Bếp từ - Bếp hồng ngoại FASTER

15%Bếp điện từ cao cấp FASTER FS 316HI

Bếp điện từ cao cấp FASTER FS 316HI

760 x 430 mm

12.990.000 VND

11.041.500 VND

20%Bếp từ cao cấp FASTER 742G

Bếp từ cao cấp FASTER FS 742G

720 x 420mm

22.990.000 VND

18.392.000 VND

15%Bếp điện từ toàn vùng nấu FASTER FS 960TS

Bếp từ toàn vùng nấu FASTER FS 960TS

910x520 mm

88.800.000 VND

75.480.000 VND

20%Bếp từ Faster FS-741GI

Bếp từ Faster FS-741GI

730*410mm

21.990.000 VND

17.592.000 VND

20%Bếp từ Faster FS-741G

Bếp từ Faster FS-741G

730 x 400 mm

24.990.000 VND

19.992.000 VND

20%Bếp hai lò từ Faster FS-740I

Bếp hai lò từ Faster FS-740I

710*410mm

20.900.000 VND

16.720.000 VND

20%Inverter-360

Bếp điện từ Faster Inverter 360

580x510mm

34.800.000 VND

27.840.000 VND

20%FS-740IR

Bếp điện từ Faster FS-740IR

710*410mm

21.900.000 VND

17.520.000 VND

20%FS-–-740TE

Bếp điện từ Faster FS-740TE

710 x 400 mm

25.900.000 VND

20.720.000 VND

15%FS-216HI

Bếp điện từ FASTER FS-216HI

740 x 420 x 85mm

11.800.000 VND

9.990.000 VND

15%Bếp từ Faster FS216I

Bếp từ Faster FS216I

thay thế 2C

11.800.000 VND

9.990.000 VND

21%120di

Bếp từ đơn Faster FS 120DI

5.760.000 VND

4.500.000 VND

25%Bếp từ Faster FS 3SI

Bếp từ Faster FS 3SI

20.980.000 VND

15.735.000 VND

25%FS-2SIR

Bếp điện từ Faster FS 2SIR

18.980.000 VND

14.235.000 VND

25%Bếp từ Faster FS 2SI

Bếp từ Faster FS 2SI

17.980.000 VND

13.485.000 VND

25%Bếp từ Faster FS MIX 388

Bếp từ Faster FS MIX 388

22.980.000 VND

17.235.000 VND

25%FS-MIX288

Bếp từ Faster FS MIX 288

18.980.000 VND

14.235.000 VND

25%FS-MIX266

Bếp từ Faster FS MIX 266

18.980.000 VND

14.235.000 VND

25%Bếp từ Faster FS ID 288

Bếp từ Faster FS ID 288

17.980.000 VND

13.485.000 VND

25%Bếp từ Faster FS ID 266

Bếp từ Faster FS ID 266

17.980.000 VND

13.485.000 VND

20%FS-740T

Bếp từ Faster FS-740T

24.900.000 VND

19.920.000 VND

20%FS-3CE

Bếp điện từ Faster FS-3CE

14.800.000 VND

11.840.000 VND

15%bep-tu-faster-LUXURY-COOKTOP

Bếp từ toàn vùng nấu Faster LUXURY COOKTOP

Bếp từ toàn vùng nấu Faster LUXURY COOKTOP

68.800.000 VND

58.480.000 VND

20%Bep-tu-faser-FS-930CI

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-930CI

Bếp điện từ Faster FS-930CI

29.980.000 VND

23.980.000 VND

20%Bep-dien-tu-faster-FS-75mi

Bếp từ đôi FASTER FS-75MI

Bếp từ đôi FASTER FS-75MI

13.900.000 VND

11.120.000 VND

20%Bep-dien-tu-faster-FS-37es

Bếp hỗn hợp điện từ FASTER FS-73ES

Bếp điện từ hỗn hợp FASTER FS-73ES

15.900.000 VND

12.720.000 VND

10%Bep-dien-tu-Faster-FS-2CE

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-2CE

Bếp điện từ hỗn hợp FASTER FS-2CE

10.800.000 VND

9.720.000 VND

10%Bep-dien-Faster-FS-2C

Bếp từ Faster FS-2C

Bếp từ đôi FASTER FS-2C

9.990.000 VND

8.990.000 VND

20%Bep-tu-Faster-FS-2S

Bếp từ Faster FS-2S

Bếp từ đôi FASTER FS-2S

17.200.000 VND

13.760.000 VND

20%Bep-dien-tu-Faster-FS-2SE

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-2SE

Bếp điện từ hỗn hợp FASTER FS-2SE

17.900.000 VND

14.320.000 VND

20%Bep-dien-tu-Faster-FS-3SE

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-3SE

Bếp điện từ hỗn hợp FASTER FS-3SE

20.800.000 VND

16.640.000 VND