Bồn tắm gỗ

Bồn tắm gỗ Ngọc Am 02 (đặt theo yêu cầu)

Bồn tắm gỗ Ngọc Am 02 (đặt theo yêu cầu)

800x 600 mm

16.500.000 VND

Bồn tắm gỗ Ngọc Am

Bồn tắm gỗ Ngọc Am (đặt theo yêu cầu)

33.000.000 VND

Bồn tắm gỗ lõi Mít tròn 70 cm

Bồn tắm gỗ lõi Mít tròn 70 cm

Miệng : 70cm, Đáy : 60cm, Sâu : 65cm

6.700.000 VND

bồn tắm gỗ Pơ Mu tròn

Bồn tắm gỗ Pơ Mu tròn 80 cm

Miệng : 80cm, Đáy : 70cm, Sâu : 70cm

7.000.000 VND

Bồn tắm gỗ Pơ Mu Ovan 1,2 m

Bồn tắm gỗ Pơ Mu Ovan 1,2 m

120 x 65 x 60 cm

8.000.000 VND