Thiết bị điện

Bình nóng lạnh

Bình nước nóng Heatpum H'Strong HS 190 lít - 300 lít

Bình nước nóng bơm nhiệt Heatpum H’Strong HS-190 lít

190 lít - dùng 4-5 người

45.000.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V15-20-30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V15ET

15 lít - 2500W

2.190.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V15-20-30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V20ET

20 lít - 2500W

2.460.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V15-20-30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V30ET

30 lít - 2500W

2.750.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V15-20-30EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V15EI

15 lít - 2500W

2.340.000 VND

Bình nước nóng ngang Picenza V20EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V20EI

20 lít - 2500W

2.535.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V15-20-30EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V30EI

30 lít - 2500W

2.940.000 VND

Bình nóng lạnh Picenza CS15e - CS20E - CS30E

Bình nóng lạnh Picenza CS15E

2.300.000 VND

Bình nóng lạnh Picenza CS15e - CS20E - CS30E

Bình nóng lạnh Picenza CS20E

2.500.000 VND

Bình nóng lạnh Picenza CS15e - CS20E - CS30E

Bình nóng lạnh Picenza CS30E

2.650.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 32SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 32SL

2.400.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 22SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 22SL

2.300.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 16SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 16SL

2.200.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 32SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 32SQ

2.350.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 22SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 22SQ

2.250.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 16SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Saphir RS 16SQ

2.150.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class LC 30

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class LC 30

2.450.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class LC 20

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class LC 20

2.300.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class LC 15

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class LC 15

2.200.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class CC 15

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class CC 15

1.900.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class CC 20

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class CC 20

2.000.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class CC 30

Bình nước nóng lạnh Rossi Lusso C-Class CC 30

2.100.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P30 SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P30 SL

2.600.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P20 SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P20 SL

2.500.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P15 SL

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P15 SL

2.400.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P30 SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P30 SQ

2.250.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P20 SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P20 SQ

2.100.000 VND

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P15 SQ

Bình nước nóng lạnh Rossi Perito P15 SQ

2.000.000 VND

Bình nước nóng ngang Picenza V15EX

Bình nước nóng Picenza V15EX

2.475.000 VND

Bình nước nóng ngang Picenza V30EX

Bình nước nóng Picenza V30EX

2.619.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic ROCA N30

Bình nóng lạnh Olympic ROCA N30

2.350.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic ROCA N20

Bình nóng lạnh Olympic ROCA N20

2.200.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic ROCA N15

Bình nóng lạnh Olympic ROCA N15

2.100.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic NOVA ST30

Bình nóng lạnh Olympic NOVA ST30

2.700.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic NOVA ST20

Bình nóng lạnh Olympic NOVA ST20

2.600.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic NOVA S30

Bình nóng lạnh Olympic NOVA S30

2.600.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic NOVA S20

Bình nóng lạnh Olympic NOVA S20

2.450.000 VND

15%Bình nóng lạnh Olympic Vesta 5L

Bình nóng lạnh Olympic Vesta 5L

2.000.000 VND

1.700.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic ROCA T30

Bình nóng lạnh Olympic ROCA T30

2.350.000 VND

Bình nóng lạnh Olympic ROCA T20

Bình nóng lạnh Olympic ROCA T20

2.450.000 VND

0983 573 166

0 sản phẩm

Tổng giá trị: 0 VNĐ