Phụ kiện bồn tắm

20%Bộ làm sạch Toilet Grohe 40513001

Bộ làm sạch Toilet Grohe 40513001

2.247.000 VND

1.797.600 VND

Bộ xả bồn tắm Grohe 28943000

Bộ xả bồn tắm Grohe 28943000

2.050.000 VND

Nút xả bồn tắm Grohe 19025000

Nút xả bồn tắm Grohe 19025000

1.350.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JTX

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

3.520.000 VND

3.520.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130JACK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.460.000 VND

2.460.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-200JAK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.380.000 VND

2.380.000 VND

Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-130 JAK

Made in Indonesia - (Tăng áp + Hút đẩy)

2.080.000 VND

2.080.000 VND

Bộ xả ruột gà bồn tắm cao cấp TOTO DB501-2DR

Made in ToTo Viet Nam

2.420.000 VND