Bồn tắm mini

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1044

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1044

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1035

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1035

1300x720x680 |1500x750x700

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1034

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1034

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1018

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1018

1300x800x860 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1017

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1017

1200x800x860 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

10%Bồn tắm ngâm TDO-572

Bồn tắm ngâm TDO-572

800 x 550 x 580 mm

19.667.000 VND

17.700.000 VND

10%Bồn tắm góc AMAZON TP-7070 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm góc AMAZON TP-7070 (ngọc trai galaxy)

1100x1100x580 mm

6.990.000 VND

6.290.000 VND

10%Bồn tắm góc AMAZON TP-7071 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm góc AMAZON TP-7071 (ngọc trai galaxy)

900x900x530 mm

6.990.000 VND

6.290.000 VND

10%

Bồn tắm ngâm AMAZON TP-7073 (ngọc trai galaxy)

1200x700x600 mm

5.500.000 VND

4.950.000 VND

Bồn tắm ngâm Govern JS-0921

Bồn tắm ngâm Govern JS-0921

1200x800x820 mm

31.500.000 VND

Bồn tắm gỗ lõi Mít tròn 70 cm

Bồn tắm gỗ lõi Mít tròn 70 cm

Miệng : 70cm, Đáy : 60cm, Sâu : 65cm

6.700.000 VND

bồn tắm gỗ Pơ Mu tròn

Bồn tắm gỗ Pơ Mu tròn 80 cm

Miệng : 80cm, Đáy : 70cm, Sâu : 70cm

7.000.000 VND

Bồn tắm gỗ Pơ Mu Ovan 1,2 m

Bồn tắm gỗ Pơ Mu Ovan 1,2 m

120 x 65 x 60 cm

8.000.000 VND

Bồn tắm ngâm HTR HT62

Bồn tắm ngâm HTR HT62

1200 x 650 x 580 mm

Liên hệ

10%Bồn tắm góc Brother BY-8003

Bồn tắm góc Brother BY-8003

(980x980x520)

7.406.000 VND

6.665.000 VND

Bồn tắm góc Fantiny MB-95H (Composite)

(950x950x480)

3.490.000 VND

Bồn tắm góc xây Fantiny M95-TV (Composite)

(950x950x350)

2.390.000 VND

Bồn tắm góc Fantiny MB-95T (Composite)

(950x950x480)

3.490.000 VND

Bồn tắm góc xây Fantiny M95-TT (Composite)

(950x950x350)

2.390.000 VND

Bồn tắm góc Fantiny MB-115T (Composite)

(1100x1100x600)

4.690.000 VND

Bồn tắm góc xây Fantiny M-115T (Composite)

(1100x1100x450)

3.390.000 VND

Bồn tắm COTTO BH234PP

(1200x1200x490) - Made in Thailand

18.690.000 VND

18.690.000 VND

Bồn tắm góc Selta STG120120

(1200x1200x650)

6.750.000 VND

Bồn tắm góc Selta STG9090

(900x900x520)

4.650.000 VND