• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm ngâm Govern JS 0745 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS 0745 (không massage)

(1700x800x600) - Made in Malaysia

27.850.000 VND

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1525HVC#W/TVBF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1525HVC#W/TVBF411

1700x750x558mm

16.730.000 VND

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735HVC/TBVF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735HVC/TBVF411

1700x750x558 mm

18.130.000 VND

Bồn tắm TDO 5054

Bồn tắm TDO 5054

1380 x 1380 x 580 mm 

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5066

Bồn tắm TDO 5066

1500 x 780 x 750 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5067

Bồn tắm TDO 5067

1550 x 690 x 750 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5068

Bồn tắm TDO 5068

1500 x 780 x 780 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5069

Bồn tắm TDO 5069

1550 x 690 x 750 mm

29.445.000 VND26.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5072

Bồn tắm TDO 5072

1400 x 730 x750 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5070

Bồn tắm TDO 5070

1700 x 800x 750 mm

30.000.000 VND27.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5071

Bồn tắm TDO 5071

1200 x 750 x 750mm

28.334.000 VND25.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5073

Bồn tắm TDO 5073

1800 x 900 x 800mm

31.667.000 VND28.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5074

Bồn tắm TDO 5074

1800 x 900 x 800mm

31.667.000 VND28.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5075

Bồn tắm TDO 5075

1600 x 780 x 780mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5077

Bồn tắm TDO 5077

1500 x 780 x 780mm

41.667.000 VND37.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5076

Bồn tắm TDO 5076

1600 x 780 x 780mm

44.445.000 VND40.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5078

Bồn tắm TDO 5078

1600 x 750 x 750 mm

44.445.000 VND40.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5079

Bồn tắm TDO 5079

1600 x 780 x 780 mm

44.445.000 VND40.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5080

Bồn tắm TDO 5080

1550 x 680 x 750 mm

44.445.000 VND40.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5081

Bồn tắm TDO 5081

1550 x 730 x 750 mm

44.445.000 VND40.000.000 VND

-10%
Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735VC/TBVF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735VC/TBVF411

1700x750x558 mm

16.360.000 VND

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1520V#W/TVBF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1520V#W/TVBF411

1500x750x558mm

11.210.000 VND

Bồn tắm TDO 5059

Bồn tắm TDO 5059

1200 x 750 x 680 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5058

Bồn tắm TDO 5058

1700 x 800 x 800 mm

32.223.000 VND29.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5057

Bồn tắm TDO 5057

1500 x 800 x 590 mm

29.445.000 VND26.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5055A

Bồn tắm TDO 5055A

1380 x 1380 x 580 mm 

34.445.000 VND31.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5052

Bồn tắm TDO 5052

 1700 x 860 x 580 mm

32.223.000 VND29.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5051

Bồn tắm TDO 5051

1350 x 1350 x 580 mm 

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5050

Bồn tắm TDO 5050

1350 x 1350 x 580 mm 

36.112.000 VND32.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5049

Bồn tắm TDO 5049

1350 x 1350 x 580 mm 

37.223.000 VND33.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5065

Bồn tắm TDO 5065

1300 x 800 x 800 mm

28.334.000 VND25.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5064

Bồn tắm TDO 5064

1500 x 730 x 750 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5063

Bồn tắm TDO 5063

1600 x 800 x 800 mm

33.334.000 VND30.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5060

Bồn tắm TDO 5060

1700 x 800 x 580 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5062

Bồn tắm TDO 5062

1600 x 800 x 600 mm 

32.223.000 VND29.000.000 VND

-10%
Bồn tắm Inax BF-1757 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1757 đặt sàn

1750 x 800 x 560 mm

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1790 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1790 đặt sàn

1790Wx824Dx760H (mm)

Liên hệ

1 2 3 16
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566