Bồn tắm EuroKing

10%

Bồn tắm Euroking EU-6504

(1580x720x660) - Made in Malaysia

51.750.000 VND

46.575.000 VND

10%

Bồn tắm Euroking EU-6510

(1800 x820x540) - Made in Malaysia

60.750.000 VND

54.675.000 VND

12%

Bồn tắm có chân Euroking EU-6509

(1630x850x640) - Made in Malaysia

66.375.000 VND

58.410.000 VND