• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bếp điện từ hồng ngoại » Bếp từ – Bếp hồng ngoại GIOVANI

Bếp từ - Bếp hồng ngoại GIOVANI

Bếp hồng ngoại đôi Giovani G-22E

Bếp hồng ngoại đôi Giovani G-22E

02 hồng ngoại

19.600.000 VND

Bếp từ đôi Giovani G-252T

Bếp từ đôi Giovani G-252T

02 từ

9.860.000 VND

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-321ET

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-321ET

02 từ + 01 hồng ngoại

29.600.000 VND

Bếp 4 từ Giovani G-44T

Bếp 4 từ Giovani G-44T

04 từ

25.950.000 VND

Bếp hỗ hợp điện từ Giovani G-422ET

Bếp hỗ hợp điện từ Giovani G-422ET

02 từ + 02 hồng ngoại

36.950.000 VND

Bếp điện từ Giovani G-251ET (1 từ + 1 hồng ngoại)

Bếp điện từ Giovani G-251ET (1 từ + 1 hồng ngoại)

Bếp điện từ Giovani G-251ET (1 từ + 1 hồng ngoại)

9.860.000 VND

Bếp từ đôi Giovani G-272T

Bếp từ đôi Giovani G-272T

02 từ

11.800.000 VND

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-271ET

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-271ET

01 từ + 01 hồng ngoại

12.800.000 VND

Bếp từ đôi Giovani G-262T

Bếp từ đôi Giovani G-262T

02 từ

18.590.000 VND

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-261ET

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-261ET

01 từ + 01 hồng ngoại

19.670.000 VND

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-211ET

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-211ET

01 từ + 01 hồng ngoại

19.800.000 VND

Bếp từ đôi Giovani G-22T

Bếp từ đôi Giovani G-22T

02 từ

18.800.000 VND

Bếp 3 từ Giovani G-33T

Bếp 3 từ Giovani G-33T

03 từ

26.800.000 VND

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani 313ET

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani 313ET

02 từ + 01 hồng ngoại

26.800.000 VND

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-313ET

Bếp hỗn hợp điện từ Giovani G-313ET

02 từ + 01 hồng ngoại

26.800.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566