Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm Kohler K-18347T-0

Bồn tắm Kohler K-18347T-0

L1700 xH 610x W750 mm

83.935.500 VND

Bồn tắm Kohler K-8336T-0

Bồn tắm Kohler K-8336T-0

L1651 xH 586x W790 mm

197.468.700 VND

Bồn tắm Kohler K-11301T-0

Bồn tắm Kohler K-11301T-0

L1672 xH 525 x W 762 mm

21.248.700 VND

Bồn tắm Kohler K-75420T-0

Bồn tắm Kohler K-75420T-0

L1500 xH 400 x W 750mm

13.442.000 VND

Bồn tắm Kohler K-77702T-0

Bồn tắm Kohler K-77702T-0

L 1500 x H 585 xW  800 mm, 

57.800.600 VND

Bồn tắm Kohler K-18349T-0

Bồn tắm Kohler K-18349T-0

L1500 xH 510 x W 1500 mm, 

44.048.400 VND

Bồn tắm Kohler K-15847T-0

Bồn tắm Kohler K-15847T-0

L1500 x H 460 x W 700 mm

12.175.900 VND

Bồn tắm Brother JL 688 nhập khẩu

Bồn tắm Brother JL 688 nhập khẩu

1600 x 720 x 635 mm

19.500.000 VND

Bồn tắm Brother JL 627 nhập khẩu

Bồn tắm Brother JL 627 nhập khẩu

1650 x 690 x 750 mm

26.500.000 VND

Bồn tắm Brother JL 607 nhập khẩu

Bồn tắm Brother JL 607 nhập khẩu

1600 x 750 x600 mm

22.800.000 VND

Bồn tắm Brother JL 603-2 nhập khẩu

Bồn tắm Brother JL 603-2 nhập khẩu

1700 x 800 x 580 mm

26.300.000 VND

Bồn tắm Brother JL 603-1 nhập khẩu

Bồn tắm Brother JL 603-1 nhập khẩu

1800 x 800 x 600 mm

26.800.000 VND

Bồn tắm TDO 5048

1200 x 800 x 820 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5047

Bồn tắm TDO 5047

1600 x 1200 x 640 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5046

Bồn tắm TDO 5046

1400 x 1400 x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5045

Bồn tắm TDO 5045

1500 x 700 x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5044

Bồn tắm TDO 5044

1500 x 750 x 580 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5043

Bồn tắm TDO 5043

1500 x 750 x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5042

Bồn tắm TDO 5042

1400 x 800 x 700 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5041

Bồn tắm TDO 5041

1760 x 1030 x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5040

Bồn tắm TDO 5040

1700 x 800 x 710 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5039

1500 x 800 x 800 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5038

Bồn tắm TDO 5038

1700 x 800x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5037

Bồn tắm TDO 5037

1700 x 730 x 860 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5036

Bồn tắm TDO 5036

1600 x 800 x 580 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5035

Bồn tắm TDO 5035

1880 x 900 x 600 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5034

Bồn tắm TDO 5034

:1400 x 750 x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5033

Bồn tắm TDO 5033

1400 x 1400 x 600 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5032

Bồn tắm TDO 5032

1700 x 780 x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5031

Bồn tắm TDO 5031

1200 x 700 x 560 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5030

Bồn tắm TDO 5030

1700 x 800 x 580 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5029

Bồn tắm TDO 5029

1700 x 800 x 650 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5028

Bồn tắm TDO 5028

1400 x 750 x 580 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5027

Bồn tắm TDO 5027

:1500 x 750 x 680 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5026

Bồn tắm TDO 5026

1400 x 750 x 580 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5025

Bồn tắm TDO 5025

1700 x 800 x 680 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5024

Bồn tắm TDO 5024

1500 x 800 x 780 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5023

Bồn tắm TDO 5023

1300 x 700 x 580 mm

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5022

Bồn tắm TDO 5022

1700 x 800 x 620 mm 

Liên hệ

Bồn tắm TDO 5021

Bồn tắm TDO 5021

1200 x 650 x 580 mm

Liên hệ