Bồn tắm đặt sàn American 70280-WT

Bồn tắm đặt sàn American 70280-WT

9.300.000 VND

Bồn tắm TDO M-182

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Bồn tắm Kohler K-72800X-0

Bồn tắm Kohler K-72800X-0

1700x 750x 460mm

15.154.700 VND

Bồn tắm EU Design MF-1473

Bồn tắm EU Design MF-1473

1700x850x580 mm

24.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1472

Bồn tắm EU Design MF-1472

1300x1000x850 mm

48.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1471

Bồn tắm EU Design MF-1471

1600x800x580 mm

25.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1470

Bồn tắm EU Design MF-1470

1500x750x580 mm

23.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1469

Bồn tắm EU Design MF-1469

1500x800x580 mm

22.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1468

1700x900x680 mm

22.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1467

Bồn tắm EU Design MF-1467

1200x730x650 mm

19.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1466

Bồn tắm EU Design MF-1466

1750x860x650 mm

25.450.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1465

Bồn tắm EU Design MF-1465

1750x850x580 mm

24.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1464

Bồn tắm EU Design MF-1464

1200x1200x700 mm

26.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1463

1350x1350x580 mm

25.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1462

Bồn tắm EU Design MF-1462

1500x1500x580 mm

26.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1561

Bồn tắm EU Design MF-1561

1400x1400x580 mm

26.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1460

Bồn tắm EU Design MF-1460

1400x1400x580 mm

28.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1459

1400x1400x650 mm

26.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1458

Bồn tắm EU Design MF-1458

1400x1400x580 mm

28.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1457R

1350x1350x600

30.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1456

1350x1350x600 mm

27.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1455

Bồn tắm EU Design MF-1455

1600x800x600 mm

24.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1453

Bồn tắm EU Design MF-1453

880x780x780 mm

23.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1452

Bồn tắm EU Design MF-1452

1700x800x580 mm

23.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1451

Bồn tắm EU Design MF-1451

1700x800x580 mm

25.550.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1450

1800x800x580 mm

26.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1449

Bồn tắm EU Design MF-1449

1700x860x580 mm

25.550.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1448

1750x850x580 mm

24.750.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1447

Bồn tắm EU Design MF-1447

1700x800x560 mm

25.050.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1445

1800x850x580 mm

25.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1443

Bồn tắm EU Design MF-1443

1700x800x580 mm

22.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1442

Bồn tắm EU Design MF-1442

1700x900x580 mm

24.250.000 VND

Bồn tắm EU Design MF-1441

Bồn tắm EU Design MF-1441

1500x750x680 mm

24.250.000 VND