Bếp từ - Bếp hồng ngoại

Bếp điện Hafele 539.06.741 (PKK651F17E )

Bếp điện Hafele 539.06.741 (PKK651F17E )

60 cm

17.700.000 VND

Bếp điện Hafele 539.06.688 (PKC875N14A)

Bếp điện Hafele 539.06.688 (PKC875N14A)

80cm

21.100.000 VND

Bếp từ Hafele 539.06.641 (PID631BB1E)

Bếp từ Hafele 539.06.641 (PID631BB1E)

27.800.000 VND

Bếp từ Hafele 539.06.610 (PIE375N14E)

Bếp từ Hafele 539.06.610 (PIE375N14E)

20.600.000 VND

Bếp điện Hafele 539.06.600

Bếp điện Hafele 539.06.600 (PKF375V14E)

18.900.000 VND

536.01.805

Bếp điện từ Hafele 536.01.805 (HC-M772A )

68 x 770 x 450 MM

22.000.000 VND

Bếp từ Hafele 535.02.201

Bếp từ Hafele 535.02.201

55X576X518MM

24.800.000 VND

IC4200BN

Bếp từ – hồng ngoại Ferroli IC4200BN

740 x 450 x 64 mm

10.490.000 VND

IC4200BS

Bếp từ – hồng ngoại Ferroli IC4200BS

740 x 450 x 64 mm

10.990.000 VND

ID4000BN

Bếp hai từ Ferroli ID4000BN

740 x 450 x 64 mm

9.490.000 VND

Bếp từ đôi Ferroli ID4000BS

Bếp từ đôi Ferroli ID4000BS

740 x 450 x 64 mm

9.490.000 VND

10%Bếp từ - Bếp hồng ngoại Rosieres

Bếp điện 2 lò Rosieres RVE 382

13.800.000 VND

12.420.000 VND

10%Bếp chảo Rosieres RVI 381 TY

Bếp chảo Rosieres RVI 381 TY

49.900.000 VND

44.910.000 VND

10%Bếp từ Rosieres RES 381

Bếp từ Rosieres RES 381

26.800.000 VND

24.120.000 VND

Bếp Rosieres - chảo từ DOMINO

Bếp Rosieres – chảo từ DOMINO RVI 381 WOK

Liên Hệ

15%Bếp Rosieres PVPI 711 (1 từ 1 điện )

Bếp Rosieres PVPI 711 (1 từ 1 điện )

16.900.000 VND

14.365.000 VND

15%Bếp Rosieres RPIF 342 ( 3 lò từ )

Bếp Rosieres RPIF 342 ( 3 lò từ )

26.700.000 VND

22.695.000 VND

20%Bếp từ Faster FS-741GI

Bếp từ Faster FS-741GI

730*410mm

28.800.000 VND

23.040.000 VND

20%Bếp từ Faster FS-741G

Bếp từ Faster FS-741G

730 x 400 mm

28.800.000 VND

23.040.000 VND

20%Bếp hai lò từ Faster FS-740I

Bếp hai lò từ Faster FS-740I

710*410mm

26.800.000 VND

21.440.000 VND

20%Inverter-360

Bếp điện từ Faster Inverter 360

580x510mm

34.800.000 VND

27.840.000 VND

20%FS-740IR

Bếp điện từ Faster FS-740IR

710*410mm

27.900.000 VND

22.320.000 VND

20%FS-–-740TE

Bếp điện từ Faster FS-740TE

710 x 400 mm

25.900.000 VND

20.720.000 VND

20%FS-216HI

Bếp điện từ FASTER FS-216HI

740 x 420 x 85mm

11.800.000 VND

9.440.000 VND

20%Bếp điện hỗn hợp từ cao cấp Napoliz NA202IC

Bếp điện hỗn hợp từ cao cấp Napoliz NA202IC

10.990.000 VND

8.792.000 VND

20%Bếp điện hỗn hợp từ cao cấp Napoliz NA600IC

Bếp điện hỗn hợp từ cao cấp Napoliz NA600IC

10.990.000 VND

8.792.000 VND

20%NA4200IC

Bếp điện hỗn hợp từ cao cấp Napoliz NA4200IC

19.990.000 VND

15.992.000 VND

20%Bếp điện hỗn hợp từ 3 bếp cao cấp Napoliz NA630IC

Bếp điện hỗn hợp từ 3 bếp cao cấp Napoliz NA630IC

14.990.000 VND

11.992.000 VND

20%Bếp 2 từ NAPOLIZ ITC600

Bếp 2 từ NAPOLIZ ITC600

10.990.000 VND

8.792.000 VND

20%Bếp từ Napoliz ITC8088

Bếp từ Napoliz ITC8088

19.990.000 VND

15.992.000 VND

20%Bếp từ Napoliz nhập khẩu ITC668

Bếp từ Napoliz nhập khẩu ITC668

12.990.000 VND

10.392.000 VND

20%NA03IC

Bếp từ 3 bếp cao cấp Napoliz NA03IC

22.990.000 VND

18.392.000 VND

20%Bếp từ đôi Napoliz ITC88FG

Bếp từ đôi Napoliz ITC88FG

22.990.000 VND

18.392.000 VND

20%Bếp từ Faster FS216I

Bếp từ Faster FS216I

thay thế 2C

11.800.000 VND

9.440.000 VND

10%Bếp từ ba Chefs EH-IH533

Bếp từ ba Chefs EH-IH533

17.667.000 VND

15.900.000 VND

10%Bếp điện từ hỗn hợp EH-MIX533

Bếp điện từ hỗn hợp EH-MIX533

17.667.000 VND

15.900.000 VND

10%Bếp từ Chefs EH-IH545

Bếp từ Chefs EH-IH545

20.545.000 VND

18.490.000 VND

10%EH-MIX545-1

Bếp điện từ Chefs EH-MIX545

21.656.000 VND

19.490.000 VND

10%Bếp điện từ EH-MIX544

Bếp điện từ EH-MIX544

21.656.000 VND

19.490.000 VND

10%Bếp từ Chefs EH-IH535

Bếp từ Chefs EH-IH535

15.900.000 VND

14.310.000 VND