• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm nằm » Bồn tắm nằm Kohler

Bồn tắm nằm Kohler

Bồn tắm Kohler K-75418T-0

Bồn tắm Kohler K-75418T-0

1700x400x750mm

17.827.560 VND

Bồn tắm Kohler K-18345T

Bồn tắm Kohler K-18345T

1700x510x750mm

31.000.000 VND

Bồn tắm Kohler K-20374T-0

Bồn tắm Kohler K-20374T-0

L1700 x H605 x W 800 mm

138.303.000 VND

Bồn tắm Kohler K-8333T-0 đặt sàn

Bồn tắm Kohler K-8333T-0 đặt sàn

L1681 x H604 x W 920 mm

138.000.000 VND105.000.000 VND

-23%
Bồn tắm Kohler K-8331T-0 đặt sàn

Bồn tắm Kohler K-8331T-0 đặt sàn

1649 x 954 x 619mm

209.461.680 VND

Bồn tắm Kohler K-18775X-0

Bồn tắm Kohler K-18775X-0

L1670 x H425 x W 760 mm

15.484.700 VND

Bồn tắm Kohler K-15847T-0

Bồn tắm Kohler K-15847T-0

L1500 x H460 x W 700 mm

12.175.900 VND

Bồn tắm Kohler K-18349T-0

Bồn tắm Kohler K-18349T-0

L1500 xH510 x W  1500 mm,

44.048.400 VND

Bồn tắm Kohler K-77702T-0

Bồn tắm Kohler K-77702T-0

L 1500 x H 585 xW  800 mm, 

57.800.600 VND

Bồn tắm Kohler K-75420T-0

Bồn tắm Kohler K-75420T-0

L1500 xH400 x W 750mm,

13.442.000 VND

Bồn tắm Kohler K-11301T-0

Bồn tắm Kohler K-11301T-0

L1672 xH525 x W 762 mm,

21.248.700 VND

Bồn tắm Kohler K-8336T-0

Bồn tắm Kohler K-8336T-0

L1651 xH586x W790 mm,

197.468.700 VND

Bồn tắm Kohler K-18347T-0

Bồn tắm Kohler K-18347T-0

L1700 xH610x W750 mm,

89.531.200 VND

Bồn tắm Kohler K-72800X-0

Bồn tắm Kohler K-72800X-0

1700x 750x 460mm

15.519.600 VND

Bồn tắm nhập khẩu Kohler Sapphire K-18262T-0

Bồn tắm nhập khẩu Kohler Sapphire K-18262T-0

1660 x 750 x 610 mm - Made in Kohler China

64.469.900 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566