Bếp từ - Bếp hồng ngoại FASTER

50%Bếp điện từ Faster FS-712HI

Bếp điện từ Faster FS-712HI

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp điện từ Faster FS-782HI

Bếp điện từ Faster FS-782HI

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp từ Faster FS-782I

Bếp từ Faster FS-782I

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp từ Faster FS-712I

Bếp từ Faster FS-712I

13.600.000 VND

6.800.000 VND

50%Bếp từ Faster FS-628I

Bếp từ Faster FS-628I

10.990.000 VND

5.490.000 VND

50%Bếp điện từ Faster FS-628HI

Bếp điện từ Faster FS-628HI

10.990.000 VND

5.490.000 VND

50%Bếp điện từ Faster FS-638HI

Bếp điện từ Faster FS-638HI

13.990.000 VND

6.990.000 VND

10%Bếp ga kết hợp điện Faster FS-921STTG

Bếp ga kết hợp điện Faster FS-921STTG

14.900.000 VND

13.410.000 VND

50%Bếp điện từ cao cấp FASTER FS 316HI

Bếp điện từ cao cấp FASTER FS 316HI

760 x 430 mm

12.990.000 VND

6.495.000 VND

23%Bếp từ cao cấp FASTER 742G

Bếp từ cao cấp FASTER FS 742G

720 x 420mm

22.990.000 VND

17.490.000 VND

30%Bếp điện từ toàn vùng nấu FASTER FS 960TS

Bếp từ toàn vùng nấu FASTER FS 960TS

910x520 mm

88.800.000 VND

62.160.000 VND

26%Bếp từ Faster FS-741GI

Bếp từ Faster FS-741GI

730*410mm

21.990.000 VND

16.090.000 VND

27%Bếp từ Faster FS-741G

Bếp từ Faster FS-741G

730 x 400 mm

24.990.000 VND

18.190.000 VND

26%Bếp hai lò từ Faster FS-740I

Bếp hai lò từ Faster FS-740I

710*410mm

20.900.000 VND

15.330.000 VND

38%Inverter-360

Bếp điện từ Faster Inverter 360

580x510mm

34.800.000 VND

21.560.000 VND

FS-740IR

Bếp điện từ Faster FS-740IR

710*410mm

21.900.000 VND

160.300.000 VND

20%FS-–-740TE

Bếp điện từ Faster FS-740TE

710 x 400 mm

25.900.000 VND

20.720.000 VND

49%FS-216HI

Bếp điện từ FASTER FS-216HI

740 x 420 x 85mm

9.900.000 VND

4.995.000 VND

49%Bếp từ Faster FS216I

Bếp từ Faster FS216I

thay thế 2C

9.900.000 VND

4.995.000 VND

27%120di

Bếp từ đơn Faster FS 120DI

5.760.000 VND

4.200.000 VND

26%Bếp từ Faster FS 3SI

Bếp từ Faster FS 3SI

20.980.000 VND

15.330.000 VND

26%FS-2SIR

Bếp điện từ Faster FS 2SIR

18.980.000 VND

13.930.000 VND

26%Bếp từ Faster FS 2SI

Bếp từ Faster FS 2SI

17.980.000 VND

13.230.000 VND

26%Bếp từ Faster FS MIX 388

Bếp từ Faster FS MIX 388

22.980.000 VND

16.786.000 VND

26%FS-MIX288

Bếp từ Faster FS MIX 288

18.980.000 VND

13.930.000 VND

26%FS-MIX266

Bếp từ Faster FS MIX 266

18.980.000 VND

13.930.000 VND

26%Bếp từ Faster FS ID 288

Bếp từ Faster FS ID 288

17.980.000 VND

13.230.000 VND

26%Bếp từ Faster FS ID 266

Bếp từ Faster FS ID 266

17.980.000 VND

13.230.000 VND

20%FS-740T

Bếp từ Faster FS-740T

24.900.000 VND

19.920.000 VND

34%FS-3CE

Bếp điện từ Faster FS-3CE

14.800.000 VND

9.742.000 VND

30%bep-tu-faster-LUXURY-COOKTOP

Bếp từ toàn vùng nấu Faster LUXURY COOKTOP

68.800.000 VND

48.160.000 VND

20%Bep-tu-faser-FS-930CI

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-930CI

Bếp điện từ Faster FS-930CI

29.980.000 VND

23.980.000 VND

20%Bep-dien-tu-faster-FS-75mi

Bếp từ đôi FASTER FS-75MI

Bếp từ đôi FASTER FS-75MI

13.900.000 VND

11.120.000 VND

20%Bep-dien-tu-faster-FS-37es

Bếp hỗn hợp điện từ FASTER FS-73ES

Bếp điện từ hỗn hợp FASTER FS-73ES

15.900.000 VND

12.720.000 VND

10%Bep-dien-tu-Faster-FS-2CE

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-2CE

Bếp điện từ hỗn hợp FASTER FS-2CE

10.800.000 VND

9.720.000 VND

10%Bep-dien-Faster-FS-2C

Bếp từ Faster FS-2C

Bếp từ đôi FASTER FS-2C

9.990.000 VND

8.990.000 VND

16%Bep-tu-Faster-FS-2S

Bếp từ Faster FS-2S

17.200.000 VND

14.300.000 VND

16%Bep-dien-tu-Faster-FS-2SE

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-2SE

17.900.000 VND

15.000.000 VND

20%Bep-dien-tu-Faster-FS-3SE

Bếp hỗn hợp điện từ Faster FS-3SE

Bếp điện từ hỗn hợp FASTER FS-3SE

20.800.000 VND

16.640.000 VND