Bình nóng lạnh

10%Bình nước nóng lạnh Ariston SM45PE-VN

Bình nước nóng lạnh trực tiếp Ariston SM45PE-VN

4.000.000 VND

3.600.000 VND

10%Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston ST45PE-VN

Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston ST45PE-VN

5.017.000 VND

4.515.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST B

Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST B

757 x 341 x 331 mm

3.445.000 VND

3.100.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST

Bình nóng lạnh Ariston SLim 30 ST

757 x 341 x 331 mm

3.667.000 VND

3.300.000 VND

13%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 300L (Chống giật)

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

18.980.000 VND

16.500.000 VND

5%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 200L (Chống giật)

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

14.240.000 VND

13.500.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 150L (Chống giật)

Titan siêu bền, chống giật ELCB, đèn LED hiển thị

10.565.000 VND

8.980.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 125L (Chống giật)

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

8.930.000 VND

7.590.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 100L (Chống giật)

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

8.078.000 VND

7.270.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 80L (Chống giật)

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

5.573.000 VND

5.015.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 60L (Chống giật)

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

3.990.000 VND

3.391.000 VND

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 50L (Chống giật)

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

3.710.000 VND

13%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300L

Ferroli Aquastore E 300L (Chống giật,Đặt sàn)

18.980.000 VND

16.500.000 VND

5%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200L

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

14.240.000 VND

13.500.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 150L

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

10.565.000 VND

8.980.000 VND

15%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 125L

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

8.780.000 VND

7.463.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100L

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

7.912.000 VND

7.120.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80L

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

5.406.000 VND

4.865.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore-50L-80L-100L-150L-200L-300L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 60L

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

4.267.000 VND

3.840.000 VND

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50L

Treo đứng, Treo ngang, Đặt sàn - Đèn LED, Rơ-le chống cháy.

3.560.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ferroli CALDO 25L

Bình nóng lạnh Ferroli CALDO 25L

3.800.000 VND

3.410.000 VND

80

Bình nóng lạnh trực tiếp SuperGreen IR-280 POU (8.0kw)

18.000.000 VND

10%Bình nước nóng lạnh Ariston 15 lít SLIM 15

Bình nước nóng lạnh Ariston 15 lít SLIM 15

2.767.000 VND

2.490.000 VND

10%Bình nước nóng lạnh Ariston 15 lít SLIM 15B

Bình nước nóng lạnh Ariston 15 lít SLIM 15B

2.684.000 VND

2.415.000 VND

10%Bình nóng lạnh Picenza 30l

Bình nóng lạnh Ariston SLIM 20 lít SL 20

Titanium, chống giật ELCB, hiệu suất cao, tiết kiệm điện

2.923.000 VND

2.630.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ariston SLIM 20B

Bình nóng lạnh Ariston SLIM 20B

Titanium, chống giật ELCB, hiệu suất cao, tiết kiệm điện

2.823.000 VND

2.540.000 VND

10%slim-30qh

Bình nóng lạnh Ariston 30 lít SLIM SL 30QH

Bình chứa kép, nóng nhanh, đèn báo, chống giật, tiết kiệm điện

3.556.000 VND

3.200.000 VND

9%Bình nóng lạnh Ariston SLIM ELECTRONIC 30 QH

Bình nóng lạnh Ariston SLIM ELECTRONIC SLE 30 QH

Ariston SLIM điện tử

4.316.000 VND

3.885.000 VND

10%Bình nóng lạnh Ariston SLIM 30B

Bình nóng lạnh Ariston SLIM 30B

3.445.000 VND

3.100.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ 15SL

3.300.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ 20SL

3.400.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Aquador RQ 30SL

3.500.000 VND

24%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SQ

2.650.000 VND

2.000.000 VND

23%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SQ

2.750.000 VND

2.100.000 VND

24%bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SQ

2.900.000 VND

2.200.000 VND

21%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 15SL

3.000.000 VND

2.350.000 VND

20%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 20SL

3.100.000 VND

2.450.000 VND

21%Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Amore RA 30SL

3.250.000 VND

2.550.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech R15HT

2.750.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech

Bình nước nóng lạnh Rossi Hitech R20HT

2.850.000 VND