• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm nằm » Bồn tắm nằm Bravat

Bồn tắm nằm Bravat

Bồn tắm Bravat B25801W

Bồn tắm Bravat B25801W

1750x810x460 mm

12.379.000 VND

Bồn tắm Bravat B25805W

Bồn tắm Bravat B25805W

1800X800X465mm

11.679.000 VND

Bồn tắm Bravat B25705W

Bồn tắm Bravat B25705W

1700x750x450 mm, Đã bao gồm bộ xi phông

13.509.380 VND

Bồn tắm Bravat B25505W

Bồn tắm Bravat B25505W

1500x750x435 mm

10.750.000 VND

Bồn tắm Bravat B25202W-5

Bồn tắm Bravat B25202W-5

1200x1200x610 mm

33.162.000 VND

Bồn tắm Bravat B25701TW-1W

Bồn tắm Bravat B25701TW-1W

1700x750x590 mm

33.610.000 VND

Bồn tắm Bravat B25508W-B

Bồn tắm Bravat B25508W-B

1500x770x570 mm

45.050.000 VND

Bồn tắm Bravat B25413W

Bồn tắm Bravat B25413W

1400x1400x520 mm

16.239.000 VND

Bồn tắm Bravat B25517W

Bồn tắm Bravat B25517W

1500x1075x540 mm

13.096.000 VND

Bồn tắm Bravat B25202W

Bồn tắm Bravat B25202W

1200x1200x440 mm

11.129.000 VND

Bồn tắm Bravat B25904W (1.9m)

Bồn tắm Bravat B25904W (1.9m)

1900x1200x520 mm

19.167.000 VND

Bồn tắm Bravat B25510W (1.5m)

Bồn tắm Bravat B25510W (1.5m)

1500x1500x470 mm

16.543.000 VND

Bồn tắm Bravat B25704W (1.7m)

Bồn tắm Bravat B25704W (1.7m)

1700x1050x520 mm

14.857.000 VND

Bồn tắm Bravat B25809W (1.7m)

Bồn tắm Bravat B25809W (1.7m)

1750 x 850 x 400 mm

12.205.000 VND

Bồn tắm Bravat B25609W (1.6m)

Bồn tắm Bravat B25609W (1.6m)

1600 x 800 x 420 mm

12.180.000 VND

Bồn tắm Bravat B25706W (1.7m)

Bồn tắm Bravat B25706W (1.7m)

1700 x 750 x 415 mm

12.930.000 VND

Bồn tắm Bravat B25513W (1.5m)

1500x750x570 mm

10.584.000 VND

Bồn tắm Bravat B25409W (1.4m)

Bồn tắm Bravat B25409W (1.4m)

1400x700x420 mm

9.660.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566