• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm nằm » Bồn tắm TDO

Bồn tắm TDO

Bồn tắm TDO T-5083

Bồn tắm TDO T-5083

1700 x 800x 600 mm

62.000.000 VND52.000.000 VND

-16%
Bồn tắm TDO T-5082

Bồn tắm TDO T-5082

1700 x 800x 750 mm

41.500.000 VND31.500.000 VND

-24%
Bồn tắm TDO T-5056C

Bồn tắm TDO T-5056C

Kích thước : 1530x1230x580mm

47.000.000 VND37.000.000 VND

-21%
Bồn tắm TDO T-5056B

Bồn tắm TDO T-5056B

Kích thước : 1530x1230x580mm

47.000.000 VND37.000.000 VND

-21%
Bồn tắm TDO T-5056A

Bồn tắm TDO T-5056A

Kích thước : 1530x1230x580mm

47.000.000 VND37.000.000 VND

-21%
Bồn tắm TDO T-5054

Bồn tắm TDO T-5054

1530x1530x580

61.700.000 VND51.700.000 VND

-16%
Bồn tắm TDO T-5066

Bồn tắm TDO T-5066

1500 x 780 x 750 mm - Có thêm nhiều kích thước

45.500.000 VND35.500.000 VND

-21%
Bồn tắm TDO T-5067

Bồn tắm TDO T-5067

1550 x 690 x 750 mm - Có thêm nhiều kích thước

41.800.000 VND31.800.000 VND

-23%
Bồn tắm TDO T-5068

Bồn tắm TDO T-5068

1500 x 780 x 750 mm - Có thêm nhiều kích thước

41.800.000 VND31.800.000 VND

-23%
Bồn tắm TDO T-5069

Bồn tắm TDO T-5069

1550 x 690 x 750 mm - Có thêm nhiều kích thước

41.900.000 VND31.900.000 VND

-23%
Bồn tắm TDO T-5072

Bồn tắm TDO T-5072

1400 x 730 x750 mm - Có thêm nhiều kích thước

41.500.000 VND31.500.000 VND

-24%
Bồn tắm TDO T-5070

Bồn tắm TDO T-5070

1700 x 800x 750 mm

42.400.000 VND32.400.000 VND

-23%
Bồn tắm TDO T-5071

Bồn tắm TDO T-5071

1200 x 750 x 750mm

41.400.000 VND31.400.000 VND

-24%
Bồn tắm TDO T-5073(cả bộ vòi sen)

Bồn tắm TDO T-5073(cả bộ vòi sen)

1800 x 900 x 800mm

50.700.000 VND40.700.000 VND

-19%
Bồn tắm TDO T-5074

Bồn tắm TDO T-5074

1800 x 900 x 800mm

43.200.000 VND33.200.000 VND

-23%
Bồn tắm TDO T-5075

Bồn tắm TDO T-5075

1600 x 780 x 780mm - Có thêm nhiều kích thước

64.500.000 VND54.500.000 VND

-15%
Bồn tắm TDO T-5077

Bồn tắm TDO T-5077

1500 x 780 x 780mm - Có thêm nhiều kích thước

60.500.000 VND50.500.000 VND

-16%
Bồn tắm TDO T-5076

Bồn tắm TDO T-5076

1600 x 780 x 780mm

61.000.000 VND51.000.000 VND

-16%
Bồn tắm TDO T-5078

Bồn tắm TDO T-5078

1600 x 750 x 750 mm - Có thêm nhiều kích thước

61.500.000 VND51.500.000 VND

-16%
Bồn tắm TDO T-5079

Bồn tắm TDO T-5079

1600 x 780 x 780 mm

61.500.000 VND51.500.000 VND

-16%
1 2 7
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566