Thiết bị nhà bếp

Bếp từ - Bếp hồng ngoại

Bếp từ đơn Ferroli CS2000EC

Bếp từ đơn Ferroli CS2000EC

1.400.000 VND

Bếp từ đơn Ferroli IS2000EC

Bếp từ đơn Ferroli IS2000EC

1.450.000 VND

Bếp từ đơn Ferroli IS2000LX

Bếp từ đơn Ferroli IS2000LX

2.200.000 VND

15%Bếp 3 từ Ferroli IT5700BN

Bếp 3 từ Ferroli IT5700BN

14.500.000 VND

12.325.000 VND

Bếp từ - hồng ngoại Ferroli IC4200ES

Bếp từ – hồng ngoại Ferroli IC4200ES (Điều khiển trượt)

Liên hệ

Bếp từ - hồng ngoại Ferroli IC4200EN

Bếp từ – hồng ngoại Ferroli IC4200EN (Điều khiển số)

9.900.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MR-732

Bếp hồng ngoại Malloca MR-732

W730 x D430 x H67mm

18.700.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MH-04R

Bếp hồng ngoại Malloca MH-04R

W720 x D500 x H48mm

19.800.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MH-03R

Bếp hồng ngoại Malloca MH-03R

W600 x D500 x H48mm

18.300.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MH-02R

Bếp hồng ngoại Malloca MH-02R

W720 x D380 x H60mm

16.950.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MDH-02R

Bếp hồng ngoại Malloca MDH-02R

W300 x D520 x H57mm

9.570.000 VND

Bếp điện từ Malloca MIR-593

Bếp điện từ Malloca MIR-593

W590 x D520 x H68mm

23.320.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-04IR-S

Bếp điện từ Malloca MH-04IR-S

W930 x D360 x H60mm

32.340.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-04IR

Bếp điện từ Malloca MH-04IR

W930 x D360 x H60mm

31.900.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-03IRB-S

Bếp điện từ Malloca MH-03IRB-S

W810 x D450 x H55mm

29.810.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-03IRB

Bếp điện từ Malloca MH-03IRB

W810 x D450 x H55mm

29.370.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-03IRA

Bếp điện từ Malloca MH-03IRA

W810 x D450 x H55mm

28.600.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-02IR-D

Bếp điện từ Malloca MH-02IR-D

W720 x D380 x H60mm

20.900.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-02IR

Bếp điện từ Malloca MH-02IR

W720 x D380 x H60mm

20.460.000 VND

Bếp từ Malloca MI-732-SL

Bếp từ Malloca MI-732-SL

W730 x D430 x H67mm

21.700.000 VND

Bếp từ Malloca MI-593W

Bếp từ Malloca MI-593W

W590 x D520 x H63mm

22.330.000 VND

Bếp từ Malloca MI-593B

Bếp từ Malloca MI-593B

W590 x D520 x H63mm

22.000.000 VND

Bếp từ Malloca MH-04I

Bếp từ Malloca MH-04I

W580 x D510 x H60mm

21.680.000 VND

Bếp từ Malloca MH-03I

Bếp từ Malloca MH-03I

W580 x D510 x H60mm

20.900.000 VND

Bếp từ Malloca MH-02I-D

Bếp từ Malloca MH-02I-D

W720 x D380 x H60mm

19.415.000 VND

Bếp từ Malloca MH-02I

Bếp từ Malloca MH-02I

W720 x D380 x H60mm

18.975.000 VND

Bếp từ Malloca MDH-02I

Bếp từ Malloca MDH-02I

11.000.000 VND

Bếp từ MH-02IS

Bếp từ Malloca MH-02IS

19.800.000 VND

Bếp từ MH-03IS

Bếp từ Malloca MH-03IS

22.000.000 VND

50%Bếp điện từ Faster FS-712HI

Bếp điện từ Faster FS-712HI

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp điện từ Faster FS-782HI

Bếp điện từ Faster FS-782HI

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp từ Faster FS-782I

Bếp từ Faster FS-782I

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp từ Faster FS-712I

Bếp từ Faster FS-712I

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp từ Faster FS-628I

Bếp từ Faster FS-628I

10.990.000 VND

5.490.000 VND

50%Bếp điện từ Faster FS-628HI

Bếp điện từ Faster FS-628HI

10.990.000 VND

5.490.000 VND

50%Bếp điện từ Faster FS-638HI

Bếp điện từ Faster FS-638HI

13.990.000 VND

6.990.000 VND

10%Bếp ga kết hợp điện Faster FS-921STTG

Bếp ga kết hợp điện Faster FS-921STTG

14.900.000 VND

13.410.000 VND

Bếp từ Bosch PID675DC1E (Nhập khẩu Đức)

Bếp từ Bosch PID675DC1E (Nhập khẩu Đức)

36.000.000 VND

Bếp từ Bosch PID631BB1E (Nhập khẩu Đức)

Bếp từ Bosch PID631BB1E (Nhập khẩu Đức)

26.800.000 VND

20%Bếp từ Bosch PKE-645D17E (Nhập khẩu Đức)

Bếp hồng ngoại Bosch PKE-645D17E (Nhập khẩu Đức)

Made in Germany

19.500.000 VND

15.500.000 VND

0983 573 166 0916 950 756

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ