• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm nằm » Bồn tắm Nofer

Bồn tắm Nofer

Bồn tắm Nofer NG-1875/1875P

Bồn tắm Nofer NG-1875/1875P

1500*750*590 mm

21.850.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1711

Bồn tắm Nofer NG-1711

1600x680x760 mm

23.970.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1873/1873 Plus

Bồn tắm Nofer NG-1873/1873 Plus

1700x 780 x 650 mm

23.255.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-3638/3638 Plus

Bồn tắm Nofer NG-3638/3638 Plus

1500 x 700 x 580 mm

20.696.950 VND

Bồn tắm Nofer NG-02

Bồn tắm Nofer NG-02

1300 x 1300 x 800 mm

29.824.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1890A

Bồn tắm Nofer NG-1890A

1700 x 800 x 610 mm

26.510.700 VND

Bồn tắm Nofer NG-1872/ 1872 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1872/ 1872 PLUS

1700 x 800 x 580 mm

24.465.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1871/ 1871 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1871/ 1871 PLUS

1700 x 800x 580 mm

25.630.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1892

Bồn tắm Nofer NG-1892

1800 x 855 x 580 mm

29.591.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1829/ 1829 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1829/ 1829 PLUS

1500 x 730 x 640 mm

25.863.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1847

Bồn tắm Nofer NG-1847

1700 x 800 x 650 mm

25.630.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1839/1839 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1839/1839 PLUS

1800 x 940 x 615 mm

26.329.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-3888/ 3888 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-3888/ 3888 PLUS

1500 x 1500x 600 mm

32.091.900 VND

Bồn tắm Nofer NG-601

Bồn tắm Nofer NG-601

1750 x 750 x 650 mm

68.735.000 VND

Bồn tắm Nofer NG-1028/ 1028 Plus

Bồn tắm Nofer NG-1028/ 1028 Plus

1650 x 740 x 600 mm

23.300.000 VND

Bồn tắm Nofer NL-602

Bồn tắm Nofer NL-602

1700 x 855 x 650 mm

73.861.000 VND

Bồn tắm Nofer NR-23

Bồn tắm Nofer NR-23

(1700x780x700) - Made in Malaysia

48.175.000 VND40.948.750 VND

-15%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566