Bếp từ - Bếp hồng ngoại

Bếp hỗn hợp Malloca EG 201I (2ga+1từ)

Bếp hỗn hợp Malloca EG 201I (2 ga + 1 từ)

13.900.000 VND

10%Bếp từ Faster FS-288I

Bếp từ Faster FS-288I

8.990.000 VND

8.090.000 VND

10%

Bếp điện từ Faster FS-288HI

8.990.000 VND

8.090.000 VND

Bếp điện từ Amica IN75431CSTK

Bếp điện từ Amica IN75431CSTK

18.160.000 VND

Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

23.900.000 VND

Bếp từ Amica IN7543ICSTK

Bếp từ Amica IN7543ICSTK

55 x 518 x 770 mm

18.160.000 VND

Bếp từ Amica PI6530ATGO

Bếp từ Amica PI6530ATGO

10.5 kg

16.500.000 VND

Bếp từ Amica VHI72520STU

Bếp từ Amica VHI72520STU

55 x 760 x 450 mm

15.500.000 VND

Bếp từ Amica VHI72520TU

Bếp từ Amica VHI72520TU

48 x 450 x 760 mm

15.500.000 VND

Bếp từ Amica PI7511SF

Bếp từ Amica PI7511SF

49 x 518 x 770 mm

29.000.000 VND

Bếp từ Amica PI6514TFD

Bếp từ Amica PI6514TFD

65 x 518 x 576 mm

22.500.000 VND

Bếp từ Amica PI3512TF

Bếp từ Amica PI3512TF

48 x 300 x 520 mm

8.400.000 VND

Bếp hồng ngoại Amica PH6310ATU

Bếp hồng ngoại Amica PH6310ATU

48 x 576 x 501mm

12.000.000 VND

Bếp hồng ngoại Amcia VHH7210TU

Bếp hồng ngoại Amcia VHH7210TU

5 x 45 x 76 cm

12.500.000 VND

Bếp hồng ngoại Amica PH6400Z

10 Kg

14.500.000 VND

Bếp hồng ngoại Amica PH3200ZT

Bếp hồng ngoại Amica PH3200ZT

4,2 kg

6.600.000 VND

Bếp từ Steiger STG-IDK310

Bếp từ Steiger STG-IDK310

50 x 730 x 430 mm

25.500.000 VND

Bếp từ Steiger STG-IDK200

Bếp từ Steiger STG-IDK200

60 x 730 x 430 mm

16.500.000 VND

Bếp từ Steiger STG-IDK210

Bếp từ Steiger STG-IDK210

5 x 730 x 430 mm

19.500.000 VND

Bếp từ Bosch PVS851FB1E

Bếp từ Bosch PVS851FB1E

51 x 802 x 522 mm

28.580.000 VND

Bếp từ Bosch PXJ651FC1E

Bếp từ Bosch PXJ651FC1E

51 x 592 x 522 mm

26.000.000 VND

Bếp từ Bosch PIE875DC1E

51 x 816 x 527 mm

29.150.000 VND

Bếp từ dominno Bosch PIB375FB1E

Bếp từ dominno Bosch PIB375FB1E

51 x 306 x 527 mm

20.000.000 VND

Bếp từ Bosch PUJ631BB2E

Bếp từ Bosch PUJ631BB2E

51 x 592 x 522 mm

18.860.000 VND

Bếp từ Bosch PID775DC1E

Bếp từ Bosch PID775DC1E

51 x 710 x 527 mm

27.500.000 VND

Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

51 x 592 x 522 mm

22.150.000 VND

Bếp từ Bosch PID651FC1E

Bếp từ Bosch PID651FC1E

51 x 592 x 522 mm

25.000.000 VND

Bếp từ đơn Ferroli CS2000EC

Bếp từ đơn Ferroli CS2000EC

1.400.000 VND

Bếp từ đơn Ferroli IS2000EC

Bếp từ đơn Ferroli IS2000EC

1.450.000 VND

Bếp từ đơn Ferroli IS2000LX

Bếp từ đơn Ferroli IS2000LX

2.200.000 VND

15%Bếp 3 từ Ferroli IT5700BN

Bếp 3 từ Ferroli IT5700BN

14.500.000 VND

12.325.000 VND

Bếp từ - hồng ngoại Ferroli IC4200ES

Bếp từ – hồng ngoại Ferroli IC4200ES (Điều khiển trượt)

Liên hệ

Bếp từ - hồng ngoại Ferroli IC4200EN

Bếp từ – hồng ngoại Ferroli IC4200EN (Điều khiển số)

9.900.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MR-732

Bếp hồng ngoại Malloca MR-732

W730 x D430 x H67mm

18.700.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MH-04R

Bếp hồng ngoại Malloca MH-04R

W720 x D500 x H48mm

19.800.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MH-03R

Bếp hồng ngoại Malloca MH-03R

W600 x D500 x H48mm

18.300.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MH-02R

Bếp hồng ngoại Malloca MH-02R

W720 x D380 x H60mm

16.950.000 VND

Bếp hồng ngoại Malloca MDH-02R

Bếp hồng ngoại Malloca MDH-02R

W300 x D520 x H57mm

9.570.000 VND

Bếp điện từ Malloca MIR-593

Bếp điện từ Malloca MIR-593

W590 x D520 x H68mm

23.320.000 VND

Bếp điện từ Malloca MH-04IR-S

Bếp điện từ Malloca MH-04IR-S

W930 x D360 x H60mm

32.340.000 VND